Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til informationsaften om skolereformen den 12. juni 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til informationsaften om skolereformen den 12. juni 2014."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsaften om skolereformen den 12. juni 2014

2 Stavnsholtskolens vision Alle elever på Stavnsholtskolen udvikler sig i ambitiøse faglige læringsmiljøer. Eleverne håndterer og respekterer forskellighed og ser den som en ressource. Læring bygger på en stærk faglighed, kreativitet og innovation som udvikler elevernes kompetencer i et aktivt samspil med det omkringliggende samfund

3 Et fagligt løft af folkeskolen De 3 overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

4 3 overordnede indsatsområder En længere og varieret skoledag Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

5 Hovedelementer i reformen Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning Timetal i dansk, matematik, natur og teknik og musik øges Engelsk fra 1. klasse Andet fremmedsprog fra 5. klasse Valgfag fra 7. klasse Pædagoger med i undervisningen Åben skole: Skolen i samfundet – samfundet i skolen Motion og bevægelse – gennemsnit 45 min. om dagen Tilbud om faglig fordybelse og lektiecafe/studietimer

6 En længere og varieret skoledag 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer i 4.-6. klasse 35 timer i 7.-9. klasse Ved fravalg af læringscafé bliver skoleugen på: 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse 30 timer i 4.-6. klasse 33 timer i 7.-9. klasse

7 Understøttende undervisining Hensigten: At hæve det faglige niveau Lære på forskellige måder Kobling mellem teori og praksis Supplere og spille sammen med fagtimerne Mere tid til at indfri de faglige læringsmål Eksempler: Bevægelse i undervisingen Timeløse fag herunder færdsel, UEA-undervisninig, seksualundervisning. Trivsel i klassen/elevdemokrati Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Tema og projekter Træning og automatisering af færdigheder Læringscafé/fagligfordybelse

8 Læringscafé Mål Læringscaféen skal styrke elevernes faglige niveau ved at tilbyde eleverne faglige udfordringer, som er tilpasset deres niveau og behov Deltagere Alle elever er som udgangspunkt en aktiv del af læringscaféen. I de tilfælde, hvor forældrene ikke ønsker at eleven skal deltage i læringscafé, skal klasselæreren orienteres om dette. Dvs. at forældrene aktivt skal melde elever fra

9 Læringscafé - muligheder Faglig træning Turboforløb Forforståelse Hjælp med de daglige lektier Støtte til større opgaver Rådgivning og hjælp til større opgaver Fordybelsestid Efterbehandling

10 Bevægelse i skoledagen I gennemsnit 45 min. bevægelse om dagen. 3 bevægelseskoordinatorer på skolen Løbebane indendørs Bevægelse for hele skolen, afdelingen, årgangen, klassen og hold – styret af årgangsteamet.

11 En sammenhængende dag Lærer/pædagogsamarbejde Ingen klokke – formiddags og eftermiddagsmoduler Lærere og pædagoger i primærteam 0-6. kl. FFO, Solhøjgaard, Furesøgaard

12 En sammenhængende skoledag i indskolingen MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 8.00-8.30UUFagUUFagUU 8.30-9.00UUFag 9.00-9.30Fag 9.30-10.00Pause 10.00-10.30Fag 10.30-11.00Fag 11.00-11.30Fag 11.30-12.00Spisepause 12.00-12.30Fag 12.30-13.00Læringscafé UUFag UU 13.00-13.30Læringscafé UUFagUUFag 13.30-14.00Læringscafé UUFagLæringscafé UUFag

13 En sammenhængende dag på mellemtrinnet MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 8.00-8.30UUFagUUFagUU 8.30-9.00UUFagUUFagUU 9.00-9.30Fag 9.30-10.00Pause 10.00-10.30Fag 10.30-11.00Fag 11.00-11.30Fag 11.30-12.00Spisepause 12.00-12.30Fag UU Fag 12.30-13.00Fag UU Fag 13.00-13.30Fag 13.30-14.00Fag 14.00-14.30Læringscafé UUFriLæringscafé UU Fri 14.30-15.00Læringscafé UUFriLæringscafé UU Fri

14 En sammenhængende dag i udskolingen MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 8.00-8.30UUFagUUFagUU 8.30-9.00UUFagUUFagUU 9.00-9.30Fag 9.30-10.00Pause 10.00-10.30Fag 10.30-11.00Fag 11.00-11.30Fag 11.30-12.00Spisepause 12.00-12.30UUFagUUFag 12.30-13.00UUFagUUFag 13.30-14.00Fag 14.00-14.30FagFriFagUUFag 14.30-15.00Læringscafé UUFriLæringscafé UUFag 15.00-15.30Læringscafé UUFriLæringscafé UUFag 15.30-16.00 Fri

15 Stavnsholtskolen – det tager vi med videre ift. reformen Afdelingsetam Årgangsteam Samarbejde mellem lærere og pædagoger indskolingen Fleksibel planlægning/skemalæggere Sammenhængende undervisingforløb/temaer Målstyret undervisning Bevægelse i undervisningen Haver til maver, erhvervsguider Kompetencefag udskolingen Trivselspolitik

16 Forandringer Ny og længere skoledag Ingen klokke Variende pauser formiddag og eftermiddag Øget fokus på læringsmål Bevægelse 45 min. om dagen - aktive elever Sund mad til alle projekt Lærer/pædagogsamarbejde Mellemtrin Samarbejde Stavnsholt, Solhøjgaard, Furesøgaard Læsepolitik Læringscafè Parkourbane, M2 legeplads Samarbejde med idrætsforeninger, lokalsamfundet

17 Fokuspunkter på Stavnsholtskolen 1) Evidens 2) Klasseledelse 3) Læringsmål 4) Lærer og pædagogsamarbejdet Kompetenceudvikling (PWC, Pæd. weekend, linjefag (N/T, engelsk, ledelsessparring i forhold forandringen)

18 Skolen – kvaliteter – udviklingspotentialer - elevperspektiv Videoklip

19 Vi er godt på vej - spørgsmål


Download ppt "Velkommen til informationsaften om skolereformen den 12. juni 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google