Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederforum Torsdag den 16. august 2007 Dagsorden: Velkommen Trivselsundersøgelse Ledelsesværdier Budget 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederforum Torsdag den 16. august 2007 Dagsorden: Velkommen Trivselsundersøgelse Ledelsesværdier Budget 2008."— Præsentationens transcript:

1 Lederforum Torsdag den 16. august 2007 Dagsorden: Velkommen Trivselsundersøgelse Ledelsesværdier Budget 2008

2 Generel orientering v/Benny Balsgaard

3 Generel orientering MED-repræsentanter/TR/SIK m.fl. – adgang til netværk Trivselsundersøgelse nr. 2 – maj 08 Fokus på aftalerne herunder budgetoverholdelse

4 TRIVSELSUNDERSØGELSE MAJ 2007

5 SVARPROCENT 65 2 inst. har ikke deltaget 5 andre <5 besvarelser 55 frugtkurve

6 Hvad er undersøgelsen Måling på medarbejdernes opfattelse af trivsel Værktøj til dialog om Hvad er trivsel Hvad er et sjovt og meningsfuldt arbejde Hvordan udvikles trivslen på arbejdspladsen

7 Hvad er undersøgelsen ikke Eksaminering af lederne (bestået/ikke-bestået) Intern konkurrence Rangordning

8 Hvad skal undersøgelsen bruges til Dialog mellem leder og medarbejdere om: - Hvordan udvikles i fællesskab en god arbejdsplads - Prioritering af indsatsområdet Husk: Prøv ikke at ændre på noget, der ikke kan laves om og lad være med at acceptere forhold, som burde forbedres Dialog/erfaringsudveksling mellem lederne internt - Det formelle og uformelle niveau

9 Faaborg-Midtfyn kommune som helhed 64,64%

10 Samarbejdet med kolleger Gennemsnit:0,63 Kommentarer: Selvom gennemsnittet er mindre end 0,7 er der elementer i blokken der bør give anledning til drøftelse.

11 Oplevelse af fælles kultur og værdier Gennemsnit:0,83 Kommentarer: Forventningerne til at kende til fælles kultur og værdier overstiger det oplevede.

12 Ledelsen Gennemsnit:0,81 Kommentarer: Forventningerne til ledelsen overstiger det oplevede

13 Fysiske forhold Gennemsnit:0,50 Kommentarer: Selvom gennemsnittet er mindre end 0,7 er der elementer i blokken der bør give anledning til drøftelse.

14 Arbejdet generelt Gennemsnit:0,53 Kommentarer: Selvom gennemsnittet er mindre end 0,7 er der elementer i blokken der bør give anledning til drøftelse.

15 Samlet vurdering Generelt er trivslen god Dog er der en række områder, der bør give anledning til drøftelse

16 Det videre forløb Planlægge og afholde personalemøder - indrage medarbejderrepr. - dialog - sparre med kolleger fagchef HR - tilbagemelding til HR senest 12.-10.-07

17 Hele områder m. 3 el. flere blokke over 0,7 Rådgivning børn og unge Social- og arbejdsmarked Forebyggelse og sundhed

18 Hele områder m. 2 blokke over 0,7 Handicap og psykiatri Undervisning Pleje og omsorg Stabene

19 Hele områder m. 0 eller 1 blok over 0,7 Plan og kultur Vej og forsyning Dagtilbud børn

20 Husk værdierne Vi tager lederskabet på os! Dialog er en forudsætning for at vi lykkes! Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde! Vi forenkler det komplicerede!

21 NÆSTE TRIVSELSUNDERSØGELSE MAJ 2008

22 Ledelsesværdier Vi tager lederskabet på os! Dialog er en forudsætning for at vi lykkes! Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde! Vi forenkler det komplicerede!

23 Budget 2008 Budgetopfølgning 2007

24 Resume – budget 2007 Mio. kr.2007200820092010 Skattefinansieret område – balance 29,8-2,7 (19,0) -21,7 -32,0-39,4 Direktionens udgangspunkt for ”økonomisk råderum”

25 Budgetoplæg 2008 pr. 2.08.07 Mio. kr.2008200920102011 Skattefinansieret område – balance -59,4-80,3-67,1-74,8

26 Tekniske korrektioner i 2008 78 mio. kr. Finansiering til 30 mio. kr. – altså umiddelbart merudgift på 48 mio. kr. Overskrider I øjeblikket servicerammen med 22,3 mio. Kr. Korrektionerne gennemgås frem til budgetseminaret – samtidig udarbejdes resultat af budgetopfølgning pr. 30.06.07

27 Regnskab 2006 “strukturel ubalance” Evt. ”regnskabserfaringer” vil udhule effekt af 94 pct. budgetlægningen

28 Tekniske korrektioner Lov- og cirkulæreændringer Mængdeændringer Demografi Fejl Regnskabserfaringer

29 Budgetopfølgning 2007 pr. 31.3.2007

30 Budgetopfølgning 2007 pr. 31.3.2007 – 30.06.2007 1. opfølgning blev taget til orientering Budgetopfølgning pr. 30.06. – under udarbejdelse. Der vil være overskridelser på overførselsområdet, entreprenøraftaler I f.t. alkoholbehandling mm. Det kan konstateres at ældreområdet har svært ved at overholde budgetrammen – endelig resultat til seminaret

31 Overholdelse af budgetrammen Der er en klar forventning om, at alle aftaleholdere overholder den tildelte ramme Budgetrammen er den ramme hvor alt skal holdes indenfor – drop ansøgninger om tillægsbevillinger til kørsel, uddannelse etc. – skab i stedet selv råderummet Overskrides servicerammen, er der en særdeles stor risiko for, at der må foretages generelle besparelser Alle der har mulighed for at spare i år, bedes gøre det, så der overføres overskud til næste år Max. Grænsen for underskud vil formodentlig blive hævet – med en frist på 2 år til at dække underskuddet ind

32 Budgetopfølgning 2007 Gennemsnitlig kassebeholdning de første 6 måneder = 133,6 mio. kr. (kassekreditreglen) + deponerede midler på 76 mio. kr. Samlet forbrugsprocent på drift = 56%, efter 7 mdr.

33 Andet Egenbudgettering af skat og bloktilskud Ikke indregnet låneoptagelse endnu Anlægspulje på 55 mio. kr. – evt. dække både anlægsønsker og udviklingsønsker Spildevandsområdet Det er vigtigt, at servicerammen overholdes, derfor behov for reduktion af driftsbudgettet

34 Den videre procedure 22. og 23. august 2007: Budgetseminar 3. september: Økonomiudvalg indstiller til 1. behandling 10. september: 1. behandling af Budget 2008 24. september: sidste frist for høringssvar 2. oktober: sidste frist for politikernes ændringsforslag 11. oktober: 2. behandling af Budget


Download ppt "Lederforum Torsdag den 16. august 2007 Dagsorden: Velkommen Trivselsundersøgelse Ledelsesværdier Budget 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google