Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Energiforbrug.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Energiforbrug."— Præsentationens transcript:

1 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Energiforbrug og lovkrav

2 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske (liquid) Eksempel: vand ved H 2 0 Damp (gas) Eksempel: vanddamp ved H 2 0 Rene stoffers tre tilstandsformer (faser)

3 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Begreber omkring faseskift Overhedning Fordampning Underkøling Kondensering Frysning Smeltning

4 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Eksperiment med fordampning af kølemiddel Fuld åben ventil Delvis åben ventil Ved atmosfæretryk koger vand ved 100° C Ved 2,7 atm. overtryk koger vand ved 141° C Kogepunktet afhænger af trykket

5 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 1 bar  Normal Boiling Point NBP R134a-26.15 °C R600a-11.7 °C R717-33.3 °C Mætningstryk og temperaturer (Mætnings-) temperatur [°C] (Mætnings-) tryk [bar,a]

6 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det simple kølekredsløb

7 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det simple kølekredsløb

8 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Køleskabet Animation

9 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Udvalgte kølemidler Kølemidler med betydelig ozonnedbrydningseffekt og drivhuseffekt CFC: ClorFluorCarboner HCFC: HydroClorFluorCarboner Rene stoffer R12Freon 12CFCCCl 2 F 2 ODP: 1,0GWP 100 : 10.900 1) R22Freon 22HCFCCHClF 2 ODP: 0,055GWP 100 : 1.810 1) R115CFCCF 3 CClF 2 ODP: 0,6GWP 100 : 7.370 1) Blandinger R502Freon 502R22, R115 ODP: Ozone Depletion Potential GWP: Global Warming Potential 1) GWP-reference: IPCC´s Fourth Assesment Report AR4

10 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Udvalgte kølemidler Kølemidler med betydelig drivhuseffekt HFC: HydroFluorCarboner Rene stoffer R32-HFCCH 2 F 2 ODP: 0GWP 100 : 675 1) R125-HFCCF 3 CHF 2 ODP: 0GWP 100 : 3.500 1) R134a -HFCCF 3 CH 2 F ODP: 0GWP 100 : 1.430 1) R143a-HFCCF 3 CH 3 ODP: 0GWP 100 : 4.470 1) Blandinger R404A-R125, R134a, R143aODP: 0GWP 100 : 3.922 R407C-R32, R125, R134aODP: 0GWP 100 : 1.774 R410A-R32, R125ODP: 0GWP 100 : 2.088 R507A-R125, R143aODP: 0GWP 100 : 3.985 1) GWP-reference: IPCC´s Fourth Assesment Report AR4

11 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Udvalgte kølemidler Kølemidler uden ozonlagseffekt eller drivhuseffekt HC: HydroCarboner -: Naturlige stoffer Rene stoffer R170EthanHCCH 3 CH 3 ODP: 0GWP 100 : 5,5 1) R290PropanHCCH 3 CH 2 CH 3 ODP: 0GWP 100 : 3,3 1) R600aIsobutanHCCH(CH 3 ) 3 ODP: 0GWP 100 : 4,0 1) R717Ammoniak-NH 3 ODP: 0GWP 100 : 0,0 1) R718Vand-H 2 OODP: 0GWP 100 : 0,0 1) R729Luft-N 2, O 2, AODP: 0GWP 100 : 0,0 R744Kuldioxid-CO 2 ODP: 0GWP 100 : 1,0 1) R1270PropylenHCC 3 H 6 ODP: 0GWP 100 : 1,8 1) Blandinger R723--NH 3 + (CH 3 ) 2 OODP: 0GWP 100 : 0,4 1) 1) GWP-reference: Bitzer´s Refrigerant Report og IPCC AR4

12 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Dansk lovgivning forhindre syntetiske kølemidler i større installationer CFC og HCFC Må ikke bruges i nye installationer HFC Må kun bruges i nye installationer med kølemiddelfyldning ml. 150 g og 10 kg Naturlige kølemidler Vanddamp CO2 Ammoniak Kulbrinter (Propan, Isobutan, Propolyen m.m.) Resten af verden Man forsøger mange steder at begrænse brugen af især CFC og HCFC Særligt i EU

13 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Tommelfingerregler - For hver °C temperaturen stiger på den varme side, stiger energiforbruget ml. 2-4 % - For hver °C temperaturen stiger på den kolde side, falder energiforbruget ml. 1-3 % - Nødvendigt jordslangeareal til jordvarmepumper = (E bygning,tot [kWh] · 2/3) / (40 kWh/m 2 ) - Jordvarmepumper = 2 x pris af luft/vand varmepumper og 4 x pris af luft/luft varmepumper

14 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Effektivitet og temperatur sammenhæng Tabellen viser køle COP (Varme COP = Køle COP + 1)

15 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Effektdækning UdeIndedT 20 Effektbehov ved 20° Indetemp. I% 20 00 172039,375 7201340,625 2201856,25 020 62,5 -2202268,75 -5202578,125 -6202681,25 -122032100 Dimensionerende effekt ved -12°C Effektdækning ved varmepumper normalt 80 %, resten med anden kilde Energidækningen bliver da ca. 95% Effektforhold

16 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Varmeoverføringsformlen: Q = U · A ·  t Q = varmetransport i [W] U = varmeoverførselskoefficienten i [W/m 2 ·K] A = overfladearealet i [m 2 ]  t = temperatur differensen [K] Varmevekslere (radiatorer eller gulvvvarme)

17 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. www.ByggeriOgEnergi.dk Hvad er vigtigt ved valg af varmepumpe Kontroller varmeanlægget !!! Mindsket effektafgivelse: Fra 90/70-20 til 55/45-20: Faktor 2,46 Fra 90/70-20 til 45/35-20: Faktor 4,23 Fra 70/40-20 til 55/45-20: Faktor 1,13 Fra 70/40-20 til 45/35-20: Faktor 1,95

18 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Måling på 170 varmepumper Erfaringer fra måleprogram for varmepumper

19 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Meget stor spredning Erfaringer fra måleprogram for varmepumper

20 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Lovgivning – Krav til installation (1) Energistyrelsen - Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Kapitel 2 § 2. ”Kommunalbestyrelsen kan pålægge ny og eksisterende bebyggelse tilslutnings- og forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.” Arbejdstilsynet – Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Afsnit 4 bilag 7.: Anlæg med en fyldning over 1 kg skal efterses af en person med den fornødne instruktion og øvelse mindst 1 gang årligt – Er fyldningen over 2,5 kg, da af en certificeret kølemontør. EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 303/2008 Forbyder ikke-autoriseret personale at installere varmepumper, hvor der skal foretages indgreb i kølemiddelsystemet – Vær specielt opmærksom på dette ved installation luft/luft varmepumper.

21 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Lovgivning – Krav til installation (2) Miljøministeriet – Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Kommunes tekniske forvaltning skal godkende slangeudlægning, konstruktion, og materialer. Ydermere skal anlægget færdigmeldes mhp. registrering i BBR. Fredning, lokalplan, eller servitutter Er der særlige forhold ved ejendommen eller grunden der umuliggør installation af en varmepumpe?

22 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Støj  Støjberegner fra Energistyrelsen  http://www.ens.dk/DA- DK/FORBRUGOGBESPARELSER/INDSATSIBYGNINGER/VARM EPUMPER/STOEJBEREGNER/Sider/Forside.aspx http://www.ens.dk/DA- DK/FORBRUGOGBESPARELSER/INDSATSIBYGNINGER/VARM EPUMPER/STOEJBEREGNER/Sider/Forside.aspx 

23 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Støj MST vejledning: Ekstern støj fra virksomheder” (nr. 5/1984)

24 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Lovgivning – Krav til varmepumpen Bygningsreglementet BR10 sektion 8.6.4 stk. 4 Væske/vand varmepumper (jordvarme) m. gulvvarme skal anlæg mindst have en normeffektfaktor jf. Energistyrelsens energimærkningsordning svarende til: StørrelseNormeffektfaktor 0 – 3 kW3,0 3 -- 6 kW3,6 > 6 kW3,7 NB! Også krav i BR10 til normeffektfaktor på luft/vand varmepumper mv. (Sektion 8.6.4 stk. 5-8). Normeffektfaktor for varmepumper findes på energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper: www.ens.dkwww.ens.dk NB! Listen opdateres ikke længere pr. 1/1 2012 – for nye varmepumper, som ikke er på listen, henvises der til ”Normeffektfaktor-beregneren”: http://193.88.185.141/NormCOP/Vaeskevand.aspx http://193.88.185.141/NormCOP/Vaeskevand.aspx Dog kun INDTIL ny europæisk standard for ”SCOP” træder i kraft i nyt BR i 2013.

25 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. I gamle dage… COP og SEER blev bestemt ud fra ét driftspunkt Eco-design direktivet

26 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Energi indeks afspejler faktisk brug… Nu…

27 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 4 temperaturniveauer (luft/vand og væske/vand) Low temperature35˚C Medium temperature45˚C High temperature55˚C Very high temperature65˚C 3 klima zoner Ecodesign minimumskrav og energi- mærkning

28 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Krav energiklasse - radiatorvarme Mærkning på tværs af opvarmningsformer

29 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Energimærkning - Første udrulning Både gulvvarme (35 ˚ C) og radiatorvarme (55 ˚ C) 3 klimazoner Kun Pdesign, ikke SCOP Varmepumper fra A+ → A+++ Andre kedler B → A Elvarme G → D

30 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Luft/luft varmepumper 1. Januar 2013 Fremtidens energimærkning

31 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.  Fjernstyring / overvågning apps.  Bedre tilpasning og styring i forhold til husets behov  Hybrid varmepumper med f.eks gas eller sol. Hvor går tendensen med varmepumper

32 Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Den lille blå om varmepumper s. 33 - Diagram for valg af varmepumper s. 69 - Lodrette jordslanger s. 88 - Beregningseksempel på boligventilationsvarmepumpe s. 106 - Priser pr. kW varmeeffekt s. 169 - 10 gode råd om varmepumper s. 171 - Lovgivning og bestemmelser vedr. varmepumper


Download ppt "Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Energiforbrug."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google