Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Technology and science for society Danmarks Tekniske Universitet Uddannelsesdekan Gunnar Mohr 25/9 ’07.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Technology and science for society Danmarks Tekniske Universitet Uddannelsesdekan Gunnar Mohr 25/9 ’07."— Præsentationens transcript:

1 Technology and science for society Danmarks Tekniske Universitet Uddannelsesdekan Gunnar Mohr 25/9 ’07

2 Technology and science for society Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Januar 2007 fusionerede DTU med Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevare- og Veterinærinstitut, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter, og Danmarks Transportforskning. Uddannelse Forskning Innovation Myndighedsbetjening

3 Technology and science for society Europes 's top 15 in technology - THES 2006 a UniversityCountry Peer Score Citation Impact 1Imperial College LondonUK83.52.3 2Cambridge UniversityUK81.82.3 3Oxford UniversityUK67.53.1 4ETH ZurichSwitzerland67.42.4 5Delft University of TechnologyNetherlands66.31.8 6Ecole PolytechniqueFrance57.02.2 7Technical University MunichGermany53.11.5 8Aachen RWTHGermany50.32.0 9Manchester University & UmistUK48.82.4 10Ecole Polytech Fédérale de LausanneSwitzerland47.52.3 11Technical University DenmarkDenmark46.82.9 12Vienna University of TechnologyAustria46.31.5 13Helsinki University of TechnologyFinland44.21.7 14Royal Institute of TechnologySweden44.2– 15Chalmers University of TechnologySweden43.61.7

4 Technology and science for society Forskning

5 Technology and science for society Innovation Affiliated companiesDTU start-ups Contracts with companies

6 Technology and science for society Human Resources

7 Technology and science for society Nordic Five Tech Technische Universität München Siemens Særlige samarbejder Nye uddannelser Civilingeniør – bachelor – kandidat Diplomingeniør

8 Technology and science for society Ny karakterskala - Først Ørsted BetegnelseTalværdi ug 15 mg 14 g 12 tg 8 mdl 0 slet -16

9 Technology and science for society Ny karakterskala – 13 skala 13 11 10 9 8 7 6 5 03 00

10 Technology and science for society Ny karakterskala 7-trins-skala KarakterBetegnelse Den …. præstation ECTS 12Den fremragendeA 10Den fortrinligeB 7Den godeC 4Den jævneD 02Den tilstrækkeligeE 00Den utilstrækkeligeFx -3Den ringeF

11 Technology and science for society Ny karakterskala – karakteren 12 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

12 Technology and science for society Ny karakterskala – karakteren 10 Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

13 Technology and science for society Ny karakterskala – karakteren 7 Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

14 Technology and science for society Ny karakterskala – karakteren 4 Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

15 Technology and science for society Ny karakterskala – karakteren 2 Karakteren 2 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

16 Technology and science for society Ny karakterskala – karakteren 00 Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

17 Technology and science for society Ny karakterskala – karakteren -3 Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

18 Technology and science for society Ny karakterskala Træder i kraft på de videregående uddannelser pr. 1. september 2007 Eksamensbeviset Kursusbeskrivelser – et eksempel Oversættelsesskala Karaktererne afspejler graden af målopfyldelse

19 Technology and science for society Ny karakterskala

20 Technology and science for society Ny karakterskala del af kursusbeskrivelse

21 Technology and science for society Ny karakterskala del af kursusbeskrivelse Læringsmål : En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne: indsamle og vurdere data i forbindelse med feltstudier identificere problemer og behov i målgrupper generere og kombinere en række løsninger baseret på erkendte behov beskrive og diskutere funktionalitet og visuelle kvaliteter i forbindelse med løsninger udvælge og modificere løsninger til et endeligt design ud fra en målsætning udvælge og anvende grundlæggende visuelle kommunikationsteknikker i forbindelse med projektarbejde konstruere enkle mock-ups og skalamodeller af udvalgte løsninger anvende grundlæggende studieteknikker organisere samarbejdet i en heterogen projektgruppe evaluere og give konstruktiv kritik på egne og andres arbejder illustrere og præsentere resultater af projektarbejde for interessenter

22 Technology and science for society Ny karakterskala del af kursusbeskrivelse

23 Technology and science for society Ny karakterskala del af kursusbeskrivelse

24 Technology and science for society Ny karakterskala Træder i kraft på de videregående uddannelser pr. 1. september 2007 Eksamensbeviset Oversættelsesskala Karaktererne afspejler graden af målopfyldelse Kursusbeskrivelser – et eksempel Læringsmål for projekter etc. Relativ – absolut karaktergivning

25 Technology and science for society Ny karakterskala 12107402 10%25%30%25%10% Store kurser Over tid Individuelle forløb Svære – lette kurser

26 Technology and science for society Ny karakterskala § 11. Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem. Stk. 2. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter. Stk. 3. Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.


Download ppt "Technology and science for society Danmarks Tekniske Universitet Uddannelsesdekan Gunnar Mohr 25/9 ’07."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google