Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- hvordan integreres it funktionelt i danskundervisningen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- hvordan integreres it funktionelt i danskundervisningen?"— Præsentationens transcript:

1 - hvordan integreres it funktionelt i danskundervisningen?
Dansk på andre måder - hvordan integreres it funktionelt i danskundervisningen?

2 Præsentation Læreruddannet 1985
Undervist i kl. i dansk, billedkunst, engelsk og musik Interesse for skoleudvikling, didaktik, praktik Praktiklærereksamen 2003 Involveret i Jeppe Bundsgaards ph.d. projekt Projektleder på ITMF - projekt 474, Den dynamiske lærebog Master i IKT og Medier 2005 (Med-) forfatter til artikler o.l. i ”Handicappet – og hva’ så?” (Keinicke og Byskov, Alinea 2003), Dansklærerforeningens Fællesskrift (2005), Skaarup Seminariums Jubilæumsskrift (2004), IT-information (Mikro Værkstedet 2004 og 05), Danskfagets it-didaktik (Gyldendal forthcoming) Medudvikler af kurser for Uni-C fra 2004 Underviser pt. på mellemtrinnet, som jeg er tovholder for, klasselærer i 6.b, skolens praktikkoordinator og arbejder ved siden af sammen med Jeppe Bundsgaard om udgivelse af webtjenester til undervisning for Mikro Værkstedet og ”Danskfagets it - didaktik” for Gyldendal

3 Dagens gang 10.00 – 12.00 Teoretisk introduktion 12.00 – 12.30 Frokost
Læring Didaktik Dansk og it 12.00 – Frokost 12.30 – Introduktion til Smart Site Publisher 13.00 – Pararbejde præsentation og gæstebog 14.00 – Præsentation af konkrete forløb og ideer 15.00 – Pararbejde om undervisningsforløb 15.30 – Præsentation af planer og afrunding Flytte pladser med jævne mellemrum. Første sammensætning stærk med svag, siden med jævnbyrdige, samtale om collaboration og cooperation (Dillenbourgh). Næste samarbejdspartner en der har jævnaldrende klassetrin.

4 Hvordan lærer børn? Det spæde barn – sanseindtryk – (inter)aktivitet – indre repræsentation - Piaget

5 Hvordan lærer børn? Det spæde barn – sanseindtryk – (inter)aktivitet – indre repræsentation - Piaget Hjælp fra voksen eller dygtigere kammerat – zonen for nærmeste udvikling - Vygotsky

6 Hvordan lærer børn? Det spæde barn – sanseindtryk – (inter)aktivitet – indre repræsentation - Piaget Hjælp fra voksen eller dygtigere kammerat – zonen for nærmeste udvikling – Vygotsky Scaffolding (stilladsering) – understøtte elevens læring – Wood, Bruner & Cole; Engeström (in Bundsgaard 2005)

7 Samarbejde og samtale Tre former for samtale

8 Samarbejde og samtale Tre former for samtale
Disputerende: hver holder på sit

9 Samarbejde og samtale Tre former for samtale
Disputerende: hver holder på sit Akkumulerende: parterne bekræfter hinanden

10 Samarbejde og samtale Tre former for samtale
Disputerende: hver holder på sit Akkumulerende: parterne bekræfter hinanden Eksplorativ: parterne udfordrer synspunkter og udforsker nye muligheder

11 Regler for samarbejde

12 Regler for samarbejde Alle relevante oplysninger deles

13 Regler for samarbejde Alle relevante oplysninger deles
Alle forsøger at blive enige

14 Regler for samarbejde Alle relevante oplysninger deles
Alle forsøger at blive enige Alle tager ansvar for fælles beslutninger

15 Regler for samarbejde Alle relevante oplysninger deles
Alle forsøger at blive enige Alle tager ansvar for fælles beslutninger Alle argumenterer for deres synspunkter

16 Regler for samarbejde Alle relevante oplysninger deles
Alle forsøger at blive enige Alle tager ansvar for fælles beslutninger Alle argumenterer for deres synspunkter Synspunkter og argumenter udfordres

17 Regler for samarbejde Alle relevante oplysninger deles
Alle forsøger at blive enige Alle tager ansvar for fælles beslutninger Alle argumenterer for deres synspunkter Synspunkter og argumenter udfordres Alternativer diskuteres før man træffer en beslutning

18 Regler for samarbejde Alle relevante oplysninger deles
Alle forsøger at blive enige Alle tager ansvar for fælles beslutninger Alle argumenterer for deres synspunkter Synspunkter og argumenter udfordres Alternativer diskuteres før man træffer en beslutning Alle medlemmer af gruppen opfordres til at tale af de andre (Dawes, Mercer, Wegerif)

19 Opsamling Zonen for nærmeste udvikling Stilladsering
Udviklende samarbejde - samtale

20 Lærerens rolle Traditionel undervisning:

21 Lærerens rolle Traditionel undervisning: I: (lærerens) Initiativ

22 Lærerens rolle Traditionel undervisning: I: (lærerens) Initiativ
R: (elevens) Respons

23 Lærerens rolle Traditionel undervisning: I: (lærerens) Initiativ
R: (elevens) Respons F: (lærerens) Feedback – follow up

24 IRF undervisning kendetegnes ved
Læreren er i centrum

25 IRF undervisning kendetegnes ved
Læreren er i centrum Læreren er i besiddelse af (al) viden

26 IRF undervisning kendetegnes ved
Læreren er i centrum Læreren er i besiddelse af (al) viden Eleven tilegner sig lærerens viden

27 Og er velegnet, hvis mængden af viden er overskuelig

28 Og er velegnet, hvis mængden af viden er overskuelig
der er entydige svar

29 Og er velegnet, hvis mængden af viden er overskuelig
der er entydige svar samfundet er statisk

30 Og er velegnet, hvis mængden af viden er overskuelig
der er entydige svar på alt samfundet er statisk tilværelsen er forudsigelig

31 Og er velegnet, hvis mængden af viden er overskuelig
der er entydige svar på alt tilværelsen er forudsigelig elevernes og samfundets fremtid bygger på reproduktion af det eksisterende

32 Og er velegnet, hvis mængden af viden er overskuelig
der er entydige svar på alt tilværelsen er forudsigelig elevernes og samfundets fremtid bygger på reproduktion af det eksisterende Som fx i landbrugskulturen før den industrielle revolution

33 Tendenser i samtiden Hastig udvikling indenfor: Viden

34 Tendenser i samtiden Hastig udvikling indenfor: Viden Mængde
Foranderlighed Tilgængelighed

35 Tendenser i samtiden Hastig udvikling indenfor: Viden Teknologi
Mængde Foranderlighed Tilgængelighed Teknologi Kommunikation

36 Hvilket medvirker til:
Uoverskuelighed, uforudsigelighed, flertydighed

37 Hvilket medvirker til:
Uoverskuelighed, uforudsigelighed, flertydighed Læreren har ikke monopol på viden

38 Hvilket medvirker til:
Uoverskuelighed, uforudsigelighed, flertydighed Læreren har ikke monopol på viden Eleverne er vidende, men deres viden er ofte fragmenteret, detaljeret og teoretisk

39 Fra undervisning til læring

40 Fra undervisning til læring
Eleven i centrum

41 Fra undervisning til læring
Eleven i centrum Elevens aktive tilegnelse

42 Fra undervisning til læring
Eleven i centrum Elevens aktive tilegnelse Udgangspunkt i det eleven kan og ved

43 Fra undervisning til læring
Eleven i centrum Elevens aktive tilegnelse Udgangspunkt i det eleven kan og ved Læreren motiverer, tydeliggør mål og skaber rammer og stilladser for elevens læring

44 Opsamling Aktiv elev i centrum for egen læring
Zonen for nærmeste udvikling Stilladsering Udviklende samtale – samarbejde

45 Krav til undervisningen

46 Krav til undervisningen
Eleven skal være aktiv

47 Krav til undervisningen
Eleven skal være aktiv Hun/han skal udfordres i zonen for nærmeste udvikling

48 Krav til undervisningen
Eleven skal være aktiv Hun/han skal udfordres i zonen for nærmeste udvikling Der skal ydes støtte i processen

49 Krav til undervisningen
Eleven skal være aktiv Hun/han skal udfordres i zonen for nærmeste udvikling Der skal ydes støtte i processen Fælles mål

50 Krav til undervisningen
Eleven skal være aktiv Hun/han skal udfordres i zonen for nærmeste udvikling Der skal ydes støtte i processen Fælles mål Evaluering

51 Krav til undervisningen
Eleven skal være aktiv Hun/han skal udfordres i zonen for nærmeste udvikling Der skal ydes støtte i processen Fælles mål Evaluering X 24 elever!

52 It – lærerens assistent

53 It – lærerens assistent
CSCL – computer supported collaborative learning – fx udviklende samtale ved computeren

54 It – lærerens assistent
CSCL – computer supported collaborative learning – fx udviklende samtale ved computeren Interaktiv assistent – gruppe-/projektarbejde med kurser efter behov

55 It – lærerens assistent
CSCL – computer supported collaborative learning – fx udviklende samtale ved computeren Interaktiv assistent – gruppe-/projektarbejde med kurser efter behov Funktionel – formelt princip – træningsprogrammer på nye måder

56 It – lærerens assistent
CSCL – computer supported collaborative learning – fx udviklende samtale ved computeren Interaktiv assistent – gruppe-/projektarbejde med kurser efter behov Funktionel – formelt princip – træningsprogrammer på nye måder Hjemmesiden som den røde tråd i kommunikation, progression og evaluering

57 It – lærerens assistent
CSCL – computer supported collaborative learning – fx udviklende samtale ved computeren Interaktiv assistent – gruppe-/projektarbejde med kurser efter behov Funktionel – formelt princip – træningsprogrammer på nye måder Hjemmesiden som den røde tråd i kommunikation, progression og evaluering Tilrettelæggelse af stilladserende forløb

58 Konkrete ideer og forslag 0.-3.kl.

59 Konkrete ideer og forslag 0.-3.kl.
Indkulturering Legeskrivning og illustration af egne tekster

60 Konkrete ideer og forslag 0.-3.kl.
Indkulturering Legeskrivning og illustration af egne tekster It indgår i rollelege

61 Konkrete ideer og forslag 0.-3.kl.
Indkulturering Legeskrivning og illustration af egne tekster It indgår i rollelege Kommunikation med forældre og andre Webkamera - mundtlig fortælling, andre udtryksformer, oplæg til respons, refleksion

62 Konkrete ideer og forslag 0.-3.kl.
Indkulturering Legeskrivning og illustration af egne tekster It indgår i rollelege Kommunikation med forældre og andre Webkamera - mundtlig fortælling, andre udtryksformer, oplæg til respons, refleksion Hjemmesider – præsentation, kommunikation, portefølje, (læse-) log, individuelle og gruppeopgaver

63 Konkrete ideer og forslag 0.-3.kl.
Indkulturering Legeskrivning og illustration af egne tekster It indgår i rollelege Kommunikation med forældre og andre Webkamera - mundtlig fortælling, andre udtryksformer, oplæg til respons, refleksion Hjemmesider – præsentation, kommunikation, portefølje, (læse-) log, individuelle og gruppeopgaver Læsning i funktionel sammenhæng

64 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl.
Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering

65 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl.
Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering Præsentation af egne og fælles produkter, kommunikation og dokumentation

66 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl.
Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering Præsentation af egne og fælles produkter, kommunikation og dokumentation Klassens avis – respons på tekster, sprog- og grammatikarbejde

67 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl.
Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering Præsentation af egne og fælles produkter, kommunikation og dokumentation Klassens avis – respons på tekster, sprog- og grammatikarbejde Barndomserindringer – egne, forældre, bedsteforældre

68 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl.
Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering Præsentation af egne og fælles produkter, kommunikation og dokumentation Klassens avis – respons på tekster, sprog- og grammatikarbejde Barndomserindringer – egne, forældre, bedsteforældre Fælles tekster – genre, sprog, person- og miljøskildring, komposition, illustration m.m.

69 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl.
Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering Præsentation af egne og fælles produkter, kommunikation og dokumentation Klassens avis – respons på tekster, sprog- og grammatikarbejde Barndomserindringer – egne, forældre, bedsteforældre Fælles tekster – genre, sprog, person- og miljøskildring, komposition, illustration m.m. Begyndende brug af internet (Grønlandsemne)

70 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl.
Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering Præsentation af egne og fælles produkter, kommunikation og dokumentation Klassens avis – respons på tekster, sprog- og grammatikarbejde Barndomserindringer – egne, forældre, bedsteforældre Fælles tekster – genre, sprog, person- og miljøskildring, komposition, illustration m.m. Begyndende brug af internet (Grønlandsemne) HCSøg (hcsoeg.dk) Mikro Værkstedet – elevaftalen

71 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl.
Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering Præsentation af egne og fælles produkter, kommunikation og dokumentation Klassens avis – respons på tekster, sprog- og grammatikarbejde Barndomserindringer – egne, forældre, bedsteforældre Fælles tekster – genre, sprog, person- og miljøskildring, komposition, illustration m.m. Begyndende brug af internet (Grønlandsemne) HCSøg (hcsoeg.dk) Mikro Værkstedet – elevaftalen Dynamitbogen.dk Mikro Værkstedet - elevaftalen

72 Ideer, forløb og materialer til 4.- 6.kl.
Egen hjemmeside udvikles – menustruktur – kategorisering Præsentation af egne og fælles produkter, kommunikation og dokumentation Klassens avis – respons på tekster, sprog- og grammatikarbejde Barndomserindringer – egne, forældre, bedsteforældre Fælles tekster – genre, sprog, person- og miljøskildring, komposition, illustration m.m. Begyndende brug af internet (Grønlandsemne) HCSøg (hcsoeg.dk) Mikro Værkstedet – elevaftalen Dynamitbogen.dk Mikro Værkstedet - elevaftalen Handicappet – og hva’ så? Byskov og Keinicke, Alinea

73 Ideer, forløb og materialer til 7.- 9.kl.

74 Ideer, forløb og materialer til 7.- 9.kl.
Hjemmeside som led i projektforløb (Hockey)

75 Ideer, forløb og materialer til 7.- 9.kl.
Hjemmeside som led i projektforløb (Hockey) Læs Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (og/eller Nynnes Dagbog). Eleverne vælger hver en person og skriver hans/hendes weblog på hjemmesiden og kommenterer hinandens log undervejs. Læreren samler op på diskussioner m.m. undervejs.

76 Ideer, forløb og materialer til 7.- 9.kl.
Hjemmeside som led i projektforløb (Hockey) Læs Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (og/eller Nynnes Dagbog). Eleverne vælger hver en person og skriver hans/hendes weblog på hjemmesiden og kommenterer hinandens log undervejs. Læreren samler op på diskussioner m.m. undervejs. Digt, salme, årstidssang eller lignende illustreres vha digitalfotos og billedbehandlingsprogram. Tekst og billeder evt. med underlægningsmusik samles i pptpræsentation

77 Ideer, forløb og materialer til 7.- 9.kl.
Hjemmeside som led i projektforløb (Hockey) Læs Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (og/eller Nynnes Dagbog). Eleverne vælger hver en person og skriver hans/hendes weblog på hjemmesiden og kommenterer hinandens log undervejs. Læreren samler op på diskussioner m.m. undervejs. Digt, salme, årstidssang eller lignende illustreres vha digitalfotos og billedbehandlingsprogram. Tekst og billeder evt. med underlægningsmusik samles i pptpræsentation Eller digtet sættes i musik/rappes og der laves musikvideo

78 Ideer, forløb og materialer til 7.- 9.kl.
Hjemmeside som led i projektforløb (Hockey) Læs Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (og/eller Nynnes Dagbog). Eleverne vælger hver en person og skriver hans/hendes weblog på hjemmesiden og kommenterer hinandens log undervejs. Læreren samler op på diskussioner m.m. undervejs. Digt, salme, årstidssang eller lignende illustreres vha digitalfotos og billedbehandlingsprogram. Tekst og billeder evt. med underlægningsmusik samles i pptpræsentation Eller digtet sættes i musik/rappes og der laves musikvideo Dynamitbogen.dk Mikro Værkstedet – elevaftale

79 Ideer, forløb og materialer til 7.- 9.kl.
Hjemmeside som led i projektforløb (Hockey) Læs Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (og/eller Nynnes Dagbog). Eleverne vælger hver en person og skriver hans/hendes weblog på hjemmesiden og kommenterer hinandens log undervejs. Læreren samler op på diskussioner m.m. undervejs. Digt, salme, årstidssang eller lignende illustreres vha digitalfotos og billedbehandlingsprogram. Tekst og billeder evt. med underlægningsmusik samles i pptpræsentation Eller digtet sættes i musik/rappes og der laves musikvideo Dynamitbogen.dk Mikro Værkstedet – elevaftale Webparlament.dk Mikro Værkstedet - elevaftale

80 Henvisninger www.kuehn.dk/lisbet www.kuehn.dk/kursus
- se også de øvrige klassers hjemmesider

81 Litteratur – it og læring
Bundsgaard, Jeppe: Bidrag til danskfagets it-didaktik, Forlaget Ark 2005 Bundsgaard, Jeppe og Kühn, Lisbet: Danskfagets it-didaktik, Gyldendal forthcoming Mathiasen, Helle (red.): It og læringsperspektiver, Alinea 2003 Sørensen, Birgitte Holm (red.): Multimediedidaktik og læring – børn og unges multimedieproduktion, Gads Forlag 2001 Cook, Deirdre og Finlayson, Helen: IKT i klasserommet interaktive barn, kommunikativ læring, Gyldendal Norsk Forlag 2003 Sørensen, Holm Birgitte; Jessen, Carsten og Olesen, Birgitte R. (red.): Børn på nettet. Kommunikation og læring, Gads Forlag 2002 Wegerif, Rupert: Se flere artikler om emnet på

82 Litteratur - dansk Dansk:
Kjertmann, Kjeld: Læsetilegnelse- ikke kun en sag for skolen, Alinea 2002 Trageton, Arne: At skrive sig til læsning, Gyldendal 2004 Sørensen, Birte: Litteratur – forståelse og fortolkning, Alinea 2001 Henningsen, Sven Erik og Sørensen, Birte: Danskfagets didaktik, Dansklærerforeningen (1995) 2004 Henningsen, Sven Erik og Sørensen, Birte (red.): Danskdidaktiske synsvinkler, Dansklærerforeningen 1999

83 Litteratur - læring Læring:
Illeris, Knud: Læring – aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx, Roskilde Universitetsforlag (2001) 2003 Hansen, Jan Tønnes og Nielsen, Klaus (red.): Stilladsering – en pædagogisk metafor, Forlaget Klim 1999 Lave, Jean og Wenger, Etienne: Situeret Læring, Hans Reitzels Forlag (1991) 2003 Kreisler, John: Læring, magt og individualitet – når pædagogik iscenesættes som selvbestemmelse, Gyldendal 2002 Dawes, L., Mercer, N. and Wegerif, R. (2004) 2nd Edition. Thinking Together:A programme of activities for developing thinking skills at KS2. Questions Publishing. 124 pages (A4). ISBN Se også Bruner, Jerome: Mening i handling, (1990) Klim 1999


Download ppt "- hvordan integreres it funktionelt i danskundervisningen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google