Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencer i dansk – hvorfor? Rasmus Fink Lorentzen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencer i dansk – hvorfor? Rasmus Fink Lorentzen."— Præsentationens transcript:

1 Kompetencer i dansk – hvorfor? Rasmus Fink Lorentzen

2 En kompetencetilgang til faget er en systematisk og logisk måde at udvælge og begrunde fagets indhold – hvilket er en af lærerens væsentligste opgaver! En kompetencetilgang har sit fokus på elevernes fremtid frem for fagets fortid (derfor er fx en begrundet litteraturundervisning vigtigere end en – bevidstløs – kanonpædagogik!)

3 Gennemgående tanke: Skolens indhold må rette sig mod det senmoderne samfund eleverne skal dannes til (se også Klafki) Læreren må udvælge et indhold til undervisningen som tager højde for disse udfordringer

4 Eksempler på udfordringer i det senmoderne: Kontingens Krav om øget refleksivitet Nye komplekse kommunikationssituationer Netværkssamfund (socialt og på arbejdspladsen) Moralsk og etisk stillingtagen Klafkis epokale nøgleproblemer

5 Hvorfor kompetencebegrebet? Nogle svar: – Det refleksivt moderne samfund (Giddens, Sennet, Castells) – Emacipation forudsætter handlekraft hos den enkelte (E. Kant) – Vi kan ikke forudsige morgendagens jobs, derfor livslang læring og omstillingsparathed – Kompetencebegrebet er situativt – Målet er det gode liv for den enkelte i et fællesskab Bemærk overvejelserne her er almendidaktiske!

6 Kompetencebegrebet Kompetence er at vide hvad der skal til, og at kunne håndtere udfordringerne i en given situation, såvel kropsligt, som kognitivt og følelsesmæssigt – og at ville håndtere disse udfordringer (dvs. have kræfterne til det (energi), synes det er væsentligt (motivation) og godt (etik)). Kompetencer i dansk s 13 Se model samme side

7 Der er tre typer kompetencer som danskfaget kan bidrage med: Sociale kompetencer Fortolkningsmæssige kompetencer Kommunikative kompetencer (se figur s. 12) Derudover arbejder danskfaget med typer af tekster og typer af modaliteter. Se hjulet

8 http://www.kompetenceridansk.dk/main/kom petencehjulet/index.php http://www.kompetenceridansk.dk/main/kom petencehjulet/index.php

9 Fagets kerne er altså at bidrage til at eleverne udvikler en række kompetencer gennem arbejde med tekster i givne genrer og produceret i givne modaliteter (Kompetencer i dansk s. 19) Hjulet er et didaktisk redskab til planlægning af undervisning (målsætning) og/eller analyse af undervisning og tekster

10 Litteratur Jeppe Bundsgaard, Eva Therese Christiansen, Sanne Harder Flamant, Thorkild Hanghøj, Rasmus Fink Lorentzen, Karen Monrad, Betina Poulsen og Helle Rørbech (2009): Kompetencer i dansk, København: Gyldendal


Download ppt "Kompetencer i dansk – hvorfor? Rasmus Fink Lorentzen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google