Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisering. Det er jer Carsten Pedersen Inger Birkebæk Madsen Hanne Laursen (Thorbjørn Sørensen) (Peter Saabye) Anni Berndsen Thorbjørn Sørensen Peter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisering. Det er jer Carsten Pedersen Inger Birkebæk Madsen Hanne Laursen (Thorbjørn Sørensen) (Peter Saabye) Anni Berndsen Thorbjørn Sørensen Peter."— Præsentationens transcript:

1 Organisering

2 Det er jer Carsten Pedersen Inger Birkebæk Madsen Hanne Laursen (Thorbjørn Sørensen) (Peter Saabye) Anni Berndsen Thorbjørn Sørensen Peter Saabye En fra hver kommune (Destination Lillebælt) Projektleder (½ årsv.) Projektmedarbejder (½ årsv.) En fra hver kommune Destination Lillebælt Naturvejleder fra hver kommune Sekretariatet

3

4

5

6

7 KOMMISSORIUM FOR NATURPARKRÅDET

8 Baggrund bindeled mellem Naturpark Lillebælt og alle dens interessenter. interessenternes stemme vise vejen for Naturpark Lillebælts fremtidige udvikling. bidrage til at forankre Naturpark Lillebælt og skabe den opbakning og inddragelse, der er altafgørende for Naturpark Lillebælts eksistens, da naturparken er baseret på frivillighed frem for alt.

9 Formål At sikre at erhverv, organisationer, foreninger, lodsejere og andre borgere bliver hørt og inddraget i Naturpark Lillebælts udvikling og arbejde Naturparkrådet er et rådgivende organ.

10 OPGAVER/ANSVAR Naturparkrådet skal vejlede og yde bistand til udvikling planlægning initiativer drift Naturparkrådet skal samle og koordinere hinandens forskellige interesser og aktiviteter medvirke til at opgaverne i Naturpark Lillebælt planlægges og udføres ud fra et helhedsperspektiv. Følge Naturpark Lillebælts tilstand, benyttelse og udvikling ved aktivt at bidrage med informationer og viden omkring lokale forhold. årligt evaluere udviklingen af Naturpark Lillebælt bidrage med forslag til fremtidig udvikling på baggrund af den hidtidige erfaring. Naturparkrådet opgaver og ansvar medvirker til opfyldelse af kriterierne i medlemskabet ved Danske Naturparker.

11 OPGAVER/ANSVAR Naturparkrådet vurderer og rådgiver i sager, der bringes for rådet, men der træffes ikke beslutninger om, hvilke større aktiviteter, der gennemføres, eller hvilken retning Naturpark Lillebælt udvikles i. Disse beslutninger træffes endeligt af Naturpark Lillebælts styregruppe på baggrund af Naturparkrådets anbefalinger.

12 SAMMENSÆTNING 1.Johannes Lundsfryd JensenMiddelfart Kommune – Skoleudvalget 2.Eea Haldan VestergaardKolding Kommune - Miljøudvalget 3.Christian BroFredericia Kommune – Miljø- & Energiudvalg 4.Kurt Due JohansenDansk Ornitologisk Forening 5.Grethe AndersenHORESTA, Dansk Industri, Dansk Erhverv 6.Søren LarsenFriluftsrådet 7.Torben LindholstDanmarks Sportsfiskerforbund 8.Peter Saabye SimonsenDestination Lillebælt 9.Allan BuchDanmarks Fiskeriforening 10.Morten KnutsonKolding Herreds Landbrugsforening 11.Karsten EnggaardDanmarks Naturfredningsforening 12.Jørgen HansenDanmarks Jægerforbund 13.Mikael Holdgaard NielsenMuseerne i Fredericia 14.Søren Kirk StrandgaardNaturstyrelsen 15.REGION SYDDANMARKAFVENTER Evt. suppleanter 1.Jørn F. AndersenFriluftsrådet 2.Lars RytterDanmarks Naturfredningsforening 3.Boj BroDanmarks Naturfredningsforening

13 Valg af repræsentanter Medlemmer og formand sidder i en 4-årig periode Organisationerne vælger selv repræsentant Formandskabet går på skift – byrådet udvælger

14 OVERORDNET Sekretariatsfunktion – tovholder og servicerer. Mødefrekvens – 3gange årligt Dagsorden – en uge før Referater – offentligt tilgængelige Tilføje e-mail-liste


Download ppt "Organisering. Det er jer Carsten Pedersen Inger Birkebæk Madsen Hanne Laursen (Thorbjørn Sørensen) (Peter Saabye) Anni Berndsen Thorbjørn Sørensen Peter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google