Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program 25.08.08 Præsentation af mig15 min. Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium m.m.)15 min. Øvelse:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program 25.08.08 Præsentation af mig15 min. Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium m.m.)15 min. Øvelse:"— Præsentationens transcript:

1 Dagens program 25.08.08 Præsentation af mig15 min. Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium m.m.)15 min. Øvelse: Interview og præsentation af jer45 min. Kort gennemgang af semestret15 min. Evt.15 min.

2 Hvem er jeg? Cand.com. og journalist kommunikation, dansk, samfundsfag og historie, pædagogikum, voksen pæd., efteruddannelse i webkommunikation og strategisk kommunikation 14 års erfaring inden for kommunikation, undervisning, vejledning og journalistik Data: 42, to børn (8 og 4), gift, bor i København, ekstern lektor og projektvejleder på CBS, RUC, COK og ITU, indehaver af Lungholt Kommunikation

3 Formidling og metode - målsætning Målet med dette kursus er at give dig færdigheder i klar mundtlig og skriftlig præsentation for ledelse, medarbejdere, kunder, presse mv. Desuden lærer du at planlægge og gennemføre en undersøgelse, herunder opstille hypoteser, vælge analysemetode samt vurdere undersøgelsens resultater.

4 I detaljer… Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet. Du skal kort kunne redegøre for relevante videnskabsteoretiske, logiske og etiske aspekter og problemer i informationsindsamling, -bearbejdning og -analyse. Du skal kunne vælge og bruge grundlæggende statistiske metoder og begreber i praksis. Du skal kunne gennemføre en undersøgelse og vurdere resultatet. Du skal være i stand til at fremstille et notat om problemstillingen og resultaterne og mundtligt redegøre for dem på en situationstilpasset måde. Du skal kende de grundlæggende metodiske og formidlingsmæssige tanker og kunne benytte dem i praksis. Du skal kunne tilpasse en kommunikativ henvendelse til en specifik modtagergruppe.

5 I korte træk I bliver præsenteret for retorik, kommunikation, kvalitativ og kvantitativ metode samt analyse. Kommunikationsteori Kommunikation i praksis Retorik; teori og praksis Undersøgelses- og metodevalg, dataindsamling; kvalitativ og kvantitativ

6 Praktiske ting 14 kursusgange – husk den 15. september er aflyst – lægges i december; projektvejledning Teori, praksis, øvelser, fremlæggelser og diskussioner - eksamensopgave Oplæg fra både kursusansvarlig og JER! Mundtlig eksamen med skriftligt arbejde, ingen forberedelsestid ved eksamen

7 Eksamen Opgave udleveret om fire uger – I arbejder løbende med den i kombination med den teori og praksis, vi gennemgår på kurset Aflevere synops/opgave i december (17.12) fire sider pr. person Gruppearbejde, men individuel eksamen og bedømmelse Ny karakterskala

8 Hvorfor er formidling og metode SÅ vigtig? Bruges i mange andre sammenhænge Overbevisning/argumentation Lederskab Personlige mål


Download ppt "Dagens program 25.08.08 Præsentation af mig15 min. Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium m.m.)15 min. Øvelse:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google