Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

High Level practice uddannelsen Overordnet mål Uddannelsen skal udbygge målgruppens innovations- og selvstændighedskompetencer (entre- og intraprenør kompetencer),

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "High Level practice uddannelsen Overordnet mål Uddannelsen skal udbygge målgruppens innovations- og selvstændighedskompetencer (entre- og intraprenør kompetencer),"— Præsentationens transcript:

1 High Level practice uddannelsen Overordnet mål Uddannelsen skal udbygge målgruppens innovations- og selvstændighedskompetencer (entre- og intraprenør kompetencer), og dermed sætte dem i stand til efterfølgende a)At etablere egen virksomhed b)Rådgive om etablering af egen virksomhed c)Rådgive om innovation i bestående virksomheder d)Opnå ansættelse og deltage i innovation i bestående virksomheder. 1

2 High Level practice uddannelsen Målgruppen Det første forløb har deltagelse af 40 ledige i målgruppen - bredt sammensat fra de 3 A- kasser, fagretninger, privat/offentlige ansættelser, køn etc. Mangfoldigheden er central, da deltagerne indbyrdes under forløbet skal lære af hinanden både personligt, fagligt og netværksmæssigt 2

3 High Level practice uddannelsen Forventet tidsramme Undervisningsforløbet påbegyndes pr. 01.01.10 Bemærk at programmet for de 6 uger IKKE vil foreligge i detaljer ved uddannelsens start, da der skal udvikles og fokuseres ”mens vi går” Deltagere, der ønsker at etablere egen virksomhed efter kurset får tilbudt et forløb hos et af Væksthusene i fortsættelse af kurset 3

4 High Level practice uddannelsen De kortsigtede milepæle 1.At alle deltagerne har udarbejdet en solid handlingsplan for ”deres” forretningsidé ved uddannelsens afslutning 2.At deltagerne har et klart billede af egen person-, arbejds- og teamprofil/SWOT 3.At opnå 80 % fald i ledigheden hos de deltagende personer senest 3 mdr. efter afslutning af programmet 4.At 80% af de deltagende ledige betragter forløbet som godt eller meget godt 5.At opnå relevant presseomtale som medvirker til at profilere interessenterne 4

5 High Level practice uddannelsen M ålgruppe/Screeningskriterier 1.Nyledige - max 1 mdr. i ledighed eller opsagt og fritstillet - akademikere med stor erhvervserfaring fra CA, IAK og AAK a-kasserne i Hovedstadsregionen og Region Sjælland. Det er altså IKKE de nyuddannede. 2.Som har ønsker om at dygtiggøre sig indenfor innovation og selvstændighed 3.Som minimum har tanker om en forretnings ide, som Væksthusene vurderer som havende stort potentiale - ikke mindst eksportmuligheder og skalerbarhed. 4.Som har en personprofil, der påviser en lang række af nedennævnte entreprenante karaktertræk : Flexible Pursue opportunitis Alertness Curiosity Open minded Intuition Autonomy Self confidence Competitive Innovative Risk taker Networker Proactive Divergent thinking Action orientated (versus planning) Information sensitiv (Baseret på omfattende litteraturstudier i forb. med master uddannelse i ”Entrepreneurship teaching and training”. KT feb. 2009) 5

6 High Level practice uddannelsen Målgruppe/Screeningværktøjer og proces A-kasse stamdata inkl. ledig hvor længe Målgruppe får invitation til screening og bedes tilkendegive interesse One-pager tilsendes til pot. deltagere Pot. deltager tilbydes ”Insights” person- profil analyse inkl. 1 times afrapportering Samlede udvælgelse De udvalgte gennemføre en læringsstilanalyse A-kasser Væksthus CA Partnergruppe Væksthus NB! Dette foregår før uddannelsesforløbet på de 6 uger påbegyndes 6

7 High Level practice uddannelsen Overordnede pædagogiske forudsætninger ”High level practice” henviser til, at uddannelsen har et højt praktisk fokus, og hurtig skaber handling på konkrete ideer Partnergruppen og især Væksthusenes repræsentanter er garant for at relevant teori og værktøjer inddrages Bemærk at der sideløbende skrives en masteropgave af de 2 væksthus- repræsentanter med baggrund i projekt ideen, som fordre omfattende teoriinddragelse. ttp://www.asb.dk/article.aspx?pid=3039ttp://www.asb.dk/article.aspx?pid=3039 De primære teorier som inddrages underliggende i projektet vil være: Den traditionelle entrepreneurship teori Læringsstil teori (Dun & Dun samt Kolb) Multiple intelligenser (H. Gardner) Teori U (O. Scharmer) Div. pædagogiske teorier Vi tager udgangspunkt i den enkelte deltagers konkrete forretnings idé, for at sikre den nødvendige ”passion” og engagement, som er så vigtig for succes som entrepreneur 7

8 High Level practice uddannelsen Overordnede pædagogiske forudsætninger At uddannelsen tager udgangspunkt i den ”Best Practice”, som partnerskabskredsen hver især kan opdrive inden for området. Vi vil altså ikke opfinde den dybe tallerken igen, men arbejde videre på de erfaringer*, som er opnået via andre innovations- og entrepreneurship programmer, som vi identificere i udviklings- og afviklingsforløbet samt i den efterfølgende overordnede evaluering Vi vil arbejde/undervise/coache/facillitere ud fra de nyeste pædagogiske landvindinger/principper indenfor området, og vi er parate til at eksperimentere, eksempelvis med educational games, role games, experiental learning, co- created teaching/training samt læringsformer som er mere udbredt på de ”kreative studier” 8

9 High Level practice uddannelsen Overordnede pædagogiske forudsætninger Vi ønsker at inddrage et antal forsknings- og uddannelses- institutioner og deres studerende i projektet. Studerende fra CBS DK og CBS’ international MBA programmer inddrages som sparringspartnere til deltagerne til benefit for begge parter Øvrige stakeholders inddrages i undervisningen og formidlingen, når/hvor partnergruppen finder det relevant. Det kunne være Finansrådet/Vækstfondet, når vi sætter det økonomiske tema, Danmarks Eksportråd og DK’s 3 udenlandske innovationscentre når globalisering sættes på agendaen etc. Muligheder som opstår undervejs eksempelvis når internationale kapaciteter er ”i byen” vil også blive anvendt 9

10 Oplæg til forløb/indhold Før undervisningen påbegyndes foregår den tidligere omtalte screening 1 uge før start udfylder de studerende en læringsstil analyse hvis resultat både kendes af den enkelte studerende som underviserne/facilitatorerne og de øvrige studerende Første fokusområde i ”undervisningen” går på den personlige afklaring, og det antages pt. at der skal arbejdes med personlig afklaring, motivation, passion, robusthed og selvtillid under hele forløbet. Her har vi brug for kompetent indspark med såvel indhold som pædagogik. Lars/CA, Learning Lab DK/CBS/KU formodes også at kunne spille ind. Samtidig må de lokale jobcentre kunne identificere de absolut bedste ”eksterne aktører”. Til den individuelle coaching formodes det, at alle 3 A-kasser og Væksthusene har de fornødne ressourcer og kompetencer. Pt. forventer vi at 60-70 % af vores indsats kommer til at ligge på ”det personlige” og det resterende på ”Business skills”. Dette er markant anderledes end de velkendte iværksætter kurser/programmer, hvilket skyldes vores valgte målgruppes allerede opnåede forretnings- forståelse gennem deres hidtidige karriere 10

11 Oplæg til forløb/indhold Andet fokusområde i ”undervisningen” går på de mere traditionelle forretningskvalifikationer. Hen over de 6 uger forventer vi pt., at der er konkret interaktion/konfrontationstid mellem facilitatorerne og de studerende svarende til 10 lange dage. Det fordeler sig med såvel plenum som i mindre grupper med identiske behov samt individuel coaching/mentor lignende tilgang. Hver 3. uge er der Advisory-board, hvor de studerende er leder af mødet og styre debatten uf fra sit behov. A-boardet består af Int. MBA’er. Den 7. uge er der et egentligt springboard, som afholdes i samarbejde med Connect Denmark. Umiddelbart før springboardet har hver studerende 2 timer med et reklamebureau til illustrering af sin ide Efter justeringer (8..-9. uge) forventes det at projekterne er klar til egentlig lancering/selskabsetablering og evt. præsentation for investorer etc.

12 Det personligt udviklende/afklarende indhold Læringsstile. (Analyse udfyldt før påbegyndelse af uddannelsen) The entrepreneurial mindset. Hvad er det? Passion & vision. Hvad driver dig? Hvilke værdier etc. Se/identificer muligheder og turde forfølge disse Selvtillid Netværk Handlingsstærk, nysgerrig og utålmodig Mission og mål Hvorfor er det nødvendigt at have/lære innovatør-/entreprenør kompetencer nu mere end nogensinde før? Sådan er hjernen indrettet En psykolog på og fortæl om følelser, tanke, handling og det kognitive apparat Bruger du din viden optimalt? Lær for ”at handle” i. Ikke blot for ”at vide” Det handler om kreativitet, innovation og muligheder Hvad er kreativitet? Vores barrierer for at være kreative? Hvad er innovation? Den enkeltes profil fra INSIGHTS personanalysen Sidst på dette tema lægges en personlig handlingsplan ud fra den personlige SWOT 12

13 Det faglige kompetenceopbyggende indhold Hvilket indhold har en forretningsplan Gennemgang jf. Startvaekst/Vækstfondet/Connect/Marinas etc. Std. iværksætter-grund-kursus 5 x 1½ time Finansiering. Salg & markedsføring. Jura, samarbejdsaftaler og selskabskonstruktion. Strategi & Ledelse. Internationalisering. Indlæg optages/klippes til nette/efterfølgende E-læring > lokal erhvervsservice ++ Værktøjer og hjælp til udarbejdelse af en forretningsplan Væksthjulet: Forretningskoncept,Kundefokus.Organisation.Drift Dine kompetencer/udgangspunkt d.d. jf. væksthjulsprofil. Kortlægges også ved afslutningen af programmet (uge 8) Lad os starte ved begyndelsen: Din ide! Har den et behov? Er der forretning i ideen? Hvem er kunderne? Beskriv din forretningside Konfronter kunderne! ½ dag i kreativitetens tegn Sådan får du ideer og ser muligheder…………(Måske under det personlige?) 13

14 Det faglige kompetenceopbyggende indhold skrive en topprofessionel forretningsplan Forretningskoncept (Nordvest kvadratet i Væksthjulet) Forretningside Forr. modeller. Hvilke passer til din ide/kunder Produktportefølje Målgruppebeskrivelse Markedsudvikling/se nye muligheder/fremtidsforskning og scenarier Prissætning Kundefokus (Nordøst kvadratet i Væksthjulet) Indkøbsstruktur hos dine kunder Salgsplanlægning Markedsføring og kommunikation Netværk Organisation (Sydøst kvadratet i Væksthjulet) Ledelse og medarbejdere. Kortlægning af Bestyrelse/A-board Finansiering Jura Partnerskaber Drift (Sydvest kvadratet i Væksthjulet) Processer, arbejdsopgaver og ansvar IT etc. Bogføring, moms, told, skat Produktionsapparat 14 De studerende Inddeles i grupper efter deres største udfordringer, således at ”undervisning” foregår i mindre ”behovsgrupper”. Ligeledes forsøger vi at lade dem med topkompe- tencer indenfor de centrale områder undervise de Øvrige. Det er bl.a. her vi gør brug af ”mangfoldighed”

15 High Level practice Deltagere/indhold Børsen/ Erhvervsbladet 40 studerende Forskellig akademisk og arbejdsmæssig baggrund Screenet (kriterier drøftes) TV DR-udd.afd. Vækstfonden Finansrådet/ bank ConnectVæksthusA-kasse Fitness center Udd. inst Daglig rådgivning/tilgængelig gennem alle 6 uger + efterfølgende Projektadministrator/Faciliteter Netværk og bestyrelsesnetværk Indlægsholder Best practice leverandør Evt. deltager i A-board/Bestyrelse Tovholder/part i udarb. af uddannelsen Teori/”akademisk garant# Screening og rekruttering af deltagere Best practice leverandør Indlægsholder Coach Evt. deltager i A-board/Bestyrelse Markedsføring/PR Part i udarbejdelse af uddannelsen Springboard efter 6 uger Evt bestyrelsesdeltagere Blåstempling Nyeste pædagogik (Learning Labs) Nyeste teori (Entrepreneurship) MBA Studerende som A-board x 2 Tilgang til datakilder og studerende som ”medarbejder” for deltagernes ideér Program ”Fra ansat til iværksætter” Program ”Fra ledig til gazelle Filmisk hjemmesideindhold PR og mediepartner Fysisk test Træningsvejledning Kostvejledning Indlæg: ”Sådan tænker pengene” Deltagelse i springboard Pot finansieringskilde til de nye virksomheder Div. øvrige stakeholders. 15 Den gyldne mulighed


Download ppt "High Level practice uddannelsen Overordnet mål Uddannelsen skal udbygge målgruppens innovations- og selvstændighedskompetencer (entre- og intraprenør kompetencer),"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google