Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15. september DASYS Charlotte Rahbek Omsætning af viden – Elektronisk patientdokumentation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15. september DASYS Charlotte Rahbek Omsætning af viden – Elektronisk patientdokumentation."— Præsentationens transcript:

1 15. september DASYS Charlotte Rahbek Omsætning af viden – Elektronisk patientdokumentation

2 15. september DASYS Charlotte Rahbek Patentforløb i et ”Nu & Bør ” En fortælling i et IT perspektiv

3 15. september DASYS Charlotte Rahbek Så: 2010 – besluttede Vicedirektørkredsen i Region Hovedstaden :  prioritere udvikling af generelle skemaer frem for specialespecifikke. KISO til Indledende Sygeplejevurdering er baseret på:  Godkendte regionale vejledninger og instrukser herunder ” Indledende sygeplejevurdering og journalføring  SFI (Sundhedsfagligt Indhold) KISO til Indledende Sygeplejevurdering er udviklet i samarbejde mellem:  Koncern IT  Koncern Plan & Udvikling  Kliniske repræsentanter fra regionens hospitaler og psykiatrien

4 15. september DASYS Charlotte Rahbek De bærende ønsker til elektronisk dokumentation – vores udgangspunkt patientforløb:  Mulighed for struktureret inddatering af data  Elektronisk tilgængelige data også på tværs af hospitaler  Standardiserede skemaer målrettet specifikke arbejdsgange  Beslutningsstøtte i arbejdsgangene  Understøttelse af de regionale vejledninger  Genbrugelige data

5 15. september DASYS Charlotte Rahbek Styrker ved tværregional udvikling af KISO Der er opnået fælles regional: Øget forståelse af kliniske begreber - begrebsafklaring Fortolkning af instruks vedr. indledende sygeplejevurdering Der er dannet regionalt netværk mellem kliniske nøglepersoner i sygeplejen Det er til gavn for: Evalueringsprocessen Implementeringsprocessen, når der skal rulles ud regionalt Opnåelse af konsensus om fremtidig udvikling på regionalt niveau

6 15. september DASYS Charlotte Rahbek Hvad var svært ? Lokal ” praksis betydning for en overordnet ensartet struktur i patientens journal - gav mange diskussioner – sprog og kultur samt vilkår Indledende Sygeplejevurdering – det første forsøg Et ’meget stort’ dokumentationsredskab, som kræver synlig sammenhæng og bedre overblik Det blev svært at tilgodese forskellige arbejdsgange med ét fælles design af KISO, som gælder for alle Design af oversigter Overblik over hvilke skemaer og oversigter der findes Der kan ikke skærmes for skemaer – alt kan ses af alle

7 15. september DASYS Charlotte Rahbek Status: Fælles fokus fremadrettet i Region H Patientens journal - et fælles arbejde med et samlet fokus på patientens forløb Journaludvalg med ledelseskraft og specialviden i tæt samarbejde med Koncern IT Fokus på arbejdsgange Dataindsamling testes på et hospitals samtlige afdelinger 16. august 2011EA på ’kende’- niveau for SG-arkitekter

8 15. september DASYS Charlotte Rahbek Ledelsesfokus og forankring i forhold til arbejdsgang og dataindsamling IT- systemer med forståelsen for de kliniske behov Ensartet struktur og overordnet opbygning, der sikrer tværgående koordinering/ kommunikation om klinisk information - Og sikre teknisk support Fælles system Tanker om National strategi – og støtte fra DASYS Støtte definering af sygeplejedokumentation og nationale vejledninger

9 15. september DASYS Charlotte Rahbek Forvalte professionalitet i samspil med IT 16. august 2011 Tænke i helheder Undgå dobbelt arbejde Dele viden og uddannelse Tænke patient- empowerment og dermed patientsikkerhed

10 15. september DASYS Charlotte Rahbek Tak for opmærksomheden


Download ppt "15. september DASYS Charlotte Rahbek Omsætning af viden – Elektronisk patientdokumentation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google