Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medborger- skab og uformel læring Overgang og samarbejde mellem skole og klub Inklusion og rummelighed i klubberne Opsøgende og forebyggende arbejde Samarbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medborger- skab og uformel læring Overgang og samarbejde mellem skole og klub Inklusion og rummelighed i klubberne Opsøgende og forebyggende arbejde Samarbejde."— Præsentationens transcript:

1 Medborger- skab og uformel læring Overgang og samarbejde mellem skole og klub Inklusion og rummelighed i klubberne Opsøgende og forebyggende arbejde Samarbejde mellem Klubber og foreninger 2. implementeringsplan 1. implementeringsplan Det gode ungdomsliv Samarbejde og Tværfagliglighed Inklusion og Forebyggelse Klubpolitikkens 3 målsætninger

2 Temaer på netværksmøderne 1.Netværksmøde-runde: Udfordringerne i fritidsklubben 2.Netværksmøde-runde: Mulighederne i ungdomsarbejdet 3.Netværksmøde-runde (i dag): LP modellen som mulig redskab i klubberne 4.Netværksmøde-runde: Medarbejderudvikling i forbindelse med den personlige rygsæk.

3 LP-modellen LP betyder: Læringsmiljø og Pædagogisk analyse LP-modellen er forskningsbaseret og er en systematisk analysemodel. LP-modellen bygger på en systemisk tilgang (systemisk teoriforståelse) Metoden er indført på skolerne i Roskilde Kommune (ca. 1500 skoler på landsplan) Metoden bruges ikke i klubber (endnu)

4 LP-modellen Der kigges på hele konteksten omkring barnet/den unge Barnet/den unge er ikke problemet, problemerne opstår/vedligeholdes i samspillet mellem forskellige faktorer, så det er dem der kigges på Husk at medarbejderne er en væsentlig faktor, når man kigger på konteksten Metoden bruges ikke på alle udfordringer, men på udvalgte

5 LP-modellen – mødet i dag Vi kan (og skal) ikke gennemgå hele metodikken/modellen Vi kan afprøve de væsentligste tilgange (mest for dem der ikke var på workshoppen) Vi skal mene noget om metodikken Hver netværksgruppe kan/bør dele sig i tre og arbejde med en af de tre cases

6 Arbejdet i dag – case’ne Problem eller udfordring –Med udgangspunkt i den valgte case, udpeger I et problem/udfordring Mål – hvad vil I gerne opnå –Hvad skulle gerne være sket, hvis det skulle være bedre? Brug ikke ret lang tid på dette – det er metoden der er i fokus

7 Arbejdet i dag – case’ne Find opretholdende faktorer –Hvad er med til at problemet vedligeholdes? –Tænk denne øvelse som en slags brainstorm, I skal ikke være helt enige Præsenter det for hinanden –Opdagede man noget, en refleksion eller andet? –Kan det bruges til noget og til hvad?

8 Opsamling og materiale www.klubintern.roskilde.dkwww.klubintern.roskilde.dk :


Download ppt "Medborger- skab og uformel læring Overgang og samarbejde mellem skole og klub Inklusion og rummelighed i klubberne Opsøgende og forebyggende arbejde Samarbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google