Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktikvejleder træf Tirsdag den 28/

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktikvejleder træf Tirsdag den 28/"— Præsentationens transcript:

1 Praktikvejleder træf Tirsdag den 28/1 - 2014

2

3 Uddannelsens opbygning
54 ugers skoleundervisning 52 ugers praktik Undervisningen på skolen består af grundfag, områdefag, projektskrivning, valgfag og valgfri specialefag. Grundfag på 1.- og 2. skoleperiode Dansk (C-niveau) Samfundsfag (C-niveau) Engelsk ( E-niveau ) – valgfrit grundfag – afsluttes på 1. skoleperiode

4 Uddannelsens opbygning
Områdefag på 1. og 2 . skoleperiode Pædagogik Sprog, kommunikation og psykologi Kultur- og aktivitetsfag Bevægelse og Idræt Sundhedsfag ET af disse områdefag skal eleven op i til eksamen i tredje skoleperiode

5 Uddannelsens opbygning
1. skoleperiode / læringsaktivitet: ”menneskets vilkår og udvikling” Der undervises ud fra målene for de enkelte fag med afsluttende projekt / ca. 4 uger Valgfri specialefag (1 uge) Valgfag (1 uge)

6 Uddannelsens opbygning
2. skoleperiode / Læringsaktivitet ”mennesket med særlige behov” Undervisning med afsluttende projekt/ ca. 4 uger Valgfri specialefag (1 uge) Valgfag (1 uge) Musisk menneske ( 2 uger ) Opgave i samfundsfag Eksamen i grundfag / dansk – samfundsfag Studietur

7 Udannelsens opbygning
3. skoleperiode ca. 6 uger ”Den professionelle pædagogiske assistent”. Projektskrivning – Den professionelle pædagogiske assistent. Område fags eksamen / udtrækkes af ministeriet – eleverne får besked 4 uger før eksamen Afsluttende eksamen med udgangspunkt i deres projekt

8 Valgfag! Marte Meo og rytmik Leg med grej Innovation Musik Kreativ skrivning Bæredygtighed i pædagogiske arbejde Tysk

9 Folkesundhed og sundhedsfremme
Valgfri specialefag Skoleperiode Æstetiske udtryksformer Børn og natur Folkesundhed og sundhedsfremme 2. Skoleperiode Kost og bevægelse Socialpædagogik Pædagogiske aktiviteter

10 Projektskrivning ca. 4 uger
Eleverne vælger selv emner/ temaer ud fra læringsaktiviteten Som hoved regel skal de arbejde i grupper i 1 og 2 projekt Gruppen får tildelt en vejleder Projektet afleveres til vejlerne / ofte 2 på en klasse Grupperne fremlægger ikke selve projektet, men noget der ligger i forlængelse af projektet Fremlæggelsen skal indeholde noget teori og en praksis del. Alle i gruppen skal fremlægge ca. 5 min. Gruppen får en tilbagemelding på fremlæggelsen fra vejlederne og en skriftlig tilbagemelding på projektet fra gruppens vejleder.

11 Eksamen Område fags eksamen:
Eleven udarbejder i løbet af 5 dage en indledning, problemformulering og litteraturliste som afleveres til censor og vejleder. Til eksamen har eleven 8 – 10 min. oplæg ud fra sin problemformulering, derefter er der 10 – 12 min. eksaminering Vurdering af censor og eksaminator efter 7 trins skalaen

12 Eksamen Grundfags eksamen:
I samfundsfag går eleverne op i deres samfundsfags opgave I dansk får de tekster, cases eller andet, som de skal give oplæg om og eksamineres i. Karakterer efter 7 trins skalaen

13 Praktikken 1. teori periode:
Normal området – vuggestue, børnehave, SFO 2. teori periode: Special området. I praktikken skal eleven: Tildeles en vejleder Besøg af sin kontaktlærer Opfylde praktik målene.

14 Mål med praktikken Formålet med praktikken er, at eleven under vejledning afprøver, reflektere over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Målet er ligeledes, at eleven i praktikken udvikler forståelse for sin rolle som fag person.


Download ppt "Praktikvejleder træf Tirsdag den 28/"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google