Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederforum Torsdag den 10. maj 2007 Dagsorden: Generel orientering Koncernmål/ servicestrategi for 2008 Opfølgning på seminar om ledelsesværdier Medarbejdertrivsel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederforum Torsdag den 10. maj 2007 Dagsorden: Generel orientering Koncernmål/ servicestrategi for 2008 Opfølgning på seminar om ledelsesværdier Medarbejdertrivsel."— Præsentationens transcript:

1 Lederforum Torsdag den 10. maj 2007 Dagsorden: Generel orientering Koncernmål/ servicestrategi for 2008 Opfølgning på seminar om ledelsesværdier Medarbejdertrivsel

2 Generel orientering v/Benny Balsgaard

3 Koncernmål og servicestrategi v/Annalise Horster

4 Koncernmål – kobling til servicestrategi Servicestrategiens 3 fokusområder: -Udbudsforretninger -Organisatoriske indsatser for udvikling af kvalitet og effektivitet -Information til borgerne om 1 og 2 Gå ikke over åen efter vand…. Derfor fokus på at sikre sammenfald/genbrug i forhold til de organisatoriske indsatser i servicestrategien for 07- 09 og koncernmål i aftalestyringen for 08 (og 09?)

5 Direktionens koncernmål 2007 Fokus på at etablere og udvikle en veldreven organisation der effektivt og kvalitetsbevidst kan understøtte: –Udviklingsstrategiens strategiske indsatsområder –Udviklingsmål på alle driftsområder –Effektiv ressourceudnyttelse generelt Koncernmål 2007: –Formulere fælles ledelsesgrundlag –Fokus på medarbejdertrivsel –Sikre decentral ledelse og central styring via dialogbaseret aftalestyring –Arbejde med åbenhed og proaktivitet

6 Koncernmål 2008 – fokus og prioritering Direktionen ønsker fortsat fokus på at udvikle en veldreven organisation, der effektivt og kvalitetsbevidst kan understøtte –Udviklingsstrategien –Driftsudvikling generelt –Effektiv ressourceudnyttelse Hvilke koncernmål for 2008 (og frem) understøtter bedst dette? Hjælpespørgsmål til drøftelse: Videreføre ét eller flere koncernmål fra 2007-aftalerne? Fokus på få eller flere fælles koncernmål? Hvilke nye mål og temaer bør sættes i fokus?

7 ”Guldkorn” fra Lederforum d. 12/4 Videreføre de 4 koncernmål fra 2007 Lederudvikling (f.eks. v. fokus på coaching og ”værdsættende samtaleteknik) Dialog i organisationen – fokus på strukturer og processer som sikrer god kommunikation Mere faguddannet personale Kvalitetssikring af driftsydelser Fælles kultur Balance mellem centrale mål/forventninger og decentrale ressourcer/kompetencer Balance mellem bureaukrati og kreativitet i organisationen Klare rammer og aftaler for stabenes service og vejledning Fokus på konsolidering og tid til fordybelse Fokus på god og effektiv mødeledelse og mødekultur i organisationen Fokus på forandringskultur (LEAN) Fokus på god og effektiv projektorganisering og projektkultur i organisationen

8 Servicestrategi/koncernmål – proces for tilblivelse: 12. april: indledende dialog med Lederforum I går: indledende præsentation/dialog med Kommunalbestyrelsen NU: fortsat dialog i Lederforum og mulige koncernmål for 2008 Maj/juni: formulere første oplæg til fokus for servicestrategi og koncernmål Juni: Dialog ml. Direktionen og økonomiudvalg om servicesstrategi for 2007-09 August/september: servicestrategi/koncernmål – formulere udkast i fht. rammer/prioriteringer i budget 2008 og udkast til udviklingsstrategi Oktober: justere udkast til servicestrategi i fht. budgetaftalen – og konkretisering af koncernmål for 2008 (og 2009?) 25. oktober: Lederforum dialog om forslag til koncernmål for 2008 November: KB vedtagelse af servicestrategi for 2007-09 sammen med udviklingsstrategien og ”målkataloget” (del 2) December: Koncernmål formuleres ind i aftalerne for 2008 Januar 2008: KB tilslutter sig direktionens aftaler med alle aftaleholdere

9 Etablering af følgegruppe Følgegruppen: Mødes 3-4 gange fra juni til oktober (ca. 2 timers møder) Er ikke en arbejdsgruppe – EPO laver oplæg og udformer udkast Er ikke en styregruppe – skal ikke godkende det arbejde som forelægges direktionen Skal inspirere, yde konstruktiv kritik samt være ambassadører Består af én direktør, én fagchef, 3-4 institutionsledere Send en mail til pan@faaborgmidtfyn.dk, hvis du vil være en kritisk inspirerende ambassadør for udvikling af kvalitet og effektivitet i FMK EPO udpeger derefter følgegruppen og inviterer mv.

10 Ledelsesværdierne ud over rampen -og én på lampen! -v/Charlotte Hervit

11 Kommunikation af ledelsesværdierne – Indblik – Historier i lederforum – Lån et billede – Giv et bud!

12 Trivselsundersøgelse og ledelsesværdierne Husk værdierne – de giver fodfæste!

13 Medarbejdertrivsel Praktisk i dag Personalemøder Hvad er undersøgelsen? Hvad er undersøgelsen ikke? Hvad skal undersøgelsen bruges til? Efteråret 2007 Lederens rolle Debat Opsamling Udlevering af spørgeskemaer

14 Praktisk i dag Spørgeskemaer udleveres –Orientering følger til sidst

15 Personalemøder Ideer til dagsorden –Baggrunden for undersøgelsen og info om ny til december –Gennemgang af spørgeskemaet 5 emner: »Samarbejde med kolleger »Fælles kultur og værdier »Ledelsen »Fysiske forhold »Arbejdet generelt 3 temaer: »Hvordan oplever jeg samarbejdet med kollegerne »Hvordan oplever jeg ledelsen »Hvordan oplever jeg selv arbejdet –Præsentation af resultatet »Hvem, hvornår, hvordan

16 Hvad er undersøgelsen? Måling på medarbejdernes opfattelse af trivsel Værktøj til dialog om Hvad er trivsel? Hvad er et sjovt og meningsfuldt arbejde? Hvordan udvikles trivslen på arbejdspladsen?

17 Hvad er undersøgelsen ikke? Eksaminering af lederne (bestået/ikke-bestået) Intern konkurrence Rangordning

18 Hvad skal undersøgelsen bruges til? Dialog mellem leder og medarbejdere om: –Hvordan udvikles i fællesskab en god arbejdsplads –Prioritering af indsatsområder Husk: prøv ikke at ændre på noget, der ikke kan laves om og lad være med at acceptere forhold, som burde forbedres. Dialog/erfaringsudveksling mellem lederne internt –Det formelle og uformelle niveau

19 Efteråret 2007 Præsentation af resultatet på den enkelte arbejdsplads Personalemøder Med-udvalg Inddragelse af HR-staben

20 Lederens rolle Motivere medarbejderne til at deltage Inddrage medarbejderne i den videre dialog om udviklingen af trivslen på arbejdspladsen

21 Debat –Hvordan kan igangsætningen af undersøgelsen på den enkelte arbejdsplads foregå? –Hvilke spørgsmål/problemstillinger trænger til yderligere afklaring?


Download ppt "Lederforum Torsdag den 10. maj 2007 Dagsorden: Generel orientering Koncernmål/ servicestrategi for 2008 Opfølgning på seminar om ledelsesværdier Medarbejdertrivsel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google