Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

If Coming up – en socialpsykiatrisk model

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "If Coming up – en socialpsykiatrisk model"— Præsentationens transcript:

1 If Coming up – en socialpsykiatrisk model
Mogens Seider / Rikke Andersen Høje Taastrup kommune

2 Hvad er en socialpsykiatrisk model - ?
Vi ved hvad socialpsykiatrien er i HTK Det er bare ikke sikkert vi ved hvorfor !

3

4 Udvikling 2006 – 2011 Socialpsykiatrien HTK
Fra omsorg til udvikling Ud over hækken rapport Samarbejde NVIE Mange temadage Fokus på borgeren er ekspert i eget liv Recovery orientering introduceres Personalereservater rives ned Fokus på. Vi - Vi og tallene 9 og 6 2006 Fælles kompetenceprojekt med NVIE fokus på Menneskesyn Afprøve praksis på nye måder i udviklingsprojekter. Nothing about us witout us Anerkendelse Respekt Ligeværdighed vs. Ligestillet De samme ønsker og håb Inklusion og afstigmatisering Sproget IF Coming Up Handicapkonvention og handicappolitik Fokus på meningsfyldte Liv Relationer Arbejde Udannelse Egen bolig Kommunalreform medfører organisationsændringer Jobmentor Arbejdsgrupper på tværs: Nye boliger Helhedsplan: hvordan udvikler vi socialpsyk. ? Internat i Karlslunde borgernes ønsker og drømme + meningsfyldte liv og Fællesdag Fælles fester Eksterne konsulenter Byrådet vedtager visionsplan Fælles uddannelse – pilotprojekt Marte meo, stemmehøringskurser Nye boformer udvikles i praksis Ændringer i strukturen Kulhusetræf 2 (104 deltagere) fokus på hvad kan du selv gøre: Psykologprojekt Selvhjælpsgrupper Borger bliver formand for idrætsforening Fælles projekter: - Selvhjælpsgrupper - Medicinpædagogik - Livgivende relationer - En af Os - 3 medarbejdere sendes på rehab. instruktørkursus 2007 2008 2009 2011 2010 Fælles udannelse: Værdsættende samtale (AI) Konference i vejle Kulhusetræf 1 – for alle (100 deltagere) fokus på recovery-stjernen og borgernes egen fortælling Kommunikations Gruppe og Tænketank Borgere uddannes til idrætsinstruktører Fra aktivitet til kompetencepara- digme (Gasværket) You can do it – we can help Psykiatribus Udvikling 2006 – 2011 Socialpsykiatrien HTK

5 Recovery – rejsen er individuel
Et menneskes rejse Et andet menneskes rejse MS Din rejse?

6 Recovery er ikke det samme som rehabilitering
Det enkelte menneskes egen gennemlevede proces med at komme sig og komme videre i livet. – eller ” at få det så godt som muligt ” Rehabilitering: Den hjælp, støtte og de redskaber og metoder, som de professionelle stiller til rådighed eller benytter sig af. Det samarbejde om Recovery – processen, der foregår mellem bruger og medarbejder

7 Hvorfor psykosocial rehabilitering?
Alle kan komme sig – få det bedre og komme videre i livet Alle har krav på et meningsfyldt liv Meningsfyldte relationer Meningsfyldte uddannelser Meningsfyldte job En bolig hvor man er tryg

8 … Allergi over for siloer
Høvding i eget liv… … Allergi over for siloer

9 2006 og lidt historie derfra til nu med fokus på idræt i socialpsykiatrien
Vi havde: - Bo-tilbud med behandlingsfysioterapi, stavgang, svømning - Meget låst i mursten og medarbejdere der var ” in house ” / institutionelt orienterede - Fysioterapeuterne i netværk med andre behandlings fysioterapeuter Vi gjorde: - 5 personale/ 5 beboere deltog i Vejle Idrætsfestival - ” Vi vil ikke komme fra en institution, vi vil også have en forening ” Opstart af Idræt og idrætsforening Stiftelse af IF Coming Up, marts 2008 Brugerinddragelse Mulighed for tilvalg af idræt Stort fællesskab i IF Coming Up

10 Hvad er IF Coming Up september 2012?
- Bestyrelse med borger som formand, 3 personaler/ 6 brugere Aktiviteter: 4 gange om ugen, lokalt og på landsplan Medlemmer uddannes som instruktører - Medlemstal: 55 - Kommunikation: hjemmeside, foldere, sms, klubaftener - Samspil med medarbejdere i socialpsykiatrien / DPC mv Nyt samarbejde med Ishøj / Vallensbæk Betydningsfuldt netværk for medlemmerne

11 Hvilke forudsætninger har vi haft ?
Økonomi: Personalemedlemskaber, tilskud Investerede ressourcer: Personaledeltagelse i idrætsarrangementer, ture og bestyrelses arbejde Accepteret lavt deltagerantal ved opstart - Koordinator funktion, omfang og ressourcer.

12 Hvad er det socialpsykiatrien kan ift. borgerens ’hele liv’?
Øget valgfrihed til bl.a. psykologhjælp og personlig medicin samt fælles planlægning af krisehåndtering Mennesker kommer sig på mange forskellige måder – Derfor brug for mere i værkstøjskassen og øget valgfrihed og råderet! Fokus på mestring: Hvad gør jeg for at blive ved med at ha’ det godt, hvad er vigtigt i mit liv og hvordan får jeg hjælp til det? (Power statements og personlig medicin). Hvordan håndterer jeg kriser? (Kriseplanlægning, Shared descision, ” det er mit liv”) Adgang til terapi, selvhjælpsgrupper, kompetencegivende tilbud… Gode erfaringer fra pilot-projekter med psykolog-samtaler Tryghedsboliger og akuthjælp (…vi har alt, undtagen lukket !) Rehabiliteringsplanen – åben dialog

13 Hvad er det socialpsykiatrien kan ift. borgerens ’hele liv’?
Mulighed for deltagelse i noget der giver livet mening Værdsættende samtaler ( AI) – fælles uddannelse Tilbud om psykologhjælp. ” Det er mit liv ” – udviklet at tænketank ( power statement ) IF Coming Up – brugerstyret bestyrelse. Medicinpædagogik projekt også med fokus på personlig medicin. Livgivende relationer, resonansmuligheder Fra aktivitetshus til kompetenceudvikling og kultur. Stemmehører grupper. Selvhjælpsgrupper. Brugerstyrede aktiviteter.

14 Behov for at redefinere brugerinddragelsen.
Hvad kan vi lære på landsplan / hvad skal vi have mere af? Behov for at redefinere brugerinddragelsen. Rehabilitering og recovery skal skabes og udvikles med udgangspunkt i borgernes liv, drømme og håb ”Hvordan kan vi arbejde effektivt sammen som partnere med at hjælpe mennesker til at skabe deres liv, som de ønsker det?” Ikke en part, der orienterer om, hvad man vil gøre for den anden! Ikke en gruppe, der ’involverer’ en anden. Samarbejde og partnerskab! Radikal ændring af medarbejderstyrkens sammensætning: Dilemmafyldt og krævende for begge parter…

15

16

17


Download ppt "If Coming up – en socialpsykiatrisk model"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google