Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt 5 - 19 Statusrapport Projekt 5-19. Aktiviteter i Task Force Indledende møde med gennemgang af de foreløbige virksomhedsinformationer, identifikation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt 5 - 19 Statusrapport Projekt 5-19. Aktiviteter i Task Force Indledende møde med gennemgang af de foreløbige virksomhedsinformationer, identifikation."— Præsentationens transcript:

1 Projekt 5 - 19 Statusrapport Projekt 5-19

2 Aktiviteter i Task Force Indledende møde med gennemgang af de foreløbige virksomhedsinformationer, identifikation af yderligere information samt udarbejdelse af skabelon/interview guide Afholdelse af møder med de enkelte virksomheder. Møderne er afholdt i perioden 4. maj til 19. maj 2005. Virksomhederne er herefter anmodet om at konkretisere deres ønsker og behov for assistance fra TF. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne har været lang tid undervejs. TF har selvfølgelig rykket virksomhederne for information. Resultat af de indledende møder har medført at BLIP Systems og Medico Nord indstilles til den videre process. Colormail har ikke fremsendt den ønskede information, men har tilkendegivet interesse for at deltage. Woltournus har trukket sig fra projektet.

3 Projekt 5 - 19 BLIP Systems – status og udgangspunkt BLIP Systems er et dansk udviklingsfirma med et teknologisk udgangspunkt i Bluetooth teknologien. Der findes adskillelige anvendelses for teknologien og udfordringen for Blip er at fokusere på de forretningsmuligheder med mest potentiale. Omsætningen har hidtil være ca. 80% på konsulent ydelser og 20% på den ”primære” teknologi. Det er afgørende at dette forhold ændres over de næste år, således 80% af omsætningen stammer fra den primære teknologi. Virksomheden kan indenfor den næste år få et likviditetsproblem, såfremt budgetterne ikke overholdes. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre virksomheden yderligere kapital. Fra TF tilknyttes Lars Krull til BLIP Systems.

4 Projekt 5 - 19 BLIP Systems – fokus områder Service check af ”Strategiplan” Støtte og sparring til fortsat udvikling af forretningsplan, identifikation af forretningsområder samt valg/fravalg af nye og eksisterende forretningsområder. Eftersyn af salgsmodel (”Go to market model”). Generel ledelsessparring. Slutmål: En fokuseret forretningsplan der kan implementeres og forankres i virksomheden

5 Projekt 5 - 19 Medico Nord – status og udgangspunkt Medico Nord er en dansk ejet virksomhed som fremstiller og sælger hjælpemidler til bevægelseshæmmede. Virksomheden har fokus på individuelt tilpassede hjælpemidler af høj kvalitet. Salgsstyrken består af 5 sælgere som alle er fysioterapeuter eller ergoterapeuter. Virksomheden sælger p.t ca. 300 stole årligt med et vurderet potentiale til det dobbelte. Det danske marked vurderes til ca. 6.000 stole årligt. Fra TF tilknyttes Claus Nielsen til Medico Nord.

6 Projekt 5 - 19 Medico Nord – fokus områder Assistance til udvikling af strategiplan Bedre styring af sælgere samt etablering af salgsstyringsværktøjer Forbedring af salgskompetencer Generel ledelsessparring og udvikling af praktiske ledelsesværktøjer Virksomheden har endvidere ønsket assistance til optimering af sagsstyring og lagerstyring. TF har meddelt at der findes andre og mere velegnede leverandører til dette Slutmål: En strategiplan med fokus på salgsindsatser samt udvikling af ledelsesværktøjer til direktør og ejer Henning Hamborg.

7 Projekt 5 - 19 Color Mail – status og udgangspunkt Color Mail er en dansk ejet virksomhed som fremstiller og sælger grafiske reklame- og emballageprodukter. Det primære produkt er fotoposer. Virksomheden har de seneste år haft underskud, hvilket også må forventes i indeværende år. Det vurderes som værende vanskeligt alene at basere virksomhedens fremtid på det eksisterende forretningsgrundlag. Virksomheden har parallelt med vores besøg arbejdet på nogle store projekter som isoleret set kan sikre virksomhedens overlevelse. Resultatet af disse forhandlinger kendes ikke p.t. Vi har d.d. ikke modtaget den ønskede information fra Color Mail, hvorfor virksomheden ikke et indstillet til næste fase endnu.

8 Projekt 5 - 19 Tidsregistrering i Task Force

9 Projekt 5 - 19

10 Næste skridt i Task Force Afventer tilbagemelding på statusrapport fra styregruppen Aftaler møder med virksomhederne i august Indleder arbejdet i fase 2: Forretnings- og handlingsplan med fokus på de områder virksomheden og Task Force har identificeret som de væsentligste fokus områder.


Download ppt "Projekt 5 - 19 Statusrapport Projekt 5-19. Aktiviteter i Task Force Indledende møde med gennemgang af de foreløbige virksomhedsinformationer, identifikation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google