Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biocides Formål og baggrund Frontpage.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biocides Formål og baggrund Frontpage."— Præsentationens transcript:

1 Biocides Formål og baggrund Frontpage

2 Ny definition af biocid: ”Biocidholdigt produkt” (i national ret = biocidmiddel)
Stoffer eller blandinger i den form, hvori de leveres til brugeren, som består af, indeholder eller genererer et eller flere aktivstoffer, som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning. Large text, without title

3 Ny definition af biocid: ”Biocidholdigt produkt” (i national ret = biocidmiddel)
stoffer eller blandinger genereret fra stoffer eller blandinger, der ikke i sig selv er førstnævnte produkter, og som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning. Large text, without title

4 Ny definition af biocid: ”Biocidholdigt produkt” (i national ret = biocidmiddel)
En behandlet artikel, der har en primær biocidfunktion, betragtes som et biocidmiddel. Large text, without title

5 Ny Biocidforordning EU
EU Lovgivningsproces TID 1998 EU-Kommissionen Biociddirektiv Minirevision af biociddirektiv Forordningsforslag EU Ministerråd Ny Biocidforordning EU Europa Parlament 2008 juni 2009 1. behandling Dec. 2010 2. behandling Efterår 2011 Vedtagelse af Forordning (EU) nr. 528/2012 Maj 2012 Anvendes fra 1/9 2013

6 Udvidelsen af anvendelsesområdet
Behandlede Artikler In situ dannede aktivstoffer Biocid produkter i fødekontakt materialer Brugen af biocid produkter

7 Typer af biocidholdige produkter
22 Product Types er omfattet af biocidforordningen Hovedgruppe 1: Desinfektionsmidler (PT 1-5) Hovedgruppe 2: konservaringsmidler (PT 6-13) Hovedgruppe 3: Skadedyrsbekæmpelse (PT 14 – 20) Hovedgruppe 4: Andre biocidholdige produkter (PT 20 – 22)

8 Hovedgruppe 1: Disinfektionsmidler
Disse produkttyper omfatter ikke rengøringsmidler, der ikke skal have nogen biocidvirkning, herunder vaskemidler, vaskepulvere og lignende produkter. Hygiejne for mennesker (PT 1) Desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker og dyr (PT 2) Veterinærhygiejne (PT 3) Fødevarer og foderstoffer (PT 4) Drikkevand (PT 5)

9 Hovedgruppe 2: Konserveringsmidler
Medmindre andet er anført, indeholder disse produkttyper kun produkter til forebyggelse af mikrobe- og algevækst. Konserveringsmidler for produkter under opbevaring (PT 6) Konservaringsmidler til overfladefilm (PT 7) Træbeskyttelsesmidler (PT 8)

10 Hovedgruppe 2: Konserveringsmidler
Beskyttelsesmidler til fibermaterialer, gummi og polymeriserede materialer (PT9) Midler til beskyttelse af byggematerialer (PT 10) Konserveringsmidler til væske I køle- og behandlingssystemer (PT11) Midler med slim (PT12) Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved bearbejdning eller skæring (PT13)

11 Hovedgruppe 3: Skadedyrsbekæmpelse
Rodenticider (PT 14) Fuglebekæmpelsesmidler (PT 15) Molluscider, vermicider og produkter til bekæmpelse af andre hvirvelløse dyr (PT 16) Fiskebekæmpelsesmidler (PT 17) Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr (PT 18) Afskræknings- og tiltrækningsmidler (PT 19) Produkter til bekæmpelse af andre hvirveldyr (PT20)

12 Hovedgruppe 4: Andre biocidholdige produkter
Antifoulingmidler (PT 21) Balsamerings- og præserveringsvæsker (PT22)

13 Typer af biocidholdige produkter største ændringer i forhold til BPD
PT 20 (konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder er fjernet) Præcisering af hovedgruppe 2 (konserveringsmidler). Medmindre andet er anført, indeholder disse produkttyper kun produkter til forebyggelse af mikrobe- og algevækst PT 13 ændret til: Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved bearbejdning eller skæring PT 16 ændret fra sneglebekæmpelsesmidlet til Molluscicider (bekæmpelse af bløddyr), vermicider (mod orme) og produkter til bekæmpelse af andre hvirvelløse dyr.


Download ppt "Biocides Formål og baggrund Frontpage."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google