Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Professionel udvikling i ”Det nye bibliotek”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Professionel udvikling i ”Det nye bibliotek”"— Præsentationens transcript:

1 Professionel udvikling i ”Det nye bibliotek”
Relationelle kompetencer, kursusforløb efteråret 2011

2 Formål At støtte deltagernes professionelle udvikling i det nye bibliotek med fokus på relationskompetencer. AKA: At lære hvordan man bedst sætter sig selv i spil i kommunikationen med andre mennesker – med fokus på formidling!

3 ”Buddy” Sparringspartner Djævlens advokat
Hjælper med til at forankre værktøjer og viden fra kurset i egen organisation

4 Program for dag 1 Indhold:
Bibliotekerne i videnssamfundet – v. Jonna H. Larsen Biblioteksmodellen – v. Casper Hvenegaard Kursusforløbet metastruktur – v. Line Sander Kroppens sprog /Pernille Carlsen Videndeling – v. Line Sander Tovholder: Line Sander, SUPPLEMENT OM LÆRING, HJERNEN OG VIDEN

5 Om undervisning og læring
”For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer” - Søren Kierkegaard - Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed (SV3 18,96-97)

6 Læringszoner Hvad er brugerens komfortzone – hvad ved han i forvejen?
Gisp: Svær tilegnbar viden Guf: Nærmeste udviklingszone: Wow, det kan man også?! Gab: Det ved jeg allerede…

7 Forskellige typer viden
Eksplicit viden: ”Det er fordi..” Implicit viden: ” Det troede jeg du vidste” Tavs Viden: ”Fordi.. Sådan er det bare!”

8 Kompetencemodel Ubevidst Bevidst Inkompetent
Du kan ikke, men du ved ikke at du ikke kan. Du ved at du ikke kan Kompetent Du er fantastisk uden at tænke over det. Du ved at du kan, men det kræver al din koncentration Ubevidst inkompetent ”Sugar Academy”

9 Formidling – når det går galt!
Snak sammen 2 og 2 om ”worst cases” i formidlingssituationer! Faglig usikkerhed (overtage andres kurser fx) Det ved vi godt Ingen kontakt/kommunikation Udstyrsproblemer Forventningsafstemning Kursister som ikke har lyst til at være der Kloge Åge (stiller spørgsmål han kender svaret på, for at hævde sig selv) Spørge Jørgen (forfølger irrelevante, ofte egocentrerede problemstillinger) og Sabotage Søren (Retter fx stavefejl, påpeger problemer, fejl, mangler osv)

10 Formidling - guldklumper
Ved spørgsmål man ikke kender svaret på – send det ud i rummet = videndeling, anerkendelse og dialog Lukkede spørgsmål frem for åbne ”Summe-møde” – risikospredning Ræk selv hånden op (monkey see, monkey do) Tålmodighed, tid til at tænke

11 Program – Dag 2 Indhold: Jungs typeteori
Egne styrker og svagheder i relationen Livsgrundlag fra nej- til ja-siger Selvværd og selvtillid giver plads til glæde – også selvglæde Kommunikation og følelser Med afsæt i Jungs typeteori (JTI) indledes dagen med at kortlægge den enkelte deltagers typeprofil, og der sættes fokus på samspil mellem mennesker og de udfordringer der opstår i den personlige og professionelle ageren. Kursusdagens fokus er relationskompetence og arbejdsglæde.

12 JTI – Jungs Type Indeks Selvværd (være) vs. Selvtillid (præstere)
Empatien er vores værktøj til at lave relationer til andre Hvad kan jeg – og hvad betyder det for Andre? Mig selv?

13 JTI-profil Introvert – Ekstrovert Sansning – Intuition
Tænkning – Følen Vurderende - Opfattende

14

15 Ekstrovert - Introvert
Problem hvis man fx blander ekstroverte og introverte ”med vilje” ved festlige lejligheder. Ekstroverte bange for stilhed.

16 Ekstrovert - Introvert

17 Ekstrovert - Introvert

18 Ekstrovert - Introvert

19 Ekstrovert - Introvert

20 Ekstrovert - Introvert

21 Ekstrovert - Introvert

22 Øvelse Snak sammen med din sidemand om hvordan du oplever at du selv ligger og hvordan det er ”at være dig” – og omvendt!

23 Sansning Intuition

24 Sansning Intuition

25 Sansning Intuition

26 Sansning Intuition

27 Sansning Intuition

28 Sansning Intuition

29 Sansning Intuition S’ere har styr på detaljen. N’ere tager det som det kommer, men kan være utålmodig

30 Evt. øvelse

31 Tænkning Følen

32 Tænkning Følen

33 Tænkning Følen

34 Tænkning Følen T’ere baserer beslutninger logisk funderede på forklaring og logik (hestekræfter, antal GB osv). F’ere fundere beslutninger på ”intuition”, egne meninger, anbefalinger mm. Kan ofte ikke argumentere.

35 Tænkning Følen

36 Tænkning Følen

37 Tænkning Følen

38 Øvelse Hvad var grundlaget for dine 3 vigtige beslutninger? Hvorfor?

39 Vurderende - Opfattende

40 Vurderende - Opfattende

41 Vurderende - Opfattende
Står mælken hvor den altid har stået eller står den der hvor der er plads?

42 Vurderende - Opfattende

43 Vurderende - Opfattende

44 Vurderende - Opfattende

45 Evt. øvelse Ordentlighed, hvad er det?
Tal med din sidemand om hvordan din familie er indrettet. Hvordan ser det ud på dit arbejde? Irriteres du over rod, eller opdager du det ikke?

46

47 Program – Dag 3 Indhold: Kropslige teknikker og værktøjer til at skabe energi i mødet mellem biblioteksmedarbejderen og omgivelserne. Rollen som facilitator – både i de uformelle og formelle møder i biblioteket. Denne dag var lidt ”svær” da der var meget der ikke rigtigt kunne bruges, så jeg har kun taget guldkornene med  AKA: OM KOMMUNIKATION

48 Man kan ikke ikke-kommunikere!
Ordene vi siger udgør kun 7–12% af vores meddelelse – hvad med resten

49 Kroppens sprog Høj status: ”Talerstolen” Overblik Ro Rolige hænder
Lav status: Vimsende Vilde hænder Lukker kroppen Taler lavt, hurtigt ”Tells” Øh, æh osv.

50 ”Telefonstemme” Når du tager telefonen – hæv øjenbrynene og lav en Onkel Anders!

51 Konstruktiv tilgang Fra ’Nej ….. Men’ Til ’Ja …… Og’

52 ”Kan du hjælpe mig med det her?”
’Nej – jeg har ikke tid lige nu. Men jeg er ledig om et øjeblik. Er det okay?’ ’Ja – jeg vil meget gerne hjælpe dig. Og jeg er ledig om et øjeblik. Er det okay?’

53 ”Fuzzy Requests!” Øh… Det skal handle om noget med.. Noget med noget globalt!

54 Facilitering af mødet med låneren
Mindmapping Net-surfing ”Top 5” - men mest brugbart på uddannelsesbiblioteker!

55 Facilitering ift. møder
Tricks til at ”ruske op” i fastgroede møderutiner - Mest møntet på større arbejdspladser, flere ansatte, mere ”hierarki” mm.

56 5 initiativ-dræbere Jeg synes principielt ikke at.. – at tale om princippet, værdien, moralen bag ideen Hvornår er det besluttet at.. – at tale om de organisatoriske rammer for selve arbejdet Det er det samme som det vi prøvede i 2002… - at trække ideens flyvehøjde ned, ved at give den et velkendt (og ikke succesfuldt) konkret billede Det kan ikke lade sig gøre at.. – at fokusere på udfordringer på et meget praktisk niveau Hvordan havde du så tænke dig at.. - at lade én person forsvare ideen og udfolde alle dens elementer på stedet

57 Program – Dag 4 Indhold: Kommunikations modeller i praksis
Kend dit publikum Formål – hvad vil du sige / hvad skal dine tilhørere vide Fortælleteknik Stemmetræning Kropssprog Kontrol over din nervøsitet AKA: OM UNDERVISNING

58 DU BØR ALTID VIDE: Formålet – Hvad skal de lære?
Metoden – Hvordan skal de lære? Motivationen – Hvorfor skal de lære?

59 Forståelsesværktøjer
Forklaring (Selve pointen) Eksempler Øvelser Dialog Visualisering Storytelling

60

61 Storytelling ”Hellere en god historie end en sand historie!”
Hjernen har 2 døre: ”KA-LI” og ”KA-IK-LI” Vi husker det vi kan lide og glemmer altan det andet!

62 4 x 20 reglen Øverste 20 cm Første 20 ord Første 20 skridt
20 indledende sekunder

63 7 gode vaner Vær engageret Brug øjenkontakten aktivt
Kom godt fra start Tal med overbevisning Langsomt og nærværende Varier – styrke, stemmeleje og hastighed Hold pauser

64 Program – Dag 5 Indhold: Samlet opsamling på hele kursusforløbet

65 Buddyøvelser Dag 1: Ingen
Dag 2: Beskriv din profil for din buddy og lad din buddy give et bud på hans/hendes profil. Drøft hvordan I med jeres forskellige profiler kan støtte og supplere hinanden i hverdagen. Dag 3: Brug din Buddy til at skabe god stemning og fremdrift ved møder i jeres dagligdag Dag 4: Fortæl din historie fra dagens øvelse til din buddy og få feedback Dag 5: Ingen


Download ppt "Professionel udvikling i ”Det nye bibliotek”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google