Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Business planning 2: Budgettering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Business planning 2: Budgettering"— Præsentationens transcript:

1 Business planning 2: Budgettering

2 På programmet Update på kursusstruktur, DADIU o.s.v. Præsentationer
Budgeting

3 Update DADIU-produktion 2: 23. februar til 23. marts (hård deadline) marts evaluering Pre-production: Hver onsdag i februar Dette også i en fra DADIU-koordinator Kristine Ploug fra i September – tjek at I har den.

4 Update Det betyder at speciale og produktion skal ske samtidig – no mercy Speciale og DADIU-produktion er to separate ting – produktion styres ad DADIU, speciale af ITU. Det er tilladt at bruge produktionen som dataindsamling, men man skal være opmærksom på at hele gruppen skal sige god for det (hvilket kan være tricky) Produktionen eksamineres ikke men evalueres. Giver ikke ECTS.

5 Update Hvad betyder det for vores kursus?
Vi skal foretage et par valg: 1) Udarbejdelse af specialesynops + finde vejledere eller beholder det planlagte forløb om user experience 2) Korter den skriftlige opgave af til 10 sider eller ækvivalent eller mundtlig eksamen med præsentation af specialesynops + pensum Uanset hvad skærer vi en del af den planlagte undervisning fra.

6 Kursusplan - lectures Dropper tilbageværende øvelser
Week 1: Introduction Week 2: Economics of the game industry Week 3: Developer-Publisher relationships and sales channels for games Week 4: Marketing games Week 5: Target Group Analysis and SWOT Week 6: The player and motivations for play Week 7: Business planning and budgeting (I): The business plan Mid-semester break Week 9: Business planning and budgeting (II): Startups and budgeting Week 10: Usability testing No class, continued work assignment Week 12: QA and user research Week 13: Experience components and measurement methods Week 14: Getting a career in games Week 15: Optional topic - to be decided Dropper tilbageværende øvelser Husk: IOI rundvisning den 28/10!

7 Undervisning Kort præsentation og diskussion i plenum
(1-2 tekster), ca. 30 min. Projekt- og synopsisvejledning individuelt

8 Projekterne 10 sider (ca. – ikke mindre, ok mere)
Et emne indenfor samme område som jeres speciale Kan ikke være en del af specialet, men må gerne være samme område som specialet Fra nu af individuel vejledning hver tirsdag eller gruppediskussion som påkrævet

9 Tekster uge 10 Som forberedelse til besøget hos IO User Research:
Kuniavsky: Do a usability test now! Medlock et al.: Using the RITE method to improve products, a definition and a case study Ingen præsentationer – vi kører på med speciale/opgave-diskussionerne.

10 Recap: Forretningsplaner

11 Sidste gang Forretningsplanen: Et grundlæggende dokument der udarbejdes ved starten af en virksomhed ... og opdateres løbende Formål for eksempel: Give en klar strategisk plan for virksomhedens udvikling Tiltrække investorer Give kredibilitet til virksomheden

12 Forretningsplanen: Typer
Til venture capitalists Fokus på markedet og virksomhedens indtjenings-kapacitet Til en bank Fokus på risk management (banker er mindre villige til at løbe risici end investor capitalists) Fokus på indtjening IR plan (investor relations plan) I dybden på de bløde områder Kommunikationsstrategi såvel før som efter at der er sikret investorer

13 Indhold (eksempel) Forsidemateriale
Forretningskonceptet: Strategi, vision og mission Personressourcer Produkter/service Markedsbeskrivelse inkl. salgs- og markedsføring Firmaet: Organisering af virksomheden Udviklingsplan 3-4 år frem Financiel strategi og budget (økonomisk situation) Appendiks: Resumeer o.s.v.

14 Financiel strategi og budget
Et af de vigtigste punkter i forretningsplanen, nærlæses af investorer og banker Basalt set en ”money management plan” 3 typer financiering for upstarts: Gæld (lån) Investering mod ownership/profit sharing Venture capital mod stock & buyback

15 Financiel strategi og budget
Budgettet Nøglen det hele drejer om: Ordene omdannet til kvantitative værdier

16 Budgettering

17 Budgettering Et budget for en spilproduktion beskriver cash flow og hvornår et produkt formodes at give indtægt At lægge et budget for en spilproduktion plejede at være nemt i ”garage-games”-perioden I takt med væksten i branchen er det blevet mere kompliceret, men stadig lige vigtigt

18 Budgettering: Publisher
Når der skal ligges et budget: 1) Publisher overvejer producers timeline og vurderer hvor mange penge der skal bruges på en månedlig basis gennem produktionen og til start-up 2) Marketing vurderer hvor mange units de regner med at sælge og præsenterer en profit-and-loss (P&L) analyse. 3) Hvis spillet vurderes til at være profitabelt, kan det godkendes til produktion.

19 Profit-and-Loss analyse
P&L laves ikke kun på publishers andel (65%) af wholesale price divideret med antal units, men inkluderer udgifter som distribution og markedsføring. P&L beregnes på basis af en Return of Investment (ROI) formular, som er unik for hver publisher. ROI bestemmer hvor mange units der skal sælges før at der er overskud. En ROI er en kompleks beregning som har en ”udgiftsside” og en ”indtægtsside”

20 Profit-and-Loss analyse
Udgifter: Løn, benefits, corporate overhead, marketing, sygeage o.s.v. Indtægter: Salgsestimater, sekundær indtægt fra specielle versioner o.s.v. Ved ROI skal indkomstsiden være MEGET tungere end udgiftssiden før at det er værd at satse på spillet Developeren får normalt både forskud per milestones og royalties – derfor er deres budgetteringsmodel lidt anderledes end publisherens

21 Production management
Produceren er normalt ansvarlig for budgettering af en produktion Bruger produktionsværktøjer (management tools) til at planlægge produktionen Planlægger milestones, budget, produktionsskemaet, pipeline o.s.v.

22 Budgettering Sample budget: Side 237-239 i Rabin
Lønudgifter er typisk den store post for startups. Leads er typisk founders og betaler ofte af deres egen lomme i en periode Folk kobles på inde i produktionsperioden som det er planlagt nødvendigt

23 Budgettering I Rabin´s budget er der 3 milestones: Måned 7: Alpha
Måned 16: Beta Måned 18: Release - folk addes før hver milestone

24 Budgettering Store budgetposter: Løn Benefits (op til 25%)
Externe specialister (advokat, revisor) Office space Udstyr og software (capital expenditure)

25 Budgettering Burn rate Hastigheden hvormed der bruges penge.
I Rabin´s eksempel omkring USD pr måned Efter 18 mdr. brugt 3.4 mio USD – kræver solgte kopier ved 5 USD per kopi.

26 Specialesynops Planlægning af specialer
Gennemgang af hvordan et speciale skal se ud


Download ppt "Business planning 2: Budgettering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google