Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Vi har brug for mange virtuelle læringsfunktionaliteter – og når vi har dem kan vi tage dem for givet og glemme dem for en stund - først herefter kan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Vi har brug for mange virtuelle læringsfunktionaliteter – og når vi har dem kan vi tage dem for givet og glemme dem for en stund - først herefter kan."— Præsentationens transcript:

1 1 Vi har brug for mange virtuelle læringsfunktionaliteter – og når vi har dem kan vi tage dem for givet og glemme dem for en stund - først herefter kan vi se nye pædagogiske muligheder. Herved kan vi hæve os over den infantile funktionalitetsbegejstring og fokusere på at facilitere kvalificerede innovative læreprocesser for deltagerne og påvirke udviklingen af nye teknologier frem for at devaluere os selv til konsumerende applikationsjunkies. Anne Malberg – ”E-læring og læringsstile” – Dafolo 2003

2 2 Anne Malberg – amal@aabc.dkamal@aabc.dk Projektleder – Århus Købmandsskole

3 3 Organisatoriske overvejelser Strategi

4 4 Organisatoriske overvejelser

5 5 Succesfaktorer n Pædagogisk platform n Organisatorisk opbakning n på alle niveauer n Platforme og værktøjer Pædagogik Teknik Organisation

6 6 Pædagogik Teknik Organisation Organisationen Hvor kommer ønsket fra? Udefrakommende krav? Efterspørgsel fra studerende? Ny marked? Ledelsesbuzzword? Ønske om at facilitere læreprocesser Eller…….

7 7 Pædagogik Teknik Organisation  Ledelsen skal ville det – gå forrest og gøre det muligt og følge op på om det sker  Lærerne skal kunne se perspektiverne for e-læring og have rum til at ændre praksis  Dialog og inddragelse i en fokuseret proces Organisatoriske forudsætninger

8 8 Fra vision til handling Sammenhæng til den overordnede Mission og vision Lave en overordnet strategi/målsætning Udarbejde handleplaner Afsætte ressourcer Top down – bottom up

9 9 Strategisk arbejde med e-læring på Århus Købmandsskole

10 10 Strategisk beslutning Proces formet af medarbejderen  Pædagogisk platform  Fremtidsbilleder  Vision  Strategi  Mål  Handleplaner

11 11 Fremtidsbilleder Fremtidsværksted  Utopifase  Kritikfase  Scenarier Udgangspunktet for formuleringen af en vision

12 12 Vision 2009 Den pædagogiske it-vision for Århus Købmandsskole er, at vi vil være toneangivende og facilitere læreprocesser, hvor e-læring inddrages bevidst i tilstedeværelses­ undervisningen og i fleksible forløb. Målet er at fremme praksisrelaterede og deltagerorienterede læreprocesser og skabe læringsrum med høj faglighed og pædagogisk innovation. Her skabes nye muligheder for læring, samarbejde, refleksion, dialog, videndeling og vidensøgning for studerende og ansatte. Nøgleordene for denne udvikling er opkvalificering af ansattes kompetencer og adgang til fleksible ressourcer og læringsmiljøer med tilhørende pædagogisk support for studerende og lærere. Fundamentet for udviklingen er forpligtelse på alle niveauer i organisationen til at støtte op omkring fælles beslutninger om anvendelse af e-læring. It-ressourcerne i organisationen, så som hardware, software og support er let tilgængeligt for alle. Adgangen hertil er hurtig, fleksibel og uafhængig af tid og sted. Tilgangen til LMS-platformen er enkel, intuitiv og profildifferentieret. Samtidig tilgodeser platformen de differentierede og nuancerede behov i de enkelte divisioner og harmonerer med øvrige tekniske, pædagogiske og administrative systemer. LMS- platformen afspejler både nationale og globale tendenser. Videndeling er organisatorisk forankret. Der er en velfungerede videndelingskultur, hvor aktiv videndeling påskønnes. Der er hurtig adgang til fælles ressourcer via fleksible søgeværktøjer. Udgangspunktet herfor er få og enkle krav til deling af viden. Digitale læringsressourcer prioriteres højt ved nyanskaffelser. Derudover findes der i lærerkorpset undervisere, som udvikler forløb og e-støttematerialer til brug for kolleger. I organisationen arbejdes bevidst med at påvirke, være afsøgende og stille krav til læremiddelproducenternes udvikling af materialer.

13 13 Strategi Arbejdsgruppe nedsættes Visionerne sammenskrives - og en samlet strategi udarbejdes

14 14 Eksempel på hovedmål

15 15

16 16

17 17 Handleplan EAK

18 18 E-læring og læringsstile teori og praksis Bogen er opdelt i fire afsnit: 1. Læringsteoretisk udgangspunkt 2. E-læringsperspektiver og strategier 3. Hvordan kommer man i gang med e- læring 4. Praksiseksempler Målet med bogen at give et bud på et samlende udgangspunkt, hvorfra man som formidler eller beslutningstager kan vælge at facilitere e-læring. I bogen er der samlet eksempler på e-læring fra institutioner, virksomheder og organisationer som bevidst arbejder med at formidle med udgangspunkt i den danske uddannelsestradition. ISBN 87-7281.130-7 - Forlag: Dafolo


Download ppt "1 Vi har brug for mange virtuelle læringsfunktionaliteter – og når vi har dem kan vi tage dem for givet og glemme dem for en stund - først herefter kan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google