Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SOFT2go softwarepakketering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SOFT2go softwarepakketering"— Præsentationens transcript:

1 SOFT2go softwarepakketering
edgemo summit AAR okt 2014

2 Kender du det? Mangler tid til at lave og vedligeholde applikationspakker Softwarepakketeringsværktøjer kan være komplicerede Vi er nødt til selv at kunne pakke software Producenternes hardwaredrivere er tunge at arbejde med Årsagen til at edgemo opstartede vores Soft2Go koncept var bla. på baggrund af de nævnte årsager : Vores kunder har simpelthen ikke tid til at udarbejde pakker i høj kvalitet og har heller ikke ressourcer til at holde dem opdateret Intet pakkeværktøj til rådighed eller også er det man har til rådighed kompliceret at benytte – og bruger man det ikke regelmæssigt er det sjældent at man bliver helt fortrolig med det. Applikationer kan være meget komplicerede og kan kræve brugerspecifik tilretning og derfor har mange kunder selv et behov for at kunne pakke software selv. Hvis producenterne rent faktisk leverer HW driverpakker, har de en tendens til ikke at kigge på hvad de fylder og hvad de indeholder – eks. kan en Lenovo driver pakke fylde over 900MB.

3 Case : Union Engineering
Udfordringen : ”48 timer i døgnet og en støbeform til softwarepakker - eller hjælp udefra!” Deadline : 2 uger. Union status edgemo status Udfordringen : ”48 timer i døgnet og en støbeform til softwarepakker - eller hjælp udefra!” Sådan lød meldingen fra Union’s it-afdeling, da det amerikanske datterselskabs ca. 20 mere eller mindre komplekse applikationer skulle integreres i firmaets infrastruktur. Deadline : 2 uger. Union og edgemo afholder et møde om udfordringen, hvor vi var helt ærlige omkring situationen, men også, at vi så det som en gylden mulighed for at få kickstartet vores løsning og følte at begge partner kunne få noget ud af samarbejdet. Union status : 1 stk. IT Chef, 2 stk. System administratorer – for få ressourcer Intet pakkeværktøj Udgangspunktet for Union´s IT afdeling var, at man ikke rådede over et pakkeværktøj og at man ikke havde interne ressourcer til at løse opgaven inden for den tidshorisont, som forretningen havde stillet dem overfor. edgemo status : 1 stk. tom portal, 1 stk. færdigudviklet pakkeværktøj Ledige konsulenter : 1 stk. AppSense konsulent, 1 stk. Citrix konsulent, 1 stk. Microsoft SCCM konsulent Hos edgemo var vi på dette tidspunkt klar med vores portal Soft2Go og vores pakkeværktøj, men der manglede til gængæld et vigtig komponent, nemlig indhold. Der var ingen standardpakker tilgængelige på dette tidspunkt.

4 Case : Union Engineering
Løsningen : Identificering af hvilke pakker ( herunder versioner ) der skulle bruges Tæt dialog omkring prioritering af hvilke pakker der var vigtigst Allokering af alle ledige ressourcer hos edgemo Undervisning af konsulenter i pakkeværktøj Produktion af pakker Test af pakker ( Union ) – evt. fejlrettelser herefter Løsningen : Da det formelle var på plads gik edgemo´s konsulenter i gang med opgaven. Opgaven blev uddelegeret til flere forskellige konsulenter, der blev introduceret til vores pakkeværktøj. Dette var den eneste måde hvorpå vi kunne overholde deadlinen. Ved at benytte vores pakkeværktøj, tilsikrede vi, at alle pakker blev pakketeret på samme måde, selvom opgaven blev uddelegeret til forskellige konsulenter. I et fælles samarbejde, fik edgemo og Union udarbejdet og testet de ønskede pakker inden for den opstillede deadline. Alene det at importere og teste at pakkerne rent faktisk fungerer, er et stort stykke arbejde, som Union primært selv forestod. Min kollega Morten Leth vil komme mere ind på det praktiske forløb i projektet. Identificering af hvilke pakker ( herunder versioner ) der skulle bruges Tæt dialog omkring prioritering af hvilke pakker der var vigtigst Allokering af alle ledige ressourcer hos edgemo Undervisning af konsulenter i pakkeværktøj Produktion af pakker Test af pakker ( Union ) – evt. fejlrettelser herefter

5 Case : Union Engineering
Konklusion Agilitet Åbenhed og ærlighed Værdi for Union Værdi for edgemo Konklusion - nøgleord som kan knyttes til det fælles projekt : Agilitet : Hurtig respons og villighed til at tilrette eks. sortiment af std. pakker Åbenhed og ærlighed : Essentielt at være ærlige om udgangspunkt og mål. Som tidligere nævnt havde vi ingen pakker klar da Union kontaktede edgemo, men vi lovede til gengæld at have de aftalte pakker klar inden Unions deadline. Værdi for Union : En ekstra dedikeret indsats fra edgemo for at få løst et konkret problem ( vi kan godt lide at få udfordringer og så en stor værdi i et fælles projekt – vi var også villige til at gøre ”lidt ekstra” for at projektet blev en succes. Medindflydelse på indhold i pakkebank og funktionalitet ”vennepris” Værdi for edgemo : At få opbygget en opdateret og relevant pakkebank ( vigtigt at vi også fortæller vores kunder at et fælles projekt har stor værdi for os ) At få godt modspil, herunder kritik og ros fra vores kunder

6 - Pakning af applikationer
SOFT2go elementer SOFT2go - Pakning af applikationer - Pakkeportal Pakkeværktøj Importværktøj edgemo’s SOFT2go koncept indeholder: Pakkeværktøj Pakkeportal Importværktøj til SCCM og MDT I forbindelse med Union casen udbyggede vi antallet af standard applikationer og alle konsulenterne benyttede vore pakkeværktøj edgemo’s SOFT2go koncept indeholder: Pakkeværktøj – et nemt GUI baseret værktøj der bruges til at lave pakker på samme måde hver gang Pakkeportal Standardapplikationer – en liste på over 50 applikationer ( i forskellige versioner = over 100 applikationer ) edgemo standard hw-drivere – drivere til en række forskellige PC modeller/mærker virksomhedsspecifikke applikationer Importværktøj til SCCM og MDT – en nem måde at få importeret pakker i eget udrulningssystem og ikke mindst en standardiseret måde

7 Virksomheds-specifikke applikationer:
Hele livscyklussen.... Standard applikationer MS Office 2013 MS Project MS Visio MS Silverlight Adobe Acrobat Adobe Flash Player Adobe Reader Adobe Shockwave Apple iTunes Apple QuickTime Apple Safari Java Runtime Environment Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird Opera RealNetworks RealPlayer Skype WinZip Google Chrome Virksomheds-specifikke applikationer: SAP GUI Dynamics AX Dynamics Nav Dynamics C5 Dynamics CRM Autodesk Inventor Autodesk AutoCad Adobe Creative Suite Lotus Notes KMD Care KMD Vagtplan CSC Omsorg og lignende Operativsystem Windows XP SP3 Windows Vista Windows 7 Windows 8 i 32 og 64 bit MS opdateringer: - Microsoft WSUS Opdateringer af andre pakker: - Secunia HW drivere Så hvor kan kunder udnytte Soft2Go i PC´ens livscyklus…… Livscyklussen for en PC… OS installeres – der er IKKE OS på Soft2Go portalen – men det påtænkes HW drivere - tilgængelige på portalen til en række modeller /mærker Der kan hentes over 100 standardapplikationer i forskellige versioner Der kan også bestilles virksomhedsspecifikke pakker Nedenstående er IKKE en del af konceptet men noget man som virksomhed bør tage med i overvejelserne omkring at holde PC´en opdateret med nyeste patches på Microsoft og Non-Microsoft applikationer. Opdatering af Microsoft verdenen opsættes med WSUS – ikke en del af portalen Evt. kan der etableres opdatering af div. Ikke-Microsoft programmer vha. Secunia – ikke en del af portalen

8 edgemo SOFT2go pakkeværktøj
- Pakning af applikationer - Pakkeportal Pakkeværktøj Importværktøj Udbytte ved edgemo SOFT2go værktøjet Tidsbesparelser Standardisering Udbytte ved anvendelse af edgemo SOFT2go værktøjet Tidsbesparelser; Betydelige tidsbesparelser ved produktion af SW pakker når der kommer nye pakker fra applikationsproducenterne og ved opdateringer Standardisering; Ensartet og hurtigere deployment. Alle pakker laves efter sammen skabelon hvilket øger driftsstabilitet, letter dokumentationsarbejdet og videndeling i IT-afdelingen

9 - Pakning af applikationer
SOFT2go feature matrix SOFT2go - Pakning af applikationer - Pakkeportal Pakkeværktøj Importværktøj Features SOFT2go Basic SOFT2go Advanced Hente standard applikationer på SOFT2go portal X Bestille og hente virksomhedsspecifikke applikationer på SOFT2go portal Redigere Global Properties på pakker (tilføje licensinfo, virksomhedsnavn, auto update yes/no) Pakkeværktøj til at redigere standardpakker, oprette egne pakker PowerShell scriptbibliotek, samt adgang til at oprette og redigere scripts Import tool til MDT EASYimport tool til SCCM Hente edgemo standard hw-drivere fra portal Bestille og hente virksomhedsspecifikke hw-drivere fra portal Her ses de forskellige elementer der indgår i de 2 forskellige licens typer. Man kan kort opsummere at de kunder der typisk vælger ”Basic” pakken, typisk ikke ønsker at udvikle pakker selv eller evt. har et tool ved siden af.

10 Hvordan så verden ud for kunden da jeg kom ind i den?
Kunden havde: 1 SCCM 2007 installation der kørte på pumperne En masse havde haft fingrene i den Masser af applikationer – uoverskueligt hvilke blev benyttet En masse applikationer der var out-of-date 1 Nyt site der skulle i luften (USA)

11 Min opgave! SCCM 2012 installation Løse problemerne…
Udarbejde Image til deployment Udarbejde OS Deployment Stå for test i prod. Af softwaren der blev udarbejdet Løse problemerne…

12 Vi gik i gang… Tog et udtræk af alle applikationer i den nuværende 2007 installation:

13 Kategorisering: Gik igennem listen slavisk og træffede beslutning omkring alle pakker:

14 Uddelegerede opgaver Vi sørgede for at dele pakkerne op imellem os:

15 Deadlinen blev fremskredet…
USA fik fremskudt installationsdagen… Deadlinen blev rykket – Andre applikationer fik højere prioritet… Kunden fik sendt en mand afsted til USA, med et par dages varsel og et Distributions Punkt blev i alt hast kørt op.

16 1 applikation drillede! Syspro
Applikationen uden kommandline parametre. En MSI blev udarbejdet… Virksomheden af applikationen blev kontaktet Ville ikke give support… Applikationen blev forkastet til udrulning via SCCM. Dels grundet manglende support og dels grundet antallet af PC’ere det skulle ud på.

17 Vi kom i mål! Det lykkedes os alle at få løst opgaven.
Kunden fik en kørende SCCM installation Vi fik værdifuld feedback på vores pakker Pakkebanken blev startet op I dag bliver pakkebanken vedligeholdt Ugentlig På opfordring fra en kunde er den udvidet med: Fremhævelse af nye pakker på hjemmesiden Ændring af den installationslinje ” PDFCreator” bruger. Foxit PDF reader … - ønsker modtages gerne!

18 DEMO

19 Tankerne bag pakkerne.... Undgå re-pakketering
Brug installation mediet som det er leveret af leverandøren Billigere end at re-pakketere Bevar support fra leverandøren Intet ”fodaftryk” på klienter og infrastruktur Kræver ingen agent på klieterne Ufhænging af deployment system Generisk, simpel og overskuelig metode Een måde at lave pakkerne på Det skal være let at få overblik over hvad der sker i en pakke Et simpelt åbent scripting framework – Powershell + XML Et åbent framework – Intet er skjult eller krypteret

20 Tankerne bag Pakke Tool’et....
Vi ville lave et værktøj som: Er let og overskuelig at anvende Ikke kræver script kode eller XML Optimerer pakkeudviklingstiden har kendt udseenende (SCCM)

21 DEMO SOFT2go Pakke Tool’et

22 SCCM Package Import Tool
Udfordringen: Omstændig proces Manglende ensartethed ”Detection Metode” Udfordringen: Omstændig process – Adskillige Wizards skal følges Manglende ensartethed pakke struktur og navngivning ”Detection Metode” konfiguration Edgemo’s løsning: SOFT2go Package Import Tool Opretter pakken i SCCM (Application) Opretter folder struktur i Admin konsollen Definerer Detection Metode (defineret i SOFT2go pakken) Opretter Collections (valg frit) Opretter Deployments Altsammen i Een Wizard

23 SCCM Package Import Tool
Edgemo’s løsning: SOFT2go Package Import Tool Opretter pakken i SCCM (Application) Opretter folder struktur i Admin konsollen Definerer Detection Metode (defineret i SOFT2go pakken) Opretter Collections (valg frit) Opretter Deployments Altsammen i Een Wizard Udfordringen: Omstændig process – Adskillige Wizards skal følges Manglende ensartethed pakke struktur og navngivning ”Detection Metode” konfiguration Edgemo’s løsning: SOFT2go Package Import Tool Opretter pakken i SCCM (Application) Opretter folder struktur i Admin konsollen Definerer Detection Metode (defineret i SOFT2go pakken) Opretter Collections (valg frit) Opretter Deployments Altsammen i Een Wizard

24 SOFT2go Package Import Tool
DEMO SOFT2go Package Import Tool

25 Fremtiden.... Opgraderingsintelligens i SOFT2go pakkerne
SOFT2go Package Import Tool: Downloade og importerer pakker direkte fra portalen Import af Driver pakker SCCM Konsol Integration Notifikationer når der er opdaterede versioner Forbedret slut-bruger interface Opgraderings intelligens i SOFT2go pakkerne Support for opgradering/afinstallation af tidligere versioner Mulighed for oprettelse af ”Upgrade Collections” via SOFT2go Package Import Tool SOFT2go Package Import Tool: Mulighed for at downloade og importerer pakker direkte fra SOFT2go portalen Support for import af Driver Pakker SCCM Konsol Integration Import Tool’et Integreres og startes fra SCCM konsollen Notifikationer når der nye versioner af pakker tilgængelig på portalen Forbedret slut-bruger interface Anvendes i applikations opgraderings scenarier

26 edgemo SOFT2go pakkeværktøj
- Pakning af applikationer - Pakkeportal Pakkeværktøj Importværktøj Script-værktøjer til optimering pakketerings- og deployment-proces Indeholder bibliotek med forprogrammerede PowerShell scripts Samme intuitive GUI som Microsofts Task Sequense framework og kræver ikke scripting-kompetencer  Der ændres IKKE på producenternes originale pakker producentsupport på pakkerne opretholdes Mulighed for kommunikation til brugere i processen  Script-værktøjer, der kan bruges til at optimere din software pakketerings- og deployment proces Værktøjet indeholder et stort bibliotek med forprogrammerede PowerShell scripts til hurtigt og nøjagtigt at automatisere en lang række opgaver Værktøjet er opbygget med samme intuitive GUI som Microsofts Task Sequense framework og kræver ikke scripting-kompetencer  Med pakkeværktøjet ændres IKKE på producenternes originale pakker hvilket betyder, at producentsupport på pakkerne opretholdes Værktøjet giver mulighed for at håndtere ”kommunikation til brugere” hvis kommunikation til slutbruger er nødvendig i processen 

27 Opsummering SOFT2go indeholder Pakkeværktøj Pakkeportal
åbne PowerShell scripts Pakkeportal standardapplikationer optimerede standard hw-drivere virksomhedsspecifikke applikationer Importværktøj til SCCM og MDT Fleksible abonnementsmuligheder SOFT2go indeholder Pakkeværktøj åbne PowerShell scripts Pakkeportal standardapplikationer optimerede standard hw-drivere virksomhedsspecifikke applikationer Importværktøj til SCCM og MDT Fleksible abonnementsmuligheder ( HUSK AT NÆVNE AT VI HAR EN DEMO version med et begrænset antal pakker )


Download ppt "SOFT2go softwarepakketering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google