Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ARKITEKTKONKURRENCE ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED AAs miljøpolitik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ARKITEKTKONKURRENCE ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED AAs miljøpolitik."— Præsentationens transcript:

1 ARKITEKTKONKURRENCE ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED AAs miljøpolitik

2 Klimatopmødet i Rio de Janeiro i 1992, hvor den første erklæring om gensidig afhængighed blev vedtaget. Allerede på UIA Verdenskongressen i Chicago i 1993 vedtog den internationale arkitektforenings repræsentanter en deklaration om en bæredygtig fremtid. DAL/AA tog derefter fat i sin forpligtelse til at leve op til denne deklaration ved i 1993 at få nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde en miljø handlingsplan. ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

3 DAL/AA var derefter i 3 år (1993-1996) vært for UIAs internationale arbejdsgruppe "the Road from Rio” I juni 2000 vedtog DAL/AAs repræsentantskab en miljøpolitik og nedsatte et udvalg Til 2004 var miljøudvalget valgt af repræsentantskabet, derefter fortsatte et mindre ad hoc udvalg udpeget af høringssvar, Den Grønne Nål, deltagelse i diverse samarbejder, efteruddannelsesaktiviteter, danske og europæiske netværk ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

4 I januar 2007 blev udvalget ændret til en task force, der fik det kommissorium at revidere og ajourføre miljøpolitikken og at udarbejde en handlingsplan for 2007-2010. Task Forcen består af Vibeke Grupe Larsen (leder), Torben Dahl (Kunstakademiets Arkitektskole), Torben Gade, GBL, Mikael Koch, Herløws Tegnestue, Andreas Lauesen, Force4, Rob Marsh, SBI, Eva Møller Sørensen, CF Møller og bestyrelsens repræsentant, Inge Vestergaard, Arkitektskolen Aarhus og Rie Øhlenschlæger, AplusB. I januar 2008 blev miljøpolitikken 'Arkitektur og bæredygtighed' vedtaget af bestyrelsen. Herefter har task forcen koncentreret sig om at udarbejde en handlingsplan og at følge de igangværende projekter inden for Arkitektur+Energi samarbejdet og BOLIG+. ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

5 VISION Som Vitruvius ”skønhed, brugbarhed og holdbarhed” udgør MAAernes fælles afsæt i løsningen af opgaver, vil fremtidens MAAer inddrage ”bæredygtighed” som en fuldt integreret og ligeværdig parameter i alle faser lige fra idéudvikling til gennemførelse af alle typer opgaver i hele fagets bredde for at forebygge og respondere på miljø- og klimaforandringer. ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

6 MÅL MAAerne skal i omverdenen og inden for alle beslægtede fagkredse opfattes som uundværlige samarbejdspartnere i udviklingen af bæredygtige, arkitektoniske løsninger inden for alle fagets områder – planlægning, byggeri, landskab og design ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

7 STRATEGI AA vil i alle sammenhænge arbejde for: at opgradere MAAernes viden og engagement på området at synliggøre og profilere MAAernes position inden for området at forbedre MAAernes mulighed for både at indhente og udvikle ny viden at påvirke politiske initiativer og lovgivning, således at arkitektonisk kvalitet vil blive opfattet som direkte forbundet med bæredygtighed at fremme brugen af arkitektkonkurrencer, hvor arkitektonisk kvalitet er en forudsætning for social, økonomiske og miljømæssig bæredygtighed at markedsføre bæredygtige projekter med høj arkitektonisk kvalitet at motivere til at prioritere og vælge arkitektonisk bæredygtige løsninger gennem uddeling af priser ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

8 INDSATSOMRÅDER MAAernes indsats har fokus på 5 hovedområder planlægning, herunder minimeret arealanvendelse og transport øget naturindhold i byerne og i det åbne land optimeret energi- og ressourceforbrug til produktion, anlæg og drift sunde materialer, herunder optimerede byggekomponenter komfort og sikkerhed ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

9 HANDLINGSPLAN AA vil udvikle MAAernes kompetencer - ved at tilrettelægge efteruddannelsesforløb,studierejser o.a 2 forelæsninger om året arrangeres som gå-hjem møder i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole, AAU og lokalafdelingerne med fokus på bæredygtighed Efteruddannelsestilbuddene intensiveres inden for energirigtig renovering og bæredygtig byudvikling. Arkitektur og Energi workshops videreudvikles og udbydes til tegnestuer Studierejse til Østrig i sep/okt og til Storbritannien i marts/april 09 - ved at påvirke arkitektskolerne til at øge indsatsen inden for uddannelse og forskning Årlige møder med institutlederne om samarbejde om master classes og international årlig sommerskole Legater til kandidater der arbejder med bæredygtighed Aktiv støtte til forskningsansøgninger - ved at arbejde for at sikre formidling af videns- og erfaringsopsamling til medlemmerne Kommunikationsplaner udarbejdes for alle aktiviteter Anmeldelser af byggerier, materialer etc. Synliggørelse af danske og internationale netværk via EAAE, ACE, UIA og ad hoc samarbejder - ved at være platform for vidensdeling, debatforum, eksempelprojekter, gode links etc. Aktiv hjemmeside, aktiv netværksgruppe ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

10 AA vil påvirke myndigheder og lovgivning - ved at deltage i den politiske debat Afsætte midler til at udarbejde kvalificerede og gennemarbejdede høringssvar og tilhørende pressearbejde Klimatopmødet 2009 AA årskonference 7. november 2009 - ved at deltage i relevante fora Samarbejde med andre organisationer i f.eks. BOLIG+, Arkitektur+Energi projekterne, nyt videncenter Debatrække udvikles i samarbejde med DAC om rammebetingelserne som et rejsende program - ved at arbejde for at få øget den statslige ramme for tilskud til forskning, demonstrationsbyggeri, produktudvikling Udpegning af mærkesager Påvirkning via ACE / UIA - ved at initiere udvikling af forsøgsprojekter som kan afdække barrierer, herunder lovgivning og økonomi Arkitektur+Energi projekterne, BOLIG+ ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

11 AA vil synliggøre MAAernes kompetence - ved at arrangere og deltage i udstillinger, nationale og internationale konferencer, arkitektkonkurrencer På Arkitekturens Dag den 1. oktober uddeles Den Grønne Nål. Abstracts indsendes fra de prioriterede projekter, pt Arkitektur+Energi og BOLIG+ Arkitekturkonkurrencerne skal altid indeholde krav til bæredygtighed og anvendelse af miljøfagdommere Deltage i Klimatopmødet* - ved at skrive i alle medier / offensiv presseindsats ifbm aktiviteter Kommunikationsplan tilknyttes alle aktiviteter - ved at uddele AAs miljøpris – Den Grønne Nål uddele AAs miljøpris - Den Grønne Nål Den Grønne Nål uddeles på Arkitekturens Dag hvert år. Vælges af en komite. Sammen med de øvrige priser, jf. tidligere forslag - ved at udgive og udsende materiale Brochure om miljøpolitikken udsendes bredt Nyhedsbreve, pressemateriale i forbindelse med projekterne pt Arkitektur+Energi og BOLIG+ - ved at arrangere guidede ture for udvalgte målgrupper (udviklingsselskaber, vl-grupper, bygherreforeninger etc.) Samarbejde med CopenhagenX, Byens Netværk, Byplanlab. osv ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED

12 FNs klimatopmøde - COP15 (Conference of Parties) 30. november – 11. december 2009 i København 189 lande repræsenteret (ud af 200) Miljøministre, embedsmænd, NGOer – måske præsidenter Mellem 10-50.000 deltagere Global klimaaftale fra 2012 www.cop15.dk Et klimakonsortium er nedsat og består af Fonden til Markedsføring af Danmark under Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Landbrugsraadet og Vindmølleindustrien Målet er at styrke kendskabet og skabe størst mulig opmærksomhed omkring danske virksomheders klimavenlige produkter og teknologier frem mod topmødet Danske Arkitektvirksomheder er med i gruppen Dansk Byggeri sammen med FRI, Byggematerialeindustrien, Tekniq og Dansk Byggeri. Dansk Byggeri er leder af gruppen, som tilsammen har givet 2 mio til projekter. Dansk Industri har givet 4 mio, så der er i alt 6 mio kr i en pulje, der kan søges til projekter

13 ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED AA er en NGO via sit UIA (den internationale arkitektforening) medlemskab Igangsatte og foreslåede initiativer pr. ultimo maj 08 : Samarbejde med DAC, danske designere, IDA og andre om debatmøder og lign. Klimanetværksgruppe med 15 deltagere er netop startet i MAA Netværk AA Årskonference november 2009 i København har bæredygtighed som tema Udstilling på Kunstakademiets Arkitektskole (Kunstakademiets Arkitektskole) BOLIG+ konkurrenceprojekterne udstilles i BellaCenteret (BOLIG+) Prisopgave for studerende på Kunstakademiets Arkitektskole om COP15 (Kunstakademiets Arkitektskole) Børnebilledbog om arkitektur på alle delegeredes natbord (AA) BR08 oversættes til engelsk (Danske Ark) Arkitektur+Energi+Climate Change workshop på engelsk for deltagende eksperter (SBI, Esbensen, vglcph og AA)

14 ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED


Download ppt "ARKITEKTKONKURRENCE ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED AAs miljøpolitik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google