Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EKSAMEN BUSINESS TO IT ALIGNMENT 2013 Pensum: Curtis R Carlson and William W Wilmot: “Innovation The 5 disciplines for creating what customers want”, Crown.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EKSAMEN BUSINESS TO IT ALIGNMENT 2013 Pensum: Curtis R Carlson and William W Wilmot: “Innovation The 5 disciplines for creating what customers want”, Crown."— Præsentationens transcript:

1 EKSAMEN BUSINESS TO IT ALIGNMENT 2013 Pensum: Curtis R Carlson and William W Wilmot: “Innovation The 5 disciplines for creating what customers want”, Crown Business, New York, (2006), Weill, Peter & Jeanne W. Ross: “IT Governance”, Harvard Business School Press (2004), Michael E. Porter (1996) What Is Strategy? Harvard Business Review.Nov-Dec. Joan Magretta (2002) Why Business Models Matter? Harvard Business Review. May. Clayton M. Christensen: “The Innovators Dilemma”, I kompendium Introduction IX-XXVII. Chapter two 29-59. Business Models Canvas Poster. http://www.businessmodelgeneration.com/.

2 EKSAMEN Eksamen benævnes B4: Mundtlig eksamen med skriftlige arbejder men uden forberedelsestid. Vejledende sidetal: 15 sider + yderligere 2 pr gruppemedlem (inklusiv den første dvs 17 sider for en person, 19 for to) Den skriftelige rapport afleveres d. 16.12 2013 før kl.14, i fire eksemplarer Mundtlig eksamen afholdes den 21. til 22. januar 2014. Der afsættes 30 minutter pr. studerende, inklusiv votering.

3 MUNDTLIG EKSAMEN Varighed: 30 minutter til hver, inkl. votering Forløb: 1.Den studerende fremlægger sin opgave, (7-10 min.) (problemformulering og besvarelse. Evt hvad var overraskende, evt refleksion over fremgangsmåden) Spørgsmål fra eksaminatorer og evt. censor (10-15 min.) 2. Den studerende trækker et spørgsmål i pensum.(10 min)

4 EVALUERING AF PROJEKTET Opgaverne vurderes ud fra læringsmålene både hvad angår innovation og IT Governance Det vil sige ud fra evnen til at bringe begreber fra pensum (Innovation og IT Governance) i spil i analysen af den givne empiri og paratviden om pensum 7 ½ ECTS fag: Kravene er mindre end i et 15 ECTS fag. Relevante og interessante måder at anvende pensum på er afgørende, vi forventer ikke forfuldendte rapporter som ved afsluttende projekter

5 INNOVATION -EKSAMENSSPØRGSMÅL Det overordnede læringsmål er: Du skal kunne designe en proces, som bidrager til at skabe ny innovative løsninger, og forstå implikationerne af at ville sætte innovation på organisa- tionens dagsorden. Eksamensspørgsmålene tager udgangspunkt i de to hovedtekster: Curtis R Carlson and William W Wilmot: “Innovation The 5 disciplines for creating what customers want”, New York (2006), M. Clayton Christensen: “The Innovators Dilemma”, USA (1997).

6 INNOVATION -EKSAMENSSPØRGSMÅL Vi vil spørge efter hvordan forfatterne opfatter innovation, dvs -hvilke handlingsanvisninger, foreslår de OG -hvilke argumenter, bygger handlingsanvisningerne på? Eksempelvis: Hvilke fem discipliner insisterer Carlson og Wilmott på, at innovation skal omhandle, og hvad er argumenterne for netop de fem? Hvordan opnår man efter deres mening kontinuerlig værdiskabelse i en virksomhed?

7 INNOVATION- EKSAMENSSPØRGSMÅL Clayton Christensen: Hvori består the innovator’s dilemma, og hvordan foreslår Clayton Christensen det kan håndteres? (Et dilemma kan i sagens natur ikke løses) Man kan her tænke på definition af ‘disruptive’ versus ‘sustainable’ innovationer, begrebet værdinetværk, og Christensens forslag til innovationsstrategier i forbindelse med henholdsvis disruptive og sustainable innovationer I er velkomne til at maile mig, hvis I har yderligere spørgsmål

8 HUSK Opgaven afleveres i 4 eksemplarer

9 Gode råd til opgaveskrivning Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/om.htm Introduktion Formål og krav Valg af standard Teksthenvisninger Fastformsdokumenter Elektroniske dokumenter Litteraturlisten Om 'Referér korrekt!'


Download ppt "EKSAMEN BUSINESS TO IT ALIGNMENT 2013 Pensum: Curtis R Carlson and William W Wilmot: “Innovation The 5 disciplines for creating what customers want”, Crown."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google