Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Niels Grønbæk Nielsen Teamets planlægning af et undervisningsforløb.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Niels Grønbæk Nielsen Teamets planlægning af et undervisningsforløb."— Præsentationens transcript:

1 Niels Grønbæk Nielsen Teamets planlægning af et undervisningsforløb

2 Niels Grønbæk Nielsen Lærerprofessionalitet Dale Jank & Meyer Didaktiske teorier om planlægning: Dale – pædagogisk rationalitet Jens Rasmussen – konstruktivisme De små teorier Didaktikkens grundfænomener

3 Niels Grønbæk Nielsen K2 Didaktisk kompetence Udarbejde undervisningsprogrammer er den grundlæggende aktivitet Relationen er lærer – lærer Distance er et vilkår. (refleksion, teori, kritik) Et undervisningsprogram omfatter: - formål: overordnede værdipræmisser angivet i offentligt vedtagne forskrifter - mål: afledte af formålene – styringsgrundlag for den umiddelbare undervisning - (handlings)regler: specificerer handlinger – ”elevernes færdigheder” - procedurer: kronologi af handlinger - først – dernæst – til sidst - dramaturgi: formgivning og iscenesættelse af kundskabsindholdet - strategi: Målovervejelser  Analyse og fortolkning af skoleloven, formål, undervisnings og læringssyn mm Planlægning  hvad, hvornår, hvordan, hvem? Evaluering Intention  realitet

4 Niels Grønbæk Nielsen Målovervejelser Planlægning vertikalt horisontalt kontinuitet integration Sekvens (emne, projekt) Evaluering

5 Niels Grønbæk Nielsen K3 Kritisk kompetence Skoleudvikling / ”forskning” er den grundlæggende aktivitet Relationen er lærer – lærer Distance er et vilkår. (refleksion, teori, kritik) Konstruktion af teori:  begrebsliggøre  skriftlighed Forskningstradition:  stille spørgsmål  svare systematisk  kommunikere  vilje til grundlagsanalyse Argumentative dialog:  diskursen som aktivitet  argument som legitimitet

6 Niels Grønbæk Nielsen Jank & Meyer

7 Niels Grønbæk Nielsen METASPROG FORKLARENDE, TEORETISK NIVEAU Teorier, modeller, generaliseringer sammenhænge Distancen, beskrivelse og analyse PSEUDOMETASPROG ABSTRAKT, IKKE-TEORETISK NIVEAU Abstrakte begreber, men ikke teoretiske, Foreteelser benævnes, men uden sammenhæng (dagligsprog – men med islæt af fagtermer) DAGLIGSPROG KONKRET HANDLINGSNIVEAU Konkrete begreber, følelser, oplevelser, forventninger, spontane, umiddelbare meddelelse Colnerud / Granström: Respekt for lærere

8 Niels Grønbæk Nielsen Dale: Et undervisningsprogram omfatter: - formål: overordnede værdipræmisser angivet i offentligt vedtagne forskrifter - mål: afledte af formålene – styringsgrundlag for den umiddelbare undervisning - (handlings)regler: specificerer handlinger – ”elevernes færdigheder” - procedurer: kronologi af handlinger - først – dernæst – til sidst - dramaturgi: formgivning og iscenesættelse af kundskabsindholdet - strategi:

9 Niels Grønbæk Nielsen Undervisningens faser Tænkemodel MÅL INTROFORDYBELSEEVALUERING Hvilke bredere livstemaer åbnes der for? Hvad er det faglige mål? Hvilke af skolens værdier indgår, fx som de er udtrykt i viksomhedsplanen? Hvordan skal eleverne formulere mål? Hvordan kommer der sammenhæng mellem lærerens mål og elevernes mål? Hvordan evaluerer læreren? Hvordan får eleven mulighed for at afprøve sin viden / færdighed? INDHOLD Hvad er kernen i emnet? Hvordan er tilknytningen til tidligere emner? Forskelle / ligheder Hvilke nye grundantagelser indeholder emnet? Hvilke nye begreber indeholder emnet? Hvilke særlige færdigheder kan knyttes til emnet? Hvordan er tilknytningen til kommende emner? Forskelle / ligheder Hvilken værdi har emnet til andre relaterede emner? Hvilke opgaver, aktiviteter mm kan støtte eleven i at søge dybere ind i stoffet? Hvordan kan undervisningsmaterialer støtte fordybelse: Hvilke støttematerialer skal der udarbejdes for at støtte fordybelse i indholdet: Arbejdsspørgsmål, arbejdssedler, hjælpeark, læsehjælp til tekster og grafik, modeller eller billeder. Hvordan skal disse støttemidler organiseres, så de støtter differentiering? Gennem hvilke konkrete aktiviteter / handlinger kan eleven få afprøvet sin nye indsigt i: Faget? Indholdet? Tilknytning til bredere livstemaer? FORM Hvordan kan emnet bedst introduceres? Hvordan skal eleven ”søge ind i” emnet? Hvad skal eleverne gøre? Hvad skal læreren gøre? Hvilke arbejdsmåder og ”teknikker” kan elverne lære i denne forbindelse, og hvordan kan sådanne evner videreudvikles, så de fleksibelt står til rådighed for eleverne? Hvordan kan undervisningsformen karakteriseres? Individuel Fælles Skriftlig Samtale Produkt Modellen er inspireret fra: Rasmussen, Jens: Konstruktivistiske bidrag, Forlaget UP 2004, Heri: Undervisningens rehabilitering, s. 76 – 77 samt: Klafki, Wolfgang: Dannelsesteori og didaktik – nye studier, Klim 2001, heri: 6. studie: Indre differentiering af undervisning, s. 197 – 238. Undervisningens kategorierUndervisningens kategorier Undervisningens faser

10 Niels Grønbæk Nielsen

11

12

13 Didaktiske fokuspunkter: Andreas Striib En spørgeguide til kritisk gennemtænkning af undervisningsforløb: Skolens opgave og formål Undervisningens mål og indhold Rammefaktorer Eleverne Undervisnings- arbejds- og organisationsformer Undervisningsmaterialer Evaluering Eks: Hvordan vil du begrunde undervisningens faglige og saglige indhold? Hvordan er forholdet mellem at arbejde dybtgående fagligt og at arbejde med tværgående emner og problemstillinger? Hvad begrunder vægtningen herimellem? Hvad ved du om elevernes udgangspunkt og udviklingsmuligheder? Hvordan har du skaffet dig kendskab til elevernes forudsætninger for, interesse i at arbejde med det aktuelle indhold?

14 Niels Grønbæk Nielsen

15

16

17 Diskuter: - er det lige meget hvilke teori man vælger? - hvordan ser en plan ud?

18 Niels Grønbæk Nielsen Diskuter:

19 Niels Grønbæk Nielsen Diskuter:

20 Niels Grønbæk Nielsen Diskuter:


Download ppt "Niels Grønbæk Nielsen Teamets planlægning af et undervisningsforløb."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google