Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad ved vi om socialt udsatte borgeres rygevaner? v/ projektmedarbejder Jane Brinch.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad ved vi om socialt udsatte borgeres rygevaner? v/ projektmedarbejder Jane Brinch."— Præsentationens transcript:

1 Hvad ved vi om socialt udsatte borgeres rygevaner? v/ projektmedarbejder Jane Brinch

2 Udsatte borgere og tobak Kilder: Rådet for Socialt Udsatte, 2007 Sundhedsstyrelsen, 2010

3 Udsatte borgere og afhængighed Udsatte borgere, der ryger, er generelt mere nikotin- afhænge end andre rygere: De ryger flere cigaretter dagligt og inhalerer dybere (Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark, 2006; Bringing Everyone Along, 2008)

4 Udsatte borgere og rygestop Socialt udsatte rygere:  Vil gerne holde op med at ryge  Kan holde op med at ryge  Har brug for mere støtte og tilpassede rygestoptilbud

5 Vil gerne holde op Kilder: Egen undersøgelse, 2010 Sundhedsstyrelsen, 2010

6 Vil gerne holde op amerikanske undersøgelser Amerikanske undersøgelser viser, at:  79 % af rygere med depression er interesserede i at stoppe med at ryge (Prochaska et al., 2004)  50-77 % af rygere i misbrugsbehandling er interesserede i at stoppe med at ryge (Joseph et al., 2004)  Ca. 35 % af hjemløse rygere er interesserede i at stoppe med at ryge (Connor et al., 2002, Arnsten et al., 2004)

7 Vil gerne holde op egen undersøgelse Borgerne om borgerne 33 % af borgerne på væresteder m.v. mener, at de som gruppe ønsker at holde op med at ryge Opbakning fra de professionelle 19 % af medarbejderne på væresteder m.v. mener, at borgerne ønsker at holde op med at ryge 24 % af lederne på væresteder m.v. mener, at borgerne ønsker at holde op med at ryge

8 Kan holde op Rygere som er hjemløse, har en psykisk lidelse eller et misbrug kan stoppe med at ryge Stopraterne er lavere end i den generelle befolkning, men stadig signifikante

9 Kan holde op egen undersøgelse Borgerne om borgerne 24 % af borgerne på væresteder m.v. mener, at borgerne som gruppe er i stand til at holde op med at ryge Opbakning fra de professionelle 16 % af medarbejderne på væresteder m.v. mener, at borgeren er i stand til at holde op med at ryge 31 % af lederne på væresteder m.v. mener, at borgerne er i stand til at holde op med at ryge

10 Har brug for hjælp egen undersøgelse Udsatte borgere har behov for mere intensive og skræddersyede tilbud 1/3 af borgerne på væresteder m.v. ønsker hjælp til at stoppe med at ryge 2/3 af borgerne mener, at væresteder m.v. bør have tilbud om rygestopaktiviteter

11 Refleksioner over formiddagens oplæg Drøft ved bordene:  Hvad har du hørt, der er blevet sagt?  Hvad er de vigtigste pointer?

12 Paneldeltagernes refleksioner Hvilke elementer i Mads Linds oplæg har inspireret dig i forhold til, hvordan en institution som din kan skabe nogle organisatoriske rammer, der understøtter motivation for rygestop hos borgerne?

13 Refleksioner over eftermiddagens oplæg Når jeg tænker på min egen praksis:  Hvilke anledninger har vi i den daglige drift på institutionen til at drøfte rygning og rygestop med borgerne?  Hvilke personer/faggrupper på institutionen har en naturlig anledning til at tale om rygning og rygestop med borgerne?  Hvordan kan vi sikre, at borgerne på institutionen tilbydes eller henvises til et rygestoptilbud?

14 www.rogfrihed.dk


Download ppt "Hvad ved vi om socialt udsatte borgeres rygevaner? v/ projektmedarbejder Jane Brinch."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google