Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Refleksioner og opsamling ift. i går

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Refleksioner og opsamling ift. i går"— Præsentationens transcript:

1 Refleksioner og opsamling ift. i går
Grupper Refleksioner og opsamling ift. i går

2 Tjek ind øvelsen: En hurtig, struktureret og effektiv måde at samle gruppedeltagerne på. Kan laves stående og siddende alt efter gruppen. Til Lars fra SPUC

3 Recovery og den rehabiliterende tankegang ift. § 85 gruppetilbud:
Det enkelte menneskes egen gennemlevede proces med at komme sig og komme videre livet eller ” at få det så godt som muligt ” Rehabilitering: Den hjælp, støtte, de redskaber og metoder,som de professionelle stiller til rådighed eller benytter sig af. Det samarbejde om Recovery-processen, der foregår mellem bruger og medarbejder

4 Drøftelse ved bordene:
Fælles refleksion om Recovery processen, hvilken værdier er på spil, hvilke fordele og ulemper er der ved at komme sig….

5 Pause 15 min

6 Recovery Stjernen:

7 Recovery plan: Prioriteret område: Aktuel scoring:
Mål til næste stjerne opfyldelse: Handlinger: Af hvem? Hvornår? Ønskelige scoring: Hvad, hvis/når det bliver svært? Hvordan vil du helst støttes igennem den periode? Hvornår skal vi snakke om din Recovery – stjerne igen?

8 Livsområder: Kan være: Sundhed og psykisk trivsel Hjemmefront og bolig
Uddannelse og arbejde Netværk og fritid. Det er meget forskelligt fra person til person, om det er meningsfuldt at få støtte på et eller flere områder.

9 Planlægning af et gruppeforløb:
Gruppen samles selv og finder en gruppeleder. Gruppen samles af andre. Gruppen samles af gruppelederen.

10 Smart - modellen S = SPECIFIKT:
Hvad – Hvem – Hvor – Hvordan – Hvorfor. M = MÅLBART: Hvordan ved jeg at målet er nået – Hvordan ser du at deltagerne rykker sig……. A = AMBITIØST: Hvad vil du gøre, for at det er attraktivt at deltage i gruppen – Kan det gøres bedre end tidligere… R = REALISTISK: Hænger tingene sammen – Er jeg villig til at arbejde for at nå målet – Har jeg/vi mulighed for at nå det….. T = TIDSBESTEMT: Hvornår starter forløbet – Hvornår slutter det – Hvornår er målet nået.

11 Gruppeforløbet: Gruppelederen har ansvaret for gruppen:
Gruppelederen er i høj grad med til at skabe og re- skabe motivationen for deltagelsen. Ved at tale om gruppeforløbet til borgere, kollegaer, sagsbehandler….. Lave plakater, pjecer….

12 Hvor mange kan deltage i gruppeforløbet:
Størrelsen på gruppen er vigtig, fordi der både skal være nok deltagere til, at der er dialog og for, at der bliver synergi imellem deltagerne. Synergi = Samspil mellem to eller flere faktorer der forstærker hinanden således at den kombinerede effekt bliver større end summen af de enkelte faktorers bidrag…..

13 Gruppeforløbet: Forsamtale. Dagsorden.
Recovery Stjernen – Livsområder- Gruppens overordnet tema. Referat/Dagbog (skal/skal ikke). Praktiske gøremål.

14 Frokost Pause ses kl. 13.00 Husk at tal med din makker 

15 Opstart af gruppen: At arbejde fra Jeg-gruppe til Vi-gruppe… Tillid:
Gennem varm og hyggelig stemning. Støtte hver enkelt deltager i at bidrage. Forbinde forskellige deltagere og ideer. Lytte efter mønstre, indsigter og dybere ? Gøre den kollektive viden synlig.

16 Præsentation Rammesættende. Forventninger. Spilleregler. At støtte/rose hinanden. Dilemmaer

17 Pause 15 min

18 De 3 Klassiske Etikker: Dydsetikken: (at gøre det gode)
Personen-dyder, motiver, værdier og forforståelse. Pligtetikken: (at vi har pligt til at flg. De almene regler) Situationen – pligter, retfærdighed og principper. Konsekvensetikken(nytte): (Mest mulig lykke for flest) Konsekvenser – nytte og lykke.

19 Etik øvelse: Egen refleksion over nedstående – hver især italesætter kort sine refleksioner til de øvrige. Hvilke etikker læner jeg mig oftest op af? Hvilket etisk grundlag bygger mine hovedudsagn på ift. at arbejde (med grupper?)

20 Pause 15 min 

21 Dokumentation/evaluering:
Hvordan Hvorfor Hvilket indhold Forventninger – spilleregler – Tavshedspligt Etik

22 Hvad tager du konkret med til næste gang?
Dialog omkring bordet ift. det vi har været igennem i disse dage…. Sid derefter med ”dig” selv og egne refleksioner, nedskriv helt konkret, hvad du vil gå hjem og gøre, være særlig optaget af….. Det nedskrevet skal ligges i en kuvert med navn og afleveres til mig…

23 Tjek ud øvelse: En hurtig, struktureret og effektiv måde at afrunde et gruppeforløb på. Kan bruges som dokumentation overfor gruppen og ift. at gruppelederen kan ”tage noget med sig”.

24 Tjek ud: Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra i dag?
Er der noget, der har gjort særlig indtryk på dig i dag?


Download ppt "Refleksioner og opsamling ift. i går"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google