Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VEGETATIONSANALYSE 6210 Overdrev på kalk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VEGETATIONSANALYSE 6210 Overdrev på kalk"— Præsentationens transcript:

1 VEGETATIONSANALYSE 6210 Overdrev på kalk
Sammenlign resultater af 15 analysefelter hvis størrelse er 1 m2 og 0,25 m2 Sammenlign resultater fra Pilotprojekter 2001 (4 m2 med i alt 16 felter) og 2003 Tidsforbrug

2 Galgebakke – 6210 delområder og analysefelter

3 UDLÆGNING AF FELTER

4 Artsliste fra 15 stk. 1 m2 og 0,25 m2 analysefelter

5 Analyse i Slåen-krat kan være umulig !

6 Sammenligning af metoder benyttet i 2003 (frekvens)
Sammenligning af metoder benyttet i 2003 (frekvens). Dominante arter i begge felter (sort),arter med mere end 20%-point forskel (blå), arter kun med forekomst i 1 m2 felter (rød) 1 m2 0,25 m2 Knold-Ranunkel Almindelig Røllike Kornet Stenbræk Rød-Svingel Almindelig Syre Græsbladet Fladstjerne Lancet Vejbred Almindelig Hvene Almindelig Rajgræs Hvid Kløver Vellugtende Gulaks Gul Snerre Eng-Rapgræs Mark-Frytle Fandens Mælkebøtte Tveskægget Ærenpris Almindelig Kamgræs Smalbladet Vikke Vår-Vikke Almindelig Kongepen Mark-Arve Eng-Gedeskæg Mark_Ærenpris Burre-Snerre Bredbladet Timian Engriflet Hvidtjørn Tandbælg Vår-Star 93,33 86,67 80,00 73,33 66,67 53,33 46,67 40,00 6,67 60,00 33,33 26,67 20,00 0,00

7 FÆLLES DOMINANTE ARTER frekvenser
2001 2003 4 m2 1 m2 0,25 m2 Almindelig Røllike 100 86,67 Almindelig Hvene 80,00 Lancet Vejbred 66,67 Vellugtende Gulaks 53,33 Mark-Frytle 46,67 Almindelig Syre 87,5 Rød-Svingel 56,25 Eng-Rapgræs 60,00 Græsbladet Fladstjerne 50

8 DOMINANTE ARTER I 4 M2 FELTER frekvenser
2001 2003 4 m2 1 m2 0,25 m2 Fløjlsgræs 100 46,67 Almindelig Kamgræs 26,67 Blåhat 13,33 6,67 Hulkravet Kodriver Liden Klokke 93,75 Hjertegræs 0,00 Mark-Krageklo 87,5 Fåre-Svingel Muse-Vikke 81,25 Rød-Kløver Hunde-Viol 75 Bredbladet Timian 68,75 Almindelig Mælkeurt Blågrøn Star 62,5 Tandbælg 50

9 DOMINANTE ARTER VED SPREDTE ANALYSEFELTER frekvenser
2001 2003 4 m2 1 m2 0,25 m2 Gul Snerre 43,75 66,67 53,33 Fandens Mælkebøtte 31,25 40,00 Ager-Padderok 25 Knold-Ranunkel 18,75 93,33 Kornet Stenbræk 12,5 86,67 Tveskægget Ærenpris 33,33 Almindelig Rajgræs 73,33 60,00 Hvid Kløver

10 METODE ARTS- TAL INDEKS N- (vg) N- (g) F-(vg) F- (g) Over-drev
Sammenligning af resultater opnået med metode benyttet i pilotprojekt i 2001 (4 m2 med i alt 16 delfelter a 0,25 m2) og metoder benyttet i 2003 (15 felter hver på hhv 1 m2 og 0,25 m2) METODE ARTS- TAL INDEKS N- (vg) N- (g) F-(vg) F- (g) Over-drev 2001 – 0,25 m2 43 3,23 2,42 4,65 3,05 17 2003 – 0,25 m2 58 4,39 3,21 4,62 3,57 5 2003 – 1 m2 66 4,37 3,18 4,57 3,43 10

11 VEGETATIONSANALYSER TIMEFORBRUG 2003 GALGEBAKKEN (6210 PÅ 1 HA)
OPGAVER ANTAL TIMER MAND TIMER Forberedelse Transport Afsætning af 15 moniteringspunkter Vegetationsanalyser 2 4 3 6,5 8 6 13 Ialt 15,5 29 Gennemsnit 1,3

12 KONKLUSION 0,25 m2 felter er OK men giver mindre overdrevsindeks end 1 m2 felter Stor forskel på resultater opnået i i pilotprojekt 2001 og 2003 i samme station. Forskellen skyldes primært forskel i benyttede metoder og for nogle arter tillige de forskellige analysetidspunkter. Nødvendigt at sikre den ”rene 6210” en tilstrækkelig repræsentation Umuligt at lave analyser i slåenkrat, der er en del af Tilgroning må beskrives på anden måde Større tidsforbrug i analyserne end beregnet i de økonomiske forudsætninger


Download ppt "VEGETATIONSANALYSE 6210 Overdrev på kalk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google