Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

’Urban mining’ - ny strategi til håndtering af ressourcer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "’Urban mining’ - ny strategi til håndtering af ressourcer"— Præsentationens transcript:

1 ’Urban mining’ - ny strategi til håndtering af ressourcer
v/Henrik Wejdling, DAKOFA Kemiens Dag, Nationalmuseet

2 Computer Chip Elemental Contents
Modern computer chips make use of more than half the periodic table. This suggests that there may be some situations where supply limitations could occur because suitable substitutes are not available. Source: T. McManus, Intel Corp., 2006

3 Materialestrøm pr. næse, EU
Hvert år ophobes de 10 af de 17 tons/ indb., der proppes ind i samfundet 49 t

4 Environmental Impact of Copper Mine Ok Tedi Mine, Papua New Guinea
These images show environmental impact of the mine 1990: Both the mine and township of Tabubil, are clearly visible The controversial Ok Tedi copper mine is located at the headwaters of the Ok Tedi River, a tributary of the Fly River, in extremely rough terrain in the rainforest-covered Star Mountains of Papua New Guinea’s western province. Prior to the opening of the mine in 1984, this area was very isolated, sparsely inhabited, and ecologically pristine. This pair of satellite images reveals the tremendous environmental impact the mine has had in 20 years. The uncontrolled discharge of 70 million tonnes of waste rock and mine tailings annually has spread more than km (621 miles) down the Ok Tedi and Fly rivers, raising river beds and causing flooding, sediment deposition, forest damage, and a serious decline in the area’s biodiversity. In the 1990 image, both the mine and the township of Tabubil— developed east of the river in support of the mine—are clearly visible. Lighter patches of green show disturbance of the original forest cover from subsistence agriculture, road clearing, and other infrastructure development. 2004: Raised river beds, forest damage and decline in biodiversity are some impacts

5

6 Dominic Wittmer, DAKOFA/ISWA-kongres, 2006
method Buildings Dominic Wittmer, DAKOFA/ISWA-kongres, 2006 Survey of the Stocks: Buildings Dominic Wittmer fandt i Schweiz store mængder kobber i bygninger, således (opgjort i kg/indbygger): 32 kg i tage 24 kg i el-installationer 13 kg i varmeinstallationer 9 kg i sanitære installationer I alt således 78 kg kobber pr. næse i bygninger + 106 kg/næse i infrastruktur + 35 kg/næse i transportm. = 229 kg/næse i alt

7 Gennemsnitligt ophobet/indb, Anslået ophobet mængde i DK
Ophobede mængder af metaller i højindkomstlande/DK (Baseret på UNEP, 2010) Materiale Gennemsnitligt ophobet/indb, højindkomstlande Tons/næse Anslået ophobet mængde i DK Mio. tons Jern 7-14 35-70 Stål 7 35 Aluminium 0,35-0,5 1,75-2,5 Kobber 0,14-0,3 0,7-1,5 Zink 0,08-0,2 0,4-1 Rustfrit stål 0,08-0,18 0,4-0,9 Bly 0,02-0,15 0,1-0,75 Genvindings-Industrierna: Også stor klima-gevinst forbundet med mobilisering af ophobet metal – frem for virgint: Hvis blot 1 % af Sveriges ’døde’ kobberkabler årligt opgravedes og genanvendtes, ville det reducere CO2-udledning med t/år

8 Gennemsnitligt ophobet/indb, Anslået ophobet mængde i DK
Ophobede mængder af (mere ædle) metaller i højindkomstlande/DK (Baseret på UNEP, 2010) Materiale Gennemsnitligt ophobet/indb, højindkomstlande g/næse Anslået ophobet mængde i DK Tons Guld 35-90 Sølv 13 65 Titannium Palladium 1-4 5-20 Tungsten 1 5 Rhodium 0,2 Genanvendelsen af ’kritiske råstoffer’ ligger ifølge UNEP på under 1 % i dag! Forbruget fordobles p.t. for hvert 10-år 195 56 Global årsproduktion (tons)

9 Gennemsnitligt ophobet/indb, Anslået ophobet mængde i DK
- Men desværre også en del ’bad guys’ i blandt de ophobede mængder…… (Baseret på UNEP, Rambøll, DAKOFAs PCB-seminar juni 2010) Materiale Gennemsnitligt ophobet/indb, højindkomstlande g/næse Anslået ophobet mængde i DK Tons Bly Cadmium 80 400 Chrom 7-50 35-250 Kviksølv 10 50 Antimon 1 5 PCB 50-350* *) 200 t heraf formodentlig vandret ud i t beton

10 Landfill-mining DK erfaringer fra I/S REFA (2010/2011)
Deponeret ’historisk’ affald, deponeret før forbuddet mod deponering af forbrændings- egnet affald Opgravet og sorteret lavteknologisk Bort-skaffelse 50-60 % ’Gen’-deponering Aktuel ’driver’ 40-50 % Nyttig- gørelse Kommende? 87 % brændbart 35-44 % 3-4 % 7 % dæk 4 % beton 1,6-2 % 1,5 % jern 0,6-0,8 %

11 Sjældne jordarter – et kapitel for sig
Ikke specielt ’sjældne’ Men ’fortyndet’ gevaldigt ud Typisk koncentration i kommercielle miner: ~2 % Typisk koncentration i mobiltelefon: ~ 0,1 %

12 Hvor skal vi lede efter sjældne jordarter ? (Baseret på Ökopol, 2011)
20 % er at finde i magneter med krav om høj ydelse Fra harddisk-motorer til vindmøllegeneratorer 20 % findes i katalysatorer i biler og på olieraffinaderier 18 % i batterier   7 % i lyskilder.  Men en stor – og stadig stigende andel – findes og vil fremover fremkomme i solceller og i displays Resten er spredt ud i myriader af produkter og processer fra vandrensning til missil-produktion Japan har iværksat indsamling og behandling af 45 elektroniske gadgets m.h.p. genvinding af sjældne jordarter

13 Derfor Urban Mining - Hvor ellers?


Download ppt "’Urban mining’ - ny strategi til håndtering af ressourcer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google