Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fritidstilbuddene pr. 1/8 2014 Det betalte modul ( morgen, afslutning samt ferie) på alle ”ikke skoledage” v/ institutionsleder Erik Vadsager Det gratis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fritidstilbuddene pr. 1/8 2014 Det betalte modul ( morgen, afslutning samt ferie) på alle ”ikke skoledage” v/ institutionsleder Erik Vadsager Det gratis."— Præsentationens transcript:

1 Fritidstilbuddene pr. 1/8 2014 Det betalte modul ( morgen, afslutning samt ferie) på alle ”ikke skoledage” v/ institutionsleder Erik Vadsager Det gratis fritidsmodul fra kl. 14.00 -15.30 på alle skoledage ( v/ SFO – leder Sven Hansen) Praktiske eksempler v/ bh. kl. leder Tina M. Nielsen, 1.kl. lærer Ann Christina Harritsø samt afd. leder Finn T.Thomsen, B&U- huset, Lundergård

2 Med udgangspunkt i …. En god sammenhæng i dagen Udnyttelse og inddragelse af områdets fysiske rammer Et unikt tilbud for Vestbyens børn fra (0)/ 6 år -18 år

3 Dagens forløb FOSKOLEFOFT 6.15 / 6.308.0014.0015.3016.30 / 16.45

4 Det betalte fritidsmodul Morgenmodul fra kl. 6.15 - 8.00 Fritidsmodul fra kl. 15.30 – 16.45 Ferie modul ( alle ikke – skoledage fra 6.15 -16.45)

5 Morgenmodul Sted: Lundergårdskolen ( SFY- området) Tidspunkt: 6.15 til kl. 8.00 Skolen åbner dagligt kl.7.45 for de børn, som ikke er tilmeldt morgentilbuddet. Skolen starter kl. 8.00 Der serveres morgenmad til kl. 7.30 Personale: Fast morgenåbner samt pædagoger fra LGS

6 Eftermiddagsmodul Tidspunkt 15.30 -16.45 Fredag lukkes kl. 16.00 Sted: 1. 0. og 1. årgang: Lundergårdskolen ( SFY –området) 2. 2.og 3. årgang: Lille Lundergård Personale: Pædagoger og lærere fra LGS Fast vikarkorps fra B & Unge huset

7 Ferie / ikke skoledage 0.-3.årgang: Lille Lundergård Fælles ferieordning m/ Bagterp/ Muldbjerg/Holmegård – B&U- Lundergård Med B& U - huset

8 FRITIDSTILBUD pr. 1/8 2014 Indhold: Mål- og indhold Børnetal – og tilmeldte pr.15/8 Årshjul, kvartal og ugeplan Fysiske rammer Alders og niveau deling ( 0-1. årgang) og (2-3 årg.)

9 MÅL- &MÅL & INDHOLDSBESKRIVELSE Vi giver børnene muligheder for at afprøve / få kendskab til foreninger / tilbud i Vestbyen / Hjørring Det enkelte barn indføres i den danske kultur, blandt andet gennem arbejde med traditioner og årets gang. Vi giver mulighed for fri leg og børnene, gerne med hjælp fra de voksne, skaber til - og fravalg af kammerater

10 HVEM, HVORNÅR og HVOR?? For tilmeldte børn i 0- 3 klasse På alle skoledage i tidsrummet 14.00 - 15.30 ( 14.15-15.15) Som udgangspunkt på skolen (0. og 1.kl) samt lille Lundergård (2. og 3. årg.) Andre lokalliter i området.

11 Medarbejdere Pædagoger Lærere Eksterne f. eks musikskole, idrætsledere, mv Øvrige *Der vil være 10 interne medarbejdere dagligt

12 Antal tilmeldte børn pr. 15/8 Samlet antal 223/270: 0. klasse: 80/85 1.klasse: 47/57 2. klasse: 66/80 3. klasse: 40/64

13 Organisation og fordeling af børnene Samlet antal: 0. klasse:1. klasse:2. klasse:3. klasse:

14 ÅRSHJUL 14/15 Der udarbejdes års- og kvartals hjul Måneds og dagsplan Forældreinformation ( Elektronisk registrering m.v) Årshjul 11/8 - 10/10 20/10 - 22/12 5/1 -28/3 7/4 – 26/4

15 Faste emner og temaer i året 14/15 Aktiviteter Traditioner Musik og teater Frivillig Undervisning ( betalt) Natur & teknik Sport, leg & bevægelse Kreative værksteder Samarbejde m/ foreninger mm AndetLEG IT film og leg

16 Perioden 11/8 -10/10 Her vægter vi følgende: At gøre de nye 0. klasse børn vant til skolen samt kendskab til børn og medarbejdere At gøre alle børn/ forældre – OG personale vant til ”al det nye” Opstart og introduktion af diverse efterårstilbud ( Musikskole/ Sport i LIUF) mm

17 Forældreinformation Forældrene tilmelder/ afmelder sig kvartalsvis Forældrene modtager en plan hvert kvartal Informationsmøder Nogle aktiviteter er ”skal” aktiviteter, primært 0. og 1 klasse’ Tilbud m valg til børnene… ( MÅSKE MED HJÆLP FRA FORÆLDRENE). Primært 2. – og 3. klasse Diverse beskeder samt yderligere info styres elektronisk.

18 0. ÅRGANG ( 11/8 -10/10) Aktiviteter

19 0. Årg: Vi skal… Evt. besøg af kommende 0.kl / børn og forældre Information -generelt Plan for opstarten i ”fritidstilbuddet” Opstartsmøde ( evt. med 1. klasse) Intro i tabulex

20 1. klasse: Vi skal….. Almen information Evt. forældreinfomøde Intro i tabulex

21 2. klasse: Vi skal….. Besøgsture på Lille Lundergård Forældremøde på Gården – før eller efter ferien?? Intro i Tabulex

22 3. klasse: Vi skal… Evt. besøgs ture til B&U –Lundergård Intro i brugen af Tabulex Informationsmøder m/ forældrene Planlægning med B &Unge – huset ”Brugerundersøgelse”!!!!!!! ( tidspunkt for afhentning/ tilmelding/ andet)

23 Samarbejde med B & Unge Huset Gennemgang af timeforbrug morgen- mv Lave prognose for ekstra timeforbrug Hvad gør vi med 3. kl.??? Besøg – intro – forældremøde, hvornår og hvordan? Møde med øvrige områdeledere/ SFO- ledere i Bagterp, Holmegård og Muldbjerg distriktet


Download ppt "Fritidstilbuddene pr. 1/8 2014 Det betalte modul ( morgen, afslutning samt ferie) på alle ”ikke skoledage” v/ institutionsleder Erik Vadsager Det gratis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google