Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Hvordan er forsøgspersonen i et lægemiddelforsøg forsikret?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Hvordan er forsøgspersonen i et lægemiddelforsøg forsikret?"— Præsentationens transcript:

1 1 Hvordan er forsøgspersonen i et lægemiddelforsøg forsikret?

2 2 Hvad er Patientforsikringen? Halvoffentlig forening Oprettet ved lov i 1992 Lov om patientforsikring Lov om erstatning for lægemiddelskader Pr. 1. januar 2007: Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 80 medarbejdere www.patientforsikringen.dk

3 3 Overordnede formål med Patientforsikringen Gøre det lettere for patienterne at få erstatning Sikre en hurtigere sagsbehandling Adskille erstatningsspørgsmålet fra klagesystemet Skabe accept i sundhedsvæsenet Udnytte erstatningssagerne til at forebygge lignende skader

4 4 Lov om patientforsikring –5000 anmeldelser om året –Sygehusvæsenet og praktiserende læger –40 % medhold –431 mio. kr. i erstatning pr. år –Finansieret af sygehusregionerne

5 5 Lov om erstatning for lægemiddelskader –255 anmeldelser om året –30 % medhold –16 mio. kr. i erstatning pr. år –Finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

6 6 Sagsbehandling i Patientforsikringen Juridisk og lægelig vurdering Samarbejde med Lægemiddelstyrelsen Krav skal anmeldes inden 3 år Ankeadgang til Lægemiddelskadeankenævnet Statslig myndighed 9 medlemmer

7 7 Erstatning for lægemiddelskader Indført 1. januar 1996 Statslig erstatningsordning Bedre mulighed for erstatning end produktansvarsloven Producenten ansvarlig efter produktansvarsloven Statens regresadgang Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

8 8 Grundbetingelser for erstatning Fysisk skade … som følge af egenskaber ved lægemidlet Korrekt indikation og dosis Udleveret i Danmark Godkendt til markedsføring i Danmark Relativ alvorlig skade – rimelighedsvurdering Undergrænse på kr. 3.000

9 9 Lægemiddelforsøg Forsøgspatienter –Patienter, der deltager i forsøg vedr. egen sygdom –Ingen særregler Sunde forsøgspersoner –Raske personer, der frivilligt stiller sig til rådighed –Udvidet ret til erstatning –Psykisk skade dækkes –Ingen undergrænse –Omfattet af arbejdsskadelovgivningen

10 10 Case 1 Forsøgspatient –22-årig mand –Lægemiddelforsøg i forbindelse med overvægt –Psykisk skade –Afvist (forsøgspatient)

11 11 Antal sager i PF 21 sager vedr. lægemiddelforsøg Ingen sager med raske forsøgspersoner Alle sager drejer sig om forsøgspatienter 16 sager anerkendt, heraf 6 sager med Levormeloxifen 5 sager afvist

12 12 Erstatningernes størrelse Lov om erstatningsansvar Individuel vurdering i hver sag –Helbredelsesudgifter og andet tab –Tabt arbejdsfortjeneste –Svie og smerte –Varigt mén –Erstatning for erhvervsevnetab

13 13 Case 2 Forsøgspatient –71-årig kvinde –Levormeloxifen mod knogleskørhed –Blodpropper i lungerne –Svie og smerte kr. 14.580 –Ikke mén

14 14 Case 3 Forsøgspatient –56-årig kvinde –Levormeloxifen mod knogleskørhed –Kræft i livmoderslimhinden –Svie og smerte kr. 12.800 –Varigt mén: 30 % kr. 96.300, fjernelse af æggestokke mv. –Ikke tabt arbejdsfortjeneste

15 15 Case 4 Forsøgspatient 58-årig kvinde Tamoxifen, forebyggende mod brystkræft Lungeblodpropper og DVT Svie og smerte kr. 13.340 Varigt mén: 20 % pga smerter i benet, kr. 69.660 Død pga brystkræft

16 16 Case 5 Forsøgspatient 64-årig mand Forsøgsmedicin til behandling af akut hjertesygdom Allergisk reaktion, der medførte døden Erstatning til ægtefællen: –Forsørgertab: kr. 325.800 –Overgangsbeløb: kr. 121.500 Kr. 447.300


Download ppt "1 Hvordan er forsøgspersonen i et lægemiddelforsøg forsikret?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google