Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ansvar, indflydelse og udvikling i Nykredits Kundekontaktcenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ansvar, indflydelse og udvikling i Nykredits Kundekontaktcenter"— Præsentationens transcript:

1 Ansvar, indflydelse og udvikling i Nykredits Kundekontaktcenter
Underdirektør Arne Sørensen 7. marts 2006

2 rejsen mod det ukendte….
eller bedre…. rejsen mod det ukendte….

3 KKC 2002 KKC et traditionelt ledet call-center KKC et traditionelt indrettet call-center med traditionelle udfordringer Mulighed for at deltage i EU-projektet Spørgeskemaundersøgelse

4 Spørgeskemaundersøgelsen
Positive budskaber: Det kollegiale miljø, Arbejdstid, Ønske om udvikling, indflydelse og ansvar, og Åbenhed overfor coaching og medlytning. Kritiske budskaber: Ønskede medindflydelse, Savnede udviklingsmuligheder Savnede ledelsesmæssig op- bakning, Ønskede andre arbejdsopgaver Usikkerhed om mål

5 Essensen! ”ANSVAR INDFLYDELSE UDVIKLING”

6 Tænk nyt Ansvar Indflydelse Udvikling Nyt ansvar og indflydelse
Nye mål Nye kompetencer Nye værdier Ansvar Indflydelse Nye karriere muligheder Nye kollegaer Udvikling Ny organisation ”Ny” ledelse EU projektet Nykredit og kunderne RK

7 Ændrede organisationen
Fra fortid til fremtid Ændrede organisationen for at sikre kunden en bredere kompetence ved ”fronten” og dermed en bedre oplevelse for at skabe større trivsel, udvikling og ansvarlighed hos medarbejderne for at udnytte ressourcerne bedre Det betød ændring i krav til finansiel viden – blev bredere Fra ”galajslaver” til selvforvaltende, målstyrede teams Mål – fra overordnede mål til specifikke teammål lederrollen - fra ”slavepisker” til ”indpisker”/teamtræner Det hele skete i en fuldt åben proces med visse risikoelementer…..

8 bedre kundetilfredshed bedre forretningsmæssigt resultat
Mål! bedre kundetilfredshed bedre forretningsmæssigt resultat ved bedre effektivitet og produktivitet øget medarbejdertilfredshed mere involvering bedre teamtilhørsforhold bedre engagement i dagligdagen bedre udviklingsmuligheder

9 Tænk nyt Ansvar Indflydelse Udvikling Nyt ansvar og indflydelse
Nye mål Nye kompetencer Nye værdier Ansvar Indflydelse Nye karriere muligheder Nye kollegaer Udvikling Ny organisation ”Ny” ledelse EU projektet Nykredit og kunderne RK

10 To arbejdsgruppemøder - ledere og medarbejdere
Teamdannelsesproces 2004 Involverende proces To arbejdsgruppemøder - ledere og medarbejdere Beslutningsoplæg til ledergruppe omkring processen Nye teams sammensættes Fælles supervisordag Lang og hård dag, men med stort engagement og omsorg for de nye teams Nye teams offentliggøres arrangement planlagt af ambassadørgruppe ”Skovtur i de grønne” og fest

11 Tænk nyt Ansvar Indflydelse Udvikling Nyt ansvar og indflydelse
Nye mål Nye kompetencer Nye værdier Ansvar Indflydelse Nye karriere muligheder Nye kollegaer Udvikling Ny organisation ”Ny” ledelse EU projektet Nykredit og kunderne RK

12 Nye værdier Teamudvikling Klippekort Teamånd
Definition af værdier og spilleregler i teamet Selvforvaltning Klippekort Værdier og adfærd Teamånd Selvmotivation Målstyrethed Vidensdeling Adfærd

13 Hvorfor teamudvikling?
Vigtigt at hjælpe medarbejderne til at udfylde den nye rolle i teamet arbejde med nye værdier arbejde med nye kommunikationsformer Vigtigt at hjælpe teamet til at udfylde den nye rolle nå de opstillede mål fungere som eet team Vigtigt at hjælpe lederne til at teamet fungerer optimalt få mulighed for at udnytte deres tid til træning

14 Hvordan teamudvikling?
Teamudviklingsforløb A. Opstartsmøde B. ½ kursusdag C. ½ kursusdag G. Evaluering D. Processtøtte F. Processtøtte E. Team observation 5 gange á 2 timer 5 gange á 2 timer 10 måneder .

15 Tænk nyt Ansvar Indflydelse Udvikling Nyt ansvar og indflydelse
Nye mål Nye kompetencer Nye værdier Ansvar Indflydelse Nye karriere muligheder Nye kollegaer Udvikling Ny organisation ”Ny” ledelse EU projektet Nykredit og kunderne RK

16 i den daglige kundebetjening
Indflydelse – hvordan? i den daglige kundebetjening kontaktpersoner medansvar timeouts i det løbende projektarbejde møder og workshops beslutningsoplæg i det overordnede strategiarbejde workshops input til direktionen Stiller store krav til kommunikation

17 Nyt ansvar

18 Tænk nyt Ansvar Indflydelse Udvikling Nyt ansvar og indflydelse
Nye mål Nye kompetencer Nye værdier Ansvar Indflydelse Nye karriere muligheder Nye kollegaer Udvikling Ny organisation ”Ny” ledelse EU projektet Nykredit og kunderne RK

19 Nye mål Fra overordnede mål til specifikke teammål Fælles mål for alle i teamet Teamet følger op på teamet Fuld gennemsigtighed på såvel som resultater – med daglig offentliggørelse Konkurrencer og succes'er

20 Tænk nyt Ansvar Indflydelse Udvikling Nyt ansvar Nye mål Nye karriere
muligheder Nye værdier Ansvar Indflydelse Nye kompetencer Nye kollegaer Udvikling Ny organisation ”Ny” ledelse EU projektet Nykredit og kunderne RK

21 Nye karrieremuligheder
Udviklings- og Karriereveje Rådgiver - salg i KKC Rådgiver – forsikring Kundekonsulent (basis) Skadecenter Skadebehandler Salgscenter Salgsrådgiver Privat Portefølje Kunderådgiver Formuekonsulent Bank Forsikringscenter Kunderådgiver Bolig Forsikring ”Kunderådgiver” (udvidet) Faglig træner Fagansvarlig Privatcenter Boligrådgiver Boligkonsulent Assurandør Privatcenter Assurandør

22 Tænk nyt Ansvar Indflydelse Udvikling Nyt ansvar Nye mål Nye karriere
muligheder Nye værdier Ansvar Indflydelse Nye kompetencer Nye kollegaer Udvikling Ny organisation ”Ny” ledelse EU projektet Nykredit og kunderne RK

23 Daglig økonomi & kredit Kundebetjeningskompetence
Nye kompetencer Udvidet-kompetence Daglig økonomi & kredit Investering & pension Bolig Forsikring FAQ-kompetence Kundebetjeningskompetence Basis-kompetence Grundlæggende kompetence Introduktions-kompetence

24 Tænk nyt Ansvar Indflydelse Udvikling Nyt ansvar Nye mål Nye
kompetencer Nye værdier Ansvar Indflydelse Nye karriere muligheder Nye kollegaer Udvikling Ny organisation ”Ny” ledelse EU projektet Nykredit og kunderne RK

25 ”Ny” ledelse Vi går fra ”galajslaver” til selvforvaltende, målstyrede teams Lederrollen ændres fra ”slavepisker” til ”indpisker”/teamtræner Tid til ledelse i stedet for management Kræver personlig udvikling

26 Det begynder alt sammen i en selv!”
Ledelsesparadigme ”Lederskab er at kommunikere menneskers værdi og potentiale så tydeligt, at de bliver inspireret til at finde det frem i dem selv Det begynder alt sammen i en selv!” citat: Stephen Covey

27 Ledelsesvalg lederen skal beherske forskellige teknikker (ledelsesstile) lederen skal kunne forstå andres adfærd og motivation herfor lederen skal have indsigt i egen adfærd og motivation herfor

28 Udfordringerne Arbejdsformen gør det ikke lettere at virkeliggøre ambitionen At skabe indsigten og forståelsen for rollerne At sikre balancen mellem den tid medarbejderne anvender på at få indsigt og indflydelse og tiden til kunderne At være tilstrækkelig skarp på at stille krav At ”dosere” ledelse på den gode måde Og - der er ingen vej tilbage når det første skridt er taget!

29 Forretningsmæssige resultater
Kundetilgængelighed +15% Gennemført salg +12% ’03: 70% < 30 sek. ’05: 80% < 25 sek. Salgsleads til resten af organisationen +40% Kundetilfredshed +7%

30 Medarbejdernes oplevelse
Jeg synes, jeg har gode muligheder for at få indflydelse på arbejdet +20% Jeg oplever, at vi hele tiden arbejder på at udvikle centeret +13% Der bliver formuleret tyde- lige og klare forventninger til mig og min arbejdsindsats +48% Mit arbejde giver mig lejlig- hed til at videreudvikle mine evner og kvalifikationer +32% Jeg får den sparring dagligdagen, som jeg har brug for +58%

31 Involvering er ikke et projekt - det er et paradigme OG
Hvad så nu? Involvering er ikke et projekt - det er et paradigme OG Der er ingen vej tilbage – så rejsen fortsætter! Og fører til endnu mere ansvar, indflydelse og udvikling!


Download ppt "Ansvar, indflydelse og udvikling i Nykredits Kundekontaktcenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google