Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lyset der skinner i mørket

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lyset der skinner i mørket"— Præsentationens transcript:

1 Lyset der skinner i mørket
Tekst: 2Kor.12:1-10 Titel: Lyset der skinner i mørket Formål: At forklare hvordan vi kan leve i Evangeliets kraft selvom Gud ikke svare vores bøn. Mål: Det vidunderlige møde med Gud. At møde livets omkostninger og Gud svarer ikke min bøn. At leve i en vanskelig verden med evangeliets kraft. Advent: Situation: De ”super apostle” som havde indtaget Korinth, havde en aura af overnaturlighed P ikke åndelig nok og hans Ev. Var for almindelig og ikke stærk og sejrrig nok ift. dem. Satte P i en meget vanskellig situation nød til at svare igen i en rolle der slet ikke var hans natur, ikke sætte sig selv i centrum eller hvad han syntes var Gud værdigt. P aldrig brugte sine åndelige oplevelser som en platform for sin autoritet eller tjeneste Han gjorde det for sine trosbørns skyld og evangeliet.

2 2.Korintherbrev.12:1-4 Stolt vil jeg være, selv om det ikke nytter, og nu kommer jeg til syner og åbenbaringer fra Herren. Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg det ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel. Og jeg ved om dette menneske – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. Tredje Himmel: 1.Himlen over jorden, 2. rummet, 3. Guds bolig. (Lk.23:43; Åb.2:7) Paradis : Guds nærvær, hvor Guds folk, alle der tilhører Jesus er når de dør. Hjemme hos Herren 2Kor.55:8 Langt bedre Fil.1:23

3 - som for fjorten år siden. blev rykket bort til den tredje himmel
2.Korintherbrev.12:1-4 - som for fjorten år siden. blev rykket bort til den tredje himmel rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord Kommentar til teksten 3 ting 1. Fjorten år siden – i 41-42, ca. 5 år efter Paulus omvendelse, i Tarsus. MEGET usædvanlig oplevelse, ikke en ugentlig, månedlig, årlig foretagende (Apg.9; ; Gal.1:12; Ef.3:3; 1.Kor.11:23) 2. Bortrykket til Himlen MEGET speciel oplevelse – noget helt overnaturligt. Herligt og givet af Gud for en hel speciel årsag. Paulus kunne styrke sig på under det vanskelige kald, Gud ville føre ham igennem. Ikke bare for en åndelig adrenlin kicks skyld. 3. Uudsigelige ord MEGET privat. – noget han var forbudt at sige til andre (Es.8:16; Dn.12:4,9; Åb.10:1-4). Noget der var INTIMT som var upassende at dele m andre Og heller ikke kunne beskrives. Arreta (669) – usigelig, noget som ikke må siges, eller kan beskrives.

4 At opleve Guds herlighed
SO WHAT? Bjergtop oplevelser – vidunderlig skønt, som kan være trosstyrkende. Gud styrer det: for et formål at fremme hans Rige, hvor han ikke har andre mere normale midler. IKKE for at tilfredsstille vores nysgerrighed. Usædvanlige. (14 år siden), ikke en gang om ugen. Mirakler er usædvanlige. Undtagelsesvis at Gud bryder IKKE sin natur love, eller ophæver den faldne verdens forvredne natur- Speciel oplevelse – for en vigtig årsag. Fase af ens liv, hvor man havde brug for det. Paulus kunne styrke sig på under sit vanskelige kald, Ikke bare for en åndelig adrenalin kicks skyld. Privat, intimt (ægtefæller), mister dets hellighed at dele med andre. Noget Gud gør af nåde, når vi får dem, er det IKKE noget vi gør os fortjent til . Eller for at udpege os som en åndelig elite discipel. P advarer os: Vær forsigtig overfor folk der udstiller deres åndelige oplevelser.

5 2.Korintherbrev.12:5-7 Dette menneske vil jeg være stolt af, men jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed. For hvis jeg ville være stolt, ville jeg ikke være vanvittig; det ville jo være sandt, hvad jeg sagde. Men jeg lader være, for at ingen skal gøre sig højere tanker om mig end dem, han får ved at se og høre mig. Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Ord: stolt, højere tanker, hovmodig Sætter mennesket i centrum, røver fra Gud magtesløshed – 699 astheniaa: svaghed, sygdom. A = ikke + Sthenos = styrke >svaghed, kraftesløshed. Legemlig svaghed og sygdom > fattigdom. Egen uduelighed. Torn I kødet – , fysisk lidelse, Engel af Satan

6 en torn i kødet…, en engel fra Satan…, slå mig
2.Korintherbrev.12:5-7 - ingen skal gøre sig højere tanker om mig end dem, han får ved at se og høre mig. en torn i kødet…, en engel fra Satan…, slå mig blev der givet mig … ikke skulle blive hovmodig. Kommentar til teksten stolt, højere tanker, hovmodig Hovmod Sætter mennesket i centrum, røver fra Guds ære. AUTENTISK KRISTENDOM ikke IMAGE: P Bedømmes på indholdet af hans lære og kvaliteten af hans livsførelse og tjeneste, alt givet af Guds nåde. P resultater EV til hedningerne, Superapostlene der latterliggjorde ham var snyltere, En torn i kødet. Tornen ikke beskrevet bevidst. Fysisk, smertefuld og ydmygende. (Gal.4:19?). Udstillede P som ynkelig og svag. En engel af Satan Plagede og hindrede P tjeneste. Pine og anfægte ham. Guds mishag. Slå mig (kolaphizo nutid): Gentagende slag med knytnæve. Et torturredskab. P tjeneste skulle foregå i den dybeste afhængighed af Gud og ydmyghed i Paulus. Blev der givet mig … ikke hovmodig Gud havde et formål med det. Denne oplevelse ville tjene guddommelige hensigter – at jeg ikke skulle blive hovmodig. (JOB)

7 En torn i kødet Store privilegier i Guds arbejde går ofte hånd i hånd med stor lidelse. Din TORN De ting du IKKE har kontrol over eller ansvar for og er meget svære at bære. (sygdoms diagnose, uheld der rammer dine kæreste, hån og nedværdigelse fra andre, trådt på af andre). Svagheder og kampe som Satan kender og som han vil bruge imod dig. Måske sætte på offentlig udstilling (dine frygt, din nagende tvivl, dine skjulte fantasier, din stolthed). dine og ved hvordan han kan snøre dig. Han er ligeglad med dig, han vil udnytte dine svagheder. Vi har IKKE kontrol men vi har ansvaret for hvordan vi reagerer til disse omstændigheder. 1Kor.4:11-12 De under Guds kontrol. Gud tillader dem og kan bruge dem, til at fremme sit rige og gøre dig mere lig Jesus.

8 2.Korintherbrev.12:8 Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede: ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.” Paulus kæmpede imod tornen. 3 gange bad jeg – (parekaleo indikativ aktiv) Tilkalde hjælp, påkalde, PARAKLETOS - Trøsteren (HÅ) Tre specielle, vedholdende gange fokuseret han i bøn om Gud ville udfri ham fra det. Han bad om den måtte blive fjernet. Han bad på den rigtige måde: Hans hensigter rene, hans ihærdighed stærk, han bad i tillid til Gud. Han bedømte og var overbevist om, at det ville tjene evangeliets sag hvis den blev fjernet. Der var ingen lunkenhed, ulydighed eller vantro. GUDS SVAR ”Min nåde er dig nok, tilstrækkelig, for min magt udøves i magtesløshed.” Guds svar var ikke det P ønskede men Gud ser endemålet og bruger en anden middel end den P ønskeede. ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.” - For Gud var det ikke nødvendigt at tornen blev fjernet. I P skrøbelighed ville Gud virke endnu kraftigere igennem ham. Guds svar ringede stadig i P øre og brændte i hans hjerte. Det klarnede sindet og stålsatte viljen.

9 Når Gud ikke hører min bøn
ILLUS Livet er uforudsigelig og forvirrende, mange mørke farver. FASE 1. Hvordan forholde sig til tornen? Som Satans engel, en plage. Kæmpe imod. Fare at vi forventer for lidt af Gud. P lærer os: At takle bede imod det onde. Fadervor. Ikke bare acceptere det der plager os. Det er rigtigt arbejde imod det onde. Ikke forherlige eller nyde lidelse og trængsel men bekæmpe den. Men der kommer et punkt, hvor man fornemmer Gud vil ikke svare vores bøn, på vores måde. FASE 2. Hvordan forholde sig til tornen? Som Guds gave, et middel til at ære Gud. 2. Modtage den fra Gud. Fare at vi forventer for meget af Gud i dette liv. Lade Guds vilje ske. Den kalk som min Fader har givet mig. Fadervor. Men når Gud IKKE svarer min bøn som jeg vil have den, skal jeg hvile i at han vil bruge min situation til noget bedre i hans Riges arbejde.  Der er en vej i Guds plan, der hedder lidelsens vej. Den er trådt af hans lidende Tjener. Guds Formål: Større GODE Ikke blive hovmodig, kun leve for Guds ære. Hovmod fokuserer på MIG ikke Gud. Jeg er i centrum og dette stjæler fra Guds ære. For P stole og leve afhængigt af Gud.. Når Gud endelig svarer og udfrier os får vi lov til at se hvad han har fået lov til at virke igennem vores små liv. Det bliver herligt. DERFOR: IKKE Hvorfor? MEN Hvortil?

10 2.Korintherbrev.12:9-10 Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under eudokeo: have velbehag i, tænke godt om magtesløshed, under mishandlinger, under trængsel, under forfølgelse og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Tilfreds: Eudokeo: eu = vel + dokeo = forståelse: velbehag, velvilje, tænke at det er godt. at betragte som noget godt, noget at være glad for. magtesloeshed – astheniaa (a = ikke + sthenio = styrke) >svaghed, kraftesløshed. Normale ord for: Legemlig svaghed, sygdom, fattigdom.

11 For at Kristi magt kan være over mig.
2.Korintherbrev.12:10 For at Kristi magt kan være over mig. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Kommentar til teksten for at Kristi kraft kan bo / telte i mig. Guds kraft: Opstandelses kraft til at bære lidelsen og trængselen. magtesloeshed – (a = ikke + sthenio = styrke) Egen uduelighed. Ikke en hindring til Gud men en anledning for Herren at bevise sin magt igennem svage mennesker. i mishandlinger : hån, ondskabsfuld krænkelse LK.18:32), i nød: pres, prøvelse; i forfølgelser: aktiv modstand,), i angst (steno = trang + kjora = rum) bundet, hæmmet, hindret, > fortvivlelse og angst PAULUS HVILENDE TRO P ikke et ord utilfredshed og klage under sin lidelse. P ser ikke denne skrøbelighed som en hindring for Gud, men tværtimod som en anledning for at Herren viste sin kraft. Det andre kunne håne ham for at tornen var udtryk for Guds mishag i P, tog han som Guds faderlige omsorg, for han vidste det var for Kristi skyld. På trods af sin hjælpeløshed fandt han en nåde, der åbnede nye og overvældende muligheder med kraft til rådighed. På trods af sin hjælpeløshed og igennem sin afhængighed kan Gud bruge os mægtigt. JX, Paulus.

12 Lyset der skinner i mørket
NØGLE er KORSET JX led, Guds vej for ham, han led indtil Guds virke var fuldendt. Det blev til din og min evige velsignelse. Meget vigtigere rigdom en udfrielse. Vigtigere end de vidunderlige SYNER. Tornen en indgang til en Blivende Nådes virkning i P liv, frem for blot en enkelt herlig nådes indgreb. Guds nåde til at klare tornen. Leve i afhængighed af Guds styrke. P åben om sin svaghed, prøver ikke at dække det til. Det kan vi også være. JX står med os Jesus kender dine svagheder, Han vil bruge disse sårbare steder i dig bliver udgangspunkt for hans kraft i dit liv. Lad Kristi magt røre din magtesløshed. Giv dem til ham. Forening med JX det vigtigste. Du behøver ikke trylle for det, gøre dig fortjent for det, det er NÅDE. Dvs. Guds kærlighed i handling, en gave vi kan modtage Er du og jeg en parakletos, der giver nyt mod til den lidende?!! BØN med nogen i dag. BØN for dig i dag. At du kan modtage det. Drik dybt på KILDERNE i Jesus i dag. BØN: spørg efter Guds nåde i dit liv. Tak Ham for den nåde. Hjælp os at inddrikke det og finde styrke.


Download ppt "Lyset der skinner i mørket"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google