Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forudsætning Udvalget ønsker en tæt opfølgning og en plan for, hvordan brugere og medarbejdere inddrages i efteråret 2011, således at organisationsændringen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forudsætning Udvalget ønsker en tæt opfølgning og en plan for, hvordan brugere og medarbejdere inddrages i efteråret 2011, således at organisationsændringen."— Præsentationens transcript:

1 Forudsætning Udvalget ønsker en tæt opfølgning og en plan for, hvordan brugere og medarbejdere inddrages i efteråret 2011, således at organisationsændringen kan træde i kraft fra 1. januar 2012 Brugerevaluering af proces for omorganisering af misbrugsområdet – juni 2012

2 Formål Omorganisering af misbrugsområdet har det formål at skabe gennemsigtighed i systemet for både brugere og administration. Derfor vil behandlings- og aktiveringstilbud til misbrugere fremover blive adskilt. Organiseringen vil samtidig efterkomme reglerne på beskæftigelsesområdet, som fastsætter, at der ikke kan ske behandling under aktiveringsindsatsen. Samtidig etableres et særligt tilbud til såkaldt unge under 18 år med misbrugsproblemer.

3 Brugerudsagn: Hvad er de centrale værdier vi skal være opmærksomme på i omorganiseringen? Rumlighed, nærvær Forståelse Kompetencer i at vurder, hvor folk er henne / hvad der kan magtes Struktur Efterværn Støtte til rollen som mor -- Pensionist: hvor kan jeg gå hen? Udsagn fra brugerne før omorganisering

4 Evaluering af flytningen af Mødestedet og Bagvejen i tal Aktivering 33 forløb op startede i 2011. 20 forløb op startede i Jan-Aug. 2012. Aktuel belægning 12 borgere. Brugerstyrede morgenmøderne efter sommerpause genetableret i Spor 12 Efterværn 30 personer i Efterværnsgruppen en/to gane om uge (tirsdag og torsdag kl 16-19.) Heraf 10/12 personer som firvillige indgår i hjælpefunktioner i Efterværn. Der er aftalt nyetableret Coachinggruppe i samarbejde mellem Spor12 og Efterværn Selvhjælpsgrupper NA: torsdag i Efterværn; lørdag, søndag mandag i Spor12 (ny lokaler) ACA mandag, tirsdag torsdag i Spor12 (ny lokaler) AA i byen i andre lokaler som hidtil Evaluering

5 Dagsorden til brugerevaluering af omorganisering af misbrugsområdet d. 22-06 og 28-06 Evaluering af flytning fra Mødestedet og Bagvejen A. Spor12 den 22. juni 2012 B. Efterværn den 28-juni 2012 Hvordan er selve flytningen gået, fra Mødestedet og Bagvejen, til Spor 12 og Efterværn –Hvad er status? –Hvad har været svært? –Hvad er godt? –Nogen forslag til at det bliver bedre? Hvordan går det – i nuværende aktivering på spor 12? – i behandlingstilbud Efterværn –Hvad er status? –Hvad har været svært? –Hvad er godt? –Nogle forslag til at det bliver bedre? Evaluering

6 Flytning og indretningen af lokaler på MB 12/MAC Flytning af Mødestedet og Bagvejen til nye lokaler primo april 2012. Medarbejdere og borgerne, aktiverede og frivillige medvirket til indretning af lokalerne. Medarbejderne har markeret flytningen og forandringen til fokus på aktivering med navnet SPOR 12. Lokalerne bruges nu dagligt om dagen til aktiverede borgere, og om eftermiddagen/ aften til frivilligheds- og selvhjælpsgrupperne. Struktur i dagligdagen er på plads. Spor 12 indgår som et tilbud i Ringsted kommunes rehabiliteringsindsats, Ringsted Modellen Evaluering Spor 12

7 Evaluering af flytningen af Mødestedet og Bagvejen med borgerne den 22. juni 2012, punktvis. Færdiggørelsen af lokalerne var blevet forsinket. (ny dør,..) Blandet tilfredshed blandt de aktiverede og frivillige omkring selve lokalerne. De aktiverede og frivillige, medvirker selv til indretning af lokalerne, terrassen og skurvognen op til terrassen De aktiverede ville gerne have mulighed for at deltage i aktivitetstilbud på MB 12, ud over SPOR 12. Der blev givet udtryk for at den ånd som Mødestedet og Bagvejen havde fået opbygget og repræsenterede er væk, men der var stor opbakning om, at en ny ånd skal bygges op på Spor 12, og alle kan være medvirkende til dette. Der er enighed om at forandringer og skift giver forvirring og utryghed, hvorfor det er vigtigt at få skabt en struktur, en hverdag og dermed et fast ståsted. Borgerne var enige i at de er medansvarlige for at skabe dette samt en god ånd i spor 12. Mødet var præget af åbenhed, borgerne var glade for at der blev lyttet til dem. Nyt opfølgende møde i september 2012. Evaluering

8 Efterværn Evaluering Hvad er status? Efterværns/medarbejdernes funktion Komme med gode råd, Lære folk indsigt i behov, Man kan altid komme og blive samlet op, Møde dig som du er, Ro /keep it simple, Kontinuitet, Åben tilbud uden for ”Klienttænkning” Efterværn for dig Sammenhæng, At kunne komme et sted hvor jeg ikke er anderledes, Lære at ære social for at lære at komme på arbejde Brugenes evalueringsmøde d. 28-6-2012 Behandlingstilbud

9 Efterværn Evaluering Hvad har været svært /Hvad kunne være bedre Mælken, Indkøb af..,,Fredagsåben, Samtalelister, Synliggør tilbud, Frivillig åben Hvad er godt? Give ”overskud” videre, At blive løftet når der er brug, Bredte i tilgang, Har et sted kunne give det videre, Mange kvinder deltager, En opgave til frivillige, Føler mig aldrig forkert, At der er forbindelse til NA, Det rummer den ånd der var der tideligere

10 Nogen forslag? Evaluering Dagbehandling! Hvordan: Mad -> nyclean samlingspunkt, Komme fra gade, Rumlighed, Stuktur, At det fylder noget i hverdagen, Levende netværk, Lære at være social, Kunne komme efter jeg har fri, Kunne tage mit barn med, Der kærlighed i luften Komme videre i sin clean/ædru udvikling, Entydig ønske om dagbehandling, ”Skal komme”, lære at møde op, Sagsbehandler tilknyttet, Social samvær, morgen cafe, morgenmad, kulturaften, Undervisning, faresignaler, coaching, Til motiverede faste samtaler, Motivationsgruppe, mindfuldness, NADA, rum for sig, plads til børn, Pårørendegruppe, Sammenhæng med aktivering, Bred tværfaglighed (også X’er), frivillig vifte, Undervisning, speak, Lære de ”enkelte ” ting, Erfaring fra det virkelige liv


Download ppt "Forudsætning Udvalget ønsker en tæt opfølgning og en plan for, hvordan brugere og medarbejdere inddrages i efteråret 2011, således at organisationsændringen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google