Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg til koordinerings- gruppen Transfer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg til koordinerings- gruppen Transfer"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg til koordinerings- gruppen Transfer
20. August 2012

2 Formål At få afklaret begrebet Transfer
At koordineringsgruppen får et fælles afsæt for drøftelse af begrebet, så det kan inddrages i implementering af den nye uddannelsesordning.

3 Forskning i transfer Professor Bjarne Wahlgren DPU, Århus universitet ( forskning efter- og videreuddannelse) Lektor Vibe Aarkrog, DPU, Århus universitet (erhvervsuddannelse/ vekseluddannelserne)

4 Hvorfor transfer? Uddannelsessystemet hviler på målet om transfer
Det er veldokumenteret at, eleverne ofte ikke anvender, eller synes at de anvender, det de har lært i undervisningen

5 Definition ” Transfer”:
Transfer – fra latin ”Transfero” = at bære noget fra et sted til et andet I uddannelse betyder det : At anvende noget man har lært i en sammenhæng, i en anden og (lignende) sammenhæng eller tydeligere det forhold At læring erhvervet i en sammenhæng kan overføres og kvalificere handling i en anden

6 Hvorfor er det så svært at anvende det man har lært?
Transfer en kompliceret proces, idet det involvere følgende elementer Forklaring 1: Person Situation 1 Situation 2 indhold anvendelse

7 Hvorfor er det så svært at anvende det man har lært?
Forklaring 2: Identiske elementer Specifik transfer og generel transfer (indholdet) Nær transfer og fjern tranfer (situationerne)

8 Specifik og generel transfer
Specifik transfer – mange identiske elementer, der kan anvendes kontekstspecifikt ( procedure – sår, drop, mundpleje osv.) Generel transfer – få identiske elementer i konteksten ( anvendelse af en teori eks. udviklingsteori). Jo mindre abstraktionsniveau eleven har, det større er behovet for mange identiske elementer

9 Nær og fjern transfer Nær transfer – betyder at man anvender det lærte i situationer, der har stor lighed med læringssituationen Fjern transfer – betyder at man anvender det lærte i situationer der er meget forskellige fra indlæringssituationen

10 ”Teaching for transfer”
Indholdet skal være meningsfuldt Deltagerne skal være motiveret for at anvende det lærte Opmærksomhed på elevens abstraktionsniveau Undervisningen skal indeholde elementer fra praksis, hvori det lærte kan anvendes – opmærksomhed på om der er tale om specifik eller generel transfer, og nær eller fjern transfer Opmærksomhed på metode - fremgangsmåde, anvendelsesform i forhold til tilegnelses situationen og anvendelsessituationen Vejlederen skal støtte eleven i ”at komme i tanke om” - og Undervisningen skal indeholde oplæg i overføring – transfer teori

11 Transfer - fortsat Forskningsmæssigt er fokus skiftet - fra tilegnelse til anvendelse ( at blive i stand til at handle) ifølge Wahlgren. Wahlgren understøtter Aarkrogs argumentation i forklaringsmodel 1 og 2 – og angiver hvordan der forskningsmæssigt er dokumentation for hvilke forhold der giver den største transfer effekt: De personlige faktorer (35 %)(behov for læring, målforpligtigelse, tiltro til egne evner) Faktorer i undervisningen (20 %) (identiske elementer ,træne i transfer, underviseren) I anvendelses kontekst (45 %) (organisering af arbejdssituationen, understøttende læringsmiljø, systematisk opfølgning/tvungen transfer) Altså fokus på personlige faktorer og anvendelseskontekst

12 Litteratur: Wahlgren, B. (2010). Voksnes læreprocesser. Akademisk Forlag, København. Wahlgren, B. (2009). Transfer mellem uddannelse og arbejde. Nationalt Center for Kompetenceudvikling. (oplæg transfer Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog) (oplæg Vibe Aarkrog)

13 Hvilke udfordringer er der i skole /praktiksamarbejdet?
Hvordan understøtter vi de forskellige elementer i transfer/ (transformationsprocessen)? Inspiration udlev. materiale: Didaktik i praktik – koblingspunkter mellem skole og praktik.


Download ppt "Oplæg til koordinerings- gruppen Transfer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google