Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

’Jeg sætter ord på og udvikler mig’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "’Jeg sætter ord på og udvikler mig’"— Præsentationens transcript:

1 ’Jeg sætter ord på og udvikler mig’
Velkommen til Aktionslæring i dagtilbud ’Jeg sætter ord på og udvikler mig’ Ambios / Hans-Henrik Grieger og Skovvang Børnehus Myreturen 1

2 • • • • Introduktion til en læringsmetode
HVAD FÅR DU MED HERFRA? Introduktion til en læringsmetode Kompetenceudviklingsstrategi der ændrer din praksis Konkrete eksempler på aktionslæring Pjece + korte artikler om aktionslæring Andre miljøer: LO og FIU  I gang UC VIA: Håndbog om aktionslæring i foråret UCC – KLEO (vores samarbejdspartner

3 • • • • • Ambios og UCC / KLEO Finansieret af BUPLs forskningsmidler
’AKTIONSLÆRING I DAGTILBUD’ Ambios og UCC / KLEO Finansieret af BUPLs forskningsmidler 32 daginstitutioner på sjælland, 250 aktioner og 150 institutionsbesøg Forskningsrapport og pjece netop færdig Andre miljøer: LO og FIU  I gang UC VIA: Håndbog om aktionslæring i foråret UCC – KLEO (vores samarbejdspartner

4 Hvorfor aktionslæring?
Vidensproblemet - viden to steder fra: 1. Praksis: At handle og ha’ erfaring 2. Uddannelse: Systematiseret, skriftlig og teoretisk viden Problemer med de to videnskilder: For lidt kontakt Kan noget der er for forskelligt – distance Arbejdslivet begrænser teori i hverdagen Uddannelse frakoblet arbejdslivet Add. 1: Meget teoretisk – f.eks. erhvervspykologien der ikke virker i praksis Add. 4: Det er her I er på – I skal få udd. livet til at være på arbejdslivets betingelser Add. 4: Det er her aktionslæringen er

5 Hvorfor aktionslæring?
Medarbejdere bliver mødt med krav om: Dokumentation og evaluering Kvalitetsudvikling og professionalisering Service og markedsliggørelse (NPM) Top-down strategier – medarbejderne udvikler ikke nedefra Uddannelsesplanlæggere, konsulenter og forvaltningsansvarlige tænker ikke (nok) i ’læring på arbejdspladsen’ Add 2: Det gælder fagforeningsfolk – FTR – kommunerne og især dem der tænker kompetenceudviklingen

6 Hvorfor aktionslæring?
Manglende tid til refleksion og udvikling Medarbejdere mangler indflydelse (målsætning, arbejdstilrettelæggelse, metoder) Medarbejdere kræver professionalisering / klarhed om faglighed Medarbejder mangler status og gennemslagskraft Add 1-3: BUPLs medlemsundersøgelse 2007

7 Skovvang Børnehus Myreturen i Allerød

8 Hvad er aktionslæring? (ganske kort)
Om end det teoretiske er spændende – vinder AL på sit koncept i praksis Men det harmonere med FBs værdier og tilgange – blot kan rammerne og strukturen i udd. Teknologien siges af være en klods 8

9 FEM FASER Formulering af en forundring Iværksættelse af aktioner
Iagttagelse af aktioner Den reflekterende samtale Systematisering af erfaringer FASE 1: Formulering af forundring En forundring, der er identificeret i praksis En forundring, man kan handle på En forundring kan (med fordel) formuleres som et spørgsmål, der skal undersøges FASE 2: Aktion = et eksperiment, der iværksættes med henblik på at lære af og raffinere praksis, og som knytter sig til en bestemt forundring/problemstilling At få øje på det væsentlige / Fastholde fokus på forundringen / Observationsnotater FASE 3: At se hinandens praksis giver ny indsigt og man lærer noget om egen praksis, når man ser andres FASE 4: Samtalen er karakteriseret ved at fokus fastholdes på forundringen og aktionen, og omdrejningspunktet er at reflekterer over og evaluere den konkrete situation At sætte ord på praksis – finde ud af hvor vores viden kommer fra, og så gå nye veje efter viden  nye aktioner Fase 5: Bearbejdning - SYSTEMATISERING

10 • Definition af aktionslæring
’Aktionslæring er læring i fællesskab, gennem udspørgende undersøgelse og refleksioner i forhold til deltageres aktioner (projekter, handlinger, praksis, eksperimenter) og organiseret i særligt rammesatte læringsgrupper med frivillig deltagelse’ De 2 hovedspor: Akt – forsk: Forskningsinteresse i hvordan forandringer foregår i sociale organiseringer Act – learning: Inden for organisationen  % den samfundsmæssige dimension

11 Aktionslæring i dagtilbud
Resultater fra forskningsprojektet Aktionslæring i dagtilbud Om end det teoretiske er spændende – vinder AL på sit koncept i praksis Men det harmonere med FBs værdier og tilgange – blot kan rammerne og strukturen i udd. Teknologien siges af være en klods 11

12 Forskningsresultaterne:
”Action” – at gøre noget – det er fedt! Systematikken gør en forskel … At få øje på sig selv – med hjælp udefra … Fokus på sagen frem for det personlige … Fedt at fokusere på det samme … Vores fagsprog bliver i højere grad aktiveret! Stærk professionsforståelse

13 Hvad kan aktionslæring?
Kan kvalificere praksis via eksperimenter, iagttagelse og refleksion Kan videnbasere erfaringer / hverdagsprocesser Kan skabe ejerskab til dokumentation Kan aktivere det særligt faglige sprog og faglige fokus Kan skabe myndighed, stolthed og arbejdsglæde Kan skabe kvalitetsudvikling nede fra og inde fra

14 Hvad får deltagerne ud af AL?
Du giver dig selv lov til at eksperimentere Du får et fagligt laboratorium Du styrker arbejdsglæden Du mærker det særlige faglige En bedre kvalitet i arbejdet Serveretten til faglig udvikling Denne slide er sidste input ved afslutningskonference Aktionslæring i dagtilbud WORKSHOP

15 Vil du vide mere: www.aktionslaering.dk (Ambios & UCC/KLEO)
Forskningsrapport og pjece og Konsulentuddannelse til aktionslæring Lokale BUPL konferencer i marts – hold øje i Børn & Unge Tak for opmærksomheden, fortsat god konference og kom godt videre Hans-Henrik Grieger, Ambios, WORKSHOP


Download ppt "’Jeg sætter ord på og udvikler mig’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google