Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fem lærere på mentorkursus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fem lærere på mentorkursus"— Præsentationens transcript:

1 Fem lærere på mentorkursus
Indsatsteori for indsatsen: Nedbringelse af frafald gennem opkvalificering af fem lærere på et mentorkursus Fem lærere på mentorkursus 15 af de 20 elever i målgruppen gennemfører uddannelsesforløbet Eleverne kommer i skole De fem mentorer ændrer adfærd og bliver bedre til at ”se” eleverne Elever i målgruppen får gode voksenrelationer til de fem mentorer Der etableres plan, mål, rammer og struktur for hvordan de fem mentorer skal virke på skolen. Fx: Samarbejde med vejleder, kontaktlærer, forældre Mentornetværk og videndeling. Ledelsesfokus Mentor og elev afklarer forventninger indbyrdes Det defineres ved hver enkelt elev hvor behovet er. Indikator: Elevgruppens frafaldsprocent Dataindsamlings-metode: Frafaldsregistrering De fem mentorers vurderinger og holdning Interview med mentorer Succeskriterium: De fem mentorer er tilfredse eller meget tilfredse med elevkontakten Elevgruppens vurdering af og holdning til voksenrelationen Elevtilfredshedsundersøgelse eller interview med elever Succeskriterium: 80% af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse med voksenrelation til mentor Elevgruppens fraværsprocent Fraværsregistrering Fraværsprocent falder for de 20 elever i målgruppen i løbet af forløbet Mindst 15 af de 20 elever i målgruppen gennemfører Antal deltager der gennemfører kurset Optælling Kursus gennemført for fem lærere Forhold om plan, struktur, mål og rammer for mentorordning Spørgeskema blandt mentorer og andre aktuelle personer Plan og rammer for mentorordningen er implementeret Betingelser for indsatsteorien: Spotte gruppen af unge der har behov for mentorordningen tidligt (samarbejde ml. UU-vejledere, kontaktlærer mf Finde egnede og motiverede lærere Være sikre på at der er fælles mål og værdigrundlag for mentorordningen på skolen Klart defineret hvad mentorens rolle skal være

2 Lærere har opnået en øget kulturforståelse
Indsatsteori for indsatsen: Nedbringelse af frafaldet gennem opkvalificering af skolens lærere på kurset ”Familiesamarbejde og etniske minoriteter” Lærerne er motiverede til at bruge metoder og aktiviteter lært på kurset / tilfredse med kurset Lærere har opnået en øget kulturforståelse Der foretages flere hjemmebesøg til elever med etnisk minoritetsbaggrund Opbakning til og forståelse for elevens skolegang fra familien Elever med etnisk minoritetsbaggrund får en øget gennemførelsesgrad så den er på niveau med majoritetsunge Samtlige lærere deltager i kurset ”familiesamarbejde og etniske minoriteter” Der foregår en bedre kommunikation mellem lærere og elever med etnisk minoritetsbaggrund Lærere kender og bruger konkrete værktøjer fra kurset til Kommunikation Konflikthåndtering Skole-hjemsamarbejde Elevgruppen får bedre relationer til andre elever og til lærere Lærerne er med til at løse konflikter mellem eleverne Indikator: Antal lærere der gennemfører kurset Indikator: Lærernes tilfredshed med kurset Indikator: Frafaldsprocent for elever med etnisk minoritetsbaggrund Indikator: Læreres kendskab til og viden om værktøjer Indikator: Fremmøde Socialt miljø Dataindsamlings-metode: Tælle Dataindsamlings-metode: Spørgeramme med fokus på lærernes motivation og tilfredshed med kursets indhold Dataindsamlings-metode: Frafaldsregistrering Dataindsamlings-metode: Test efter tre måneder – viden om og brug af værktøjerne Indikator: Antal gennemførte hjemmebesøg Lærere og elevers vurdering af samvær, socialt miljø, konflikthåndtering og indbyrdes kommunikation Dataindsamlings-metode: Elevtrivsels-undersøgelse Succeskriterium: Samtlige lærere gennemfører kurset Succeskriterium: Gennemførelsesgrad for gruppen på niveau med majoritetsunge Succeskriterium: Lærere der er motiverede for at arbejde med problemstillingen Succeskriterium: Forbedring på 25 % i forhold til før test Dataindsamlings-metode: - Opsamling og registrering af hjemmebesøg - Elevtrivsels-undersøgelse - Observation af undervisningen

3 Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her … Skriv tekst her … Skriv tekst her … Skriv tekst her… Skriv tekst her … Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Indsatsteori for projekt …


Download ppt "Fem lærere på mentorkursus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google