Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse KU – 31. oktober 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse KU – 31. oktober 2007."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse KU – 31. oktober 2007

2 Formål Vurdere virksomhedens Rentabilitet – niveau og udvikling
Indtjening – niveau og udvikling Kapitaltilpasning Likviditet på kort sigt Likviditet på langt sigt (soliditet)

3 Sammenligningsgrundlag
Regnskaber for 3, 5 eller evt flere år Regnskaber fra samme branche Tal for Danmarks statistik, (Tiårsoversigten)

4 Fremgangsmåde 1 Det umiddelbare indtryk, størrelse, branche, evt. niveau af tal Formalia: Ledelsespåtegning, revisionspåtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

5 Fremgangsmåde 2 Gennemgå årsregnskabet Evt. ombrydning – rensning
Se virksomhedens evt. egne nøgletal Beregne yderligere nøgletal Bruge nøgletal til sammenligninger over tid eller med andre i branchen Bruge nøgletal til at stille spørgsmål

6 Fremgangsmåde 3 Vurdere risici Læse evt. supplerende beretninger
Vurdere marked Vurdere ledelse

7 Ombrydning af regnskab
Kvaliteten af årsregnskaber efter ÅRL er højnet, derfor er ombrydning ofte unødvendigt Ofte ikke muligt eller vanskeligt Man kan ofte ikke ombryde til fx et bidragsregnskab Ved analyse af regnskaber fra fx offentlige institutioner kan ombrydning være nødvendig

8 Evt. ombrydninger 1 Segmentering – klasse D Sekundære poster
Finansielle poster Koncernforhold Pengestrømme Diskontinuitet: opskrivninger, driftsomlægninger

9 Evt. ombrydninger 2 Leasing Hensættelser Immaterielle aktiver
Brug af selvkosttillæg Ændring af regnskabspraksis Klasse A: Værdi af indehavers arbejde

10 Ombrydning Nogle oplysninger er vanskelige at efterprøve
Eksempelvis måling af varelagre Denne har dog kun betydning, dersom der er tale om væsentlige ændringer af lagrenes værdi

11 Andre vanskeligheder Diskontinuitet
Er der stor forskel mellem investering og afskrivninger kan en del nøgletal ikke tolkes umiddelbart Fx vindmølleparken elle fiskekutteren Skov: Ofte er hugst tilnærmelsesvist lig med tilvækst i vedmasse. Omdriftstider

12 Centrale nøgletal Afkastningsgrad Overskudsgrad
Aktives omsætningshastighed


Download ppt "Regnskabsanalyse KU – 31. oktober 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google