Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Martin Sandø Servicestyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Martin Sandø Servicestyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Martin Sandø Servicestyrelsen
Spørgeskemaundersøgelser blandt mennesker med kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser Martin Sandø Servicestyrelsen

2 Program Om spørgeskemaundersøgelser generelt – kort
Undersøgelser blandt mennesker med handicap – særlige metoder? Botilbudsundersøgelsen Spørgeskemaet Organisering Perspektiver ift. brugerundersøgelser

3 Om spørgeskemaundersøgelser generelt
Respondenter De husker dårligt De forstår ikke hvad man spørger om De lyver Besvarelser Respondenten svarer ud fra sin virkelighed – og undersøgeren spørger fra sin. Vigtigt at få viden og kendskab om respondenterne Vigtigt at spørge præcist og enkelt Vigtigt at spørgeskemaet er tilpasset målgruppen Spørgeskemaet skal ikke indeholde mere end det relevante – jo længere des lavere svarprocent.

4 Om spørgeskemaundersøgelser generelt
To muligheder for gennemførelse Med interviewer Giver mulighed for uddybelse og forklaring af spørgsmål Mulighed for at anvende piktogrammer som forklaring Anvendes typisk ved komplicerede eller lange spørgeskemaer Uden interviewer Billig og let at gennemføre

5 Undersøgelser blandt mennesker med handicap
Kræver det særlige metoder? Der er særlige forhold for fx mennesker på botilbud. Rammen er en anden, som skal tænkes ind i undersøgelsesdesignet Respondenternes situation og abstraktionsevner skal overvejes – også blandt mennesker med handicap

6 Botilbudsundersøgelsen – yngre fysisk handicappede på botilbud
Formål At belyse beboernes synspunkter og vurderinger i forhold til arbejdet med handleplaner og i forhold til anvendelsen og udbyttet af ledsageordningen At gennemføre en brugerundersøgelse blandt personer, der traditionelt er udelukket fra at deltage i undersøgelser Målgruppe Yngre fysisk handicappede på botilbud. Beboerne har svære fysiske, kognitive og/eller kommunikative funktionsnedsættelser

7 Botilbudsundersøgelsen
Udfordringer Gatekeepers Reservationer fra ledelse og medarbejdere Blive kigget i kortene Hvad er de ”rigtige” svar? Brugeroplevelse Hvem er eksperten? Beskytte beboerne Særlige kompetencer af interviewer Evt. brug af støttepersoner ift. kommunikation eller støtte

8 Validitet Afvejning af validitet og svarprocent Instruktioner
363 beboere fik kontakt til 272 (75 %). 180 ønskede at deltage (66 %), 44 (16 %) ønskede ikke at deltage Ikke muligt at gennemføre interviewet blandt 48 beboere (18 %). 75 – 80 pct. af lederne angav at beboerne havde alvorlige kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser. 70 pct. af beboerne angav det samme

9 Spørgeskema To dele – baggrund og indhold Gennemføres af to omgange
Kort skema – korte interview Formulering af spørgsmål - sparring Brug af symboler og piktogrammer Faste alternative svarmuligheder

10 Gennemførsel Udvælgelse af interviewere Interviewkursus
Vejledninger til interviewer, støttepersoner og kontaktpersoner Sikring af tilsagn Sparring / alliance Observation

11 Perspektiver Brugertilfredshedsundersøgelser mv. – inddragelse af brugere i relevante dele af processen Inddragelse af endnu flere grupper der har været ekskluderede ift. deltagelse i undersøgelser mv. Anvendelse af IT baserede redskaber i kommunikation SUS Kommunikationscentret i Hillerød


Download ppt "Martin Sandø Servicestyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google