Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nationalråd 2009 Valg af Tjenesteteamleder og kandidater til Tjenesteteam.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nationalråd 2009 Valg af Tjenesteteamleder og kandidater til Tjenesteteam."— Præsentationens transcript:

1 Nationalråd 2009 Valg af Tjenesteteamleder og kandidater til Tjenesteteam

2 Valg af Tjenesteteamleder Valget 2009 skal gennemføres efter de pt. gældende vedtægter som blev vedtaget på Nationalrådet i 2008. Efterfølgende valg vil ske efter nye vedtægter såfremt de vedtages senere i dag

3 Valg af Tjenesteteamleder Vedtægterne §4 stk 2 Senest 8 uger før Nationalrådet skal de stemmeberettigede menigheder indstille og indsende deres forslag til tjenesteteamleder til Servicecentret. Den person med flest stemmer offentliggøres på Nationalrådet. Såfremt denne ikke har opnået mindst 50% af samtlige stemmer (jf. §3, stk. 3) skal der vælges imellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer (hvis flere har enslydende stemmetal indgår alle disse kandidater).

4 Valg af Tjenesteteamleder Vedtægterne §3 stk 3 (stemmeregler for Nationalråd) Ved afstemning har hver menighed 1 stemme. Menigheder, der sidste kalenderår havde en tiende- og gaveindtægt (beregningsgrundlag for bidragets størrelse) på over kr. 500.000 (f.s.v. angår menigheder med økonomiske fællesskab) og en tiendeindtægt på over kr. 1.000.000 (f.s.v. angår menigheder uden økonomisk fællesskab) har dog 2 stemmer. Der stemmes samlet pr. menighed (1 eller 2 stemmer)..

5 Valg af Tjenesteteamleder Usikker tolkning af de to paragraffer Simpel eller vægtet afstemning? Derfor optælling efter begge metoder Samme resultat

6 Valg af Tjenesteteamleder Valg procedure 2009 Kandidatliste udsendt til menigheder den 31.1 Stemmesedler modtaget den 28.2 Optælling den 2.3 Kun én valgrunde nødvendig

7 Valg af Tjenesteteamleder 25 af 35 menigheder deltog i valget Valgdeltagelse - simpel71% Valgdeltagelse – vægtet75%

8 Valg af Tjenesteteamleder

9 Tjenesteteamleder 2009-2011 Jacob Viftrup

10 Valg af Tjenesteteam Vedtægterne §4 stk 3 De øvrige medlemmer af Tjenesteteamet udvælges af den valgte leder jf. stk. 2 blandt de 10 personer, der har fået flest stemmer af menighederne. Herudover kan lederen udpege 1 – 2 personer uden stemmeret, dog kan der maksimalt være 7 personer i teamet. Hver menighed har – ligeledes 8 uger før Nationalrådet – indstillet 2 til deltagelse som menige medlemmer af teamet.

11 Valg af Tjenesteteam Heraf skal vælges op til seks personer til Tjenesteteamet


Download ppt "Nationalråd 2009 Valg af Tjenesteteamleder og kandidater til Tjenesteteam."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google