Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Copyright – Kulturens vogter eller fjende? Andrew Cranfield.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Copyright – Kulturens vogter eller fjende? Andrew Cranfield."— Præsentationens transcript:

1 Copyright – Kulturens vogter eller fjende? Andrew Cranfield

2 Lidt om mig – og lidt om jer Uddannet Bibliotekar DB (1992) og Cand. Mag i Kulturformidling (2002) Undervisningsassistent, Danmarks Biblioteksskole, 2000-2002 Bibliotekschef, Slagelse Centralbibliotek, 2002- 2004 Direktør, EBLIDA 2006-2009 Biblioteksleder, KVINFO 2013 - Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

3 Forventningsafstemning! Copyright og immaterielle rettigheder er abstrakte og internationale…. Derfor handler i dag ikke om konkrete handlingsanvisninger, men mere om kritisk refleksion. Og om hvordan fremtidens bibliotek kan/skal se ud Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

4 Fremtidens biblioteker Befinder sig i et krydsfelt Bibliotek – økonomi – copyright (rettigheder/penge) – teknologi – nye publiceringsformer Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

5 Intellectual Property Rights (IPR = Immaterielle rettigheder) Immaterielle rettigheder skal omfatte rettighederne til: litterære, kunstneriske og videnskabelige arbejder; præstationer af udøvende kunstnere, fonogrammer og udsendelser; opfindelser inden for alle områder af den menneskelige kunnen, videnskabelige frembringelser; industrielle designs; varemærker, servicemærker og forretningskendetegn; beskyttelse mod unfair konkurrence; og alle andre rettigheder, der er resultatet af en intellektuel præstation inden for industriens, videnskabens, litteraturens eller kunstens verden. (WIPO konventionen artikel 2) Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

6 Immaterielle rettigheder Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013 CopyrightPatenterVaremærker Designret

7 Copyright Ophavsretten er en eneret for ophavsmanden til at fremstille eksemplarer af værket og gøre værket tilgængeligt for almenheden. (IPR-Håndbogen, s. 14) Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

8 Patenter Et patent er i bred forstand en rettighed udstedt af samfundet til opfinderen af en opfindelse, hvorved opfinderen opnår en eneret til i en given periode at producere, anvende, markedsføre og sælge opfindelsen. (IPR-Håndbogen, s. 20) Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

9 Design Rights Designretten giver rettens indehaver en eneret og en ret til at forbyde andre erhvervsmæssigt at udnytte designet, herunder ved fremstilling, salg, markedsføring, import, eksport eller oplagring af et produkt, som er omfattet af designretten, med de nævnte formål for øje. (IPR-Håndbogen, s. 29) Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

10 Trade marks Varemærkeretten beskytter de kendetegn, der kan adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds varer og tjenesteydelser under forudsætning af, at disse kendetegn lader sig gengive grafisk. Kan kendetegnet ikke gengives grafisk, vil det ikke være muligt med bestemthed at beskrive den kendetegnsrettighed, som det registrerede varemærkeret skal vedrøre. (IPR-Håndbogen s. 34) Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

11 Copyright – lidt historie Licensing of the Press Act (1662) Statute of Ann (1710) Whereas Printers, Booksellers, and other Persons, have of late frequently taken the Liberty of Printing, Reprinting, and Publishing, or causing to be Printed, Reprinted, and Published Books, and other Writings, without the Consent of the Authors or Proprietors of such Books and Writings, to their very great Detriment, and too often to the Ruin of them and their Families: For Preventing therefore such Practices for the future, and for the Encouragement of Learned Men to Compose and Write useful Books; May it please Your majesty, that it may be Enacted Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

12 Copyright – lidt historie Article I, Section 8, Clause 8 of the United States Constitution, known as the Copyright Clause, empowers the United States Congress: Article I, Section 8United States ConstitutionUnited States Congress To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries (1787/1789) Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

13 I Danmark I Danmark blev ophavsretten først indført i 1867. Ophavsretsloven LBKG nr. 202 af 27/02/2010 Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

14 Nuværende lovgivning WIPO – Trips Digital Millennium Act EU lovgivning Dansk lovgivning Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

15 WIPO og TRIPS World Intellectual Property Organisation http://www.wipo.int/portal/index.html.en Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

16 TRIPS - Requirements Copyright terms must extend at least 50 years, unless based on the life of the author.author Copyright must be granted automatically, and not based upon any "formality," such as registrations, as specified in the Berne Convention. (Art. 9) Computer programs must be regarded as "literary works" under copyright law and receive the same terms of protection. National exceptions to copyright (such as "fair use" in the United States) are constrained by the Berne three-step testexceptions to copyrightfair use Berne three-step test Patents must be granted for "inventions" in all "fields of technology" provided they meet all other patentability requirements (although exceptions for certain public interests are allowed (Art. 27.2 and 27.3) [4] and must be enforceable for at least 20 years (Art 33). [4] Exceptions to exclusive rights must be limited, provided that a normal exploitation of the work (Art. 13) and normal exploitation of the patent (Art 30) is not in conflict. No unreasonable prejudice to the legitimate interests of the right holders of computer programs and patents is allowed. Legitimate interests of third parties have to be taken into account by patent rights (Art 30). In each state, intellectual property laws may not offer any benefits to local citizens which are not available to citizens of other TRIPS signatories under the principle of national treatment (with certain limited exceptions, Art. 3 and 5). [5]national treatment [5] Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

17 Berne – Three step test in certain special cases; that do not conflict with the normal exploitation of the work; and that do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author / right- holder. Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

18 Eksempel på 3 step test § 17. Det er tilladt at gengive og sprede eksemplarer af udgivne værker, når gengivelsen og de spredte eksemplarer er særligt bestemt til brug for blinde, svagtseende, døve og talelidende samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på gengivelse eller eksemplarspredning, der sker i erhvervsøjemed. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på lydoptagelser af litterære værker eller på gengivelser, der udelukkende består af lydoptagelser af musikværker. Stk. 3. Lydoptagelser af udgivne litterære værker må gengives og spredes til brug for syns- og læsehandicappede, når det ikke sker i erhvervsøjemed. Ophavsmanden har krav på vederlag. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlaget, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Stk. 4. Statslige eller kommunale institutioner og andre sociale eller almennyttige institutioner kan til brug for syns ‑ og hørehandicappede ved lyd- eller billedoptagelse fremstille eksemplarer af værker, der udsendes i radio eller fjernsyn, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Sådanne optagelser må kun udnyttes inden for virksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

19 Digital Millenium Copyright Act (1998) DMCA Anti-circumvention provisions (Digital Rights Management) Online copyright Infringement Liability Limitation Act > safe habour for internet service providers Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

20 EU direktiver Public Lending Right – 1992 (Biblioteksafgiften /1941) Database direktivet (sui generis/af sin egen art) – 1996 Info Soc direktivet - on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society - 2001 Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

21 Undtagelser i INFO SOC (1) Article 5(2) allows Member States to establish copyright exceptions to the Article 2 reproduction right in cases of: photographic reproductions on paper or any similar medium of works (excluding sheet music) provided that the rightholders receives fair compensation, reproductions on any medium made by a natural person for private use which is non-commercial provided that the rightholders receives fair compensation, reproduction made by libraries, educational establishments, museums or archives, which are non-commercial archival reproductions of broadcasts, reproductions of broadcasts made by "social institutions pursuing non-commercial purposes, such as hospitals or prisons" provided that the rightholders receives fair compensation. Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

22 Undtagelser – INFO SOC (2) Article 5(3) allows Member States to establish copyright exceptions to the Article 2 reproduction right and the Article 3 right of communication to the public in cases of: illustration for teaching or scientific research, provided the source, including the author's name, is acknowledged, uses for the benefit of people with a disability,disability current event reporting, provided the source, including the author's name, is acknowledged, quotations for purposes such as criticism or review, provided the source, including the author's name, is acknowledged, use necessary for the purposes of "public security" or to the proper performance or reporting of "administrative, parliamentary or judicial proceedings", use of political speeches and extracts of public lectures or similar works, provided the source, including the author's name, is acknowledged, use during religious celebrations or official celebrations "organised by a public authority", use of works such as architecture or sculpture located permanently in public places, incidental inclusion of a work in other material, the advertising the public exhibition or sale of artistic works caricature, parody or pastiche, for demonstration or repair of equipment, use of an artistic work, drawing or plan of a building for the purposes of reconstruction, for non-commercial research or private study Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

23 Ophavsretsloven LBKG nr. 202 af 27/02/2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=129901 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=129901 Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

24 Aftalelicenser – extended collective licensing – den nordiske model En slags ekspropriation - idet lovgivningen siger at ”kontrakten” gælder også de rettighedshavere som ikke er medlem af den organisation som har mandat til at forhandle på vegne af rettighedsmedlemmerne Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

25 Too Much Copyright? http://www.youtube.com/watch?v=rFMl0stqa i0 http://www.youtube.com/watch?v=rFMl0stqa i0 Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

26 Eksempler – og udfordringer … GOOGLE Books Open Access Creative Commons Europeana and Orphan Works ACTA – SOPA Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

27 GOOGLE BOOKS http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/vie w/3597/3900 http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/vie w/3597/3900 I 2002 begynder GOOGLE at digitalisere bøger fra en række amerikanske universitetsbiblioteker og et enkelt britisk bibliotek. Er der tale om den største systematiske krænkelse af copyright ever – eller er der, som GOOGLE hævder, tale om fair use Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

28 Open Access Tidsskriftskrisen – UBIS betænkningen – ”Tilbagekøb af egen forskning The Big Deals OPEN ACCESS Den gyldne vej Den grønne vej Den forsinkede vej http://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBC Y http://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBC Y http://www.plos.org/ Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

29 Creative Commons and Public Domain http://www.youtube.com/watch?v=1DKm96Ft fko http://www.youtube.com/watch?v=1DKm96Ft fko From content to community http://www.creativecommons.dk/ http://freeculture.org/ Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

30 EUROPEANA + Orphan works http://www.europeana.eu/ http://www.youtube.com/watch?v=cwHVie7GpN w http://www.youtube.com/watch?v=cwHVie7GpN w Fantastisk idé – men hvad må vi digitalisere? Hvad skal der ske med Orphan works? Commission Recommendation fra 2006 - encouraging the Member States to create mechanisms to facilitate the online use of orphan works and to promote the availability of listsof known orphan works. Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

31 EUROPEANA + Orphan works Memorandum of Understanding fra 2008 Orphan works Directive fra oktober 2012 Er problemerne løst? Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

32 ACTA http://www.youtube.com/watch?v=N8Xg_C2Y mG0 http://www.youtube.com/watch?v=N8Xg_C2Y mG0 http://www.youtube.com/watch?v=yabPdR5a dxg http://www.youtube.com/watch?v=yabPdR5a dxg Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

33 ACTA Anti-counterfeiting Trade Agreement. Intentionen har været at etablere en international aftale, som skulle dæmme op for bl.a. kopivarer, generisk medicin og ophavsretslige overtrædelser på internettet, dog med klar vægt på det første – altså counterfeiting. Aftalen blev underskrevet af en række lande, heriblandt USA, Japan og EU i oktober 2011. I juli 2012 blev aftalen nedstemt i Europa Parlamentet med et meget stort flertal (478-39-165). Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

34 ACTA – Den indholdsmæssige dimension med biblioteksrelevans Section 4: Criminal Enforcement – (IPRED 1 og IPRED 2) Section 5: Enforcement of Intellectual Property Rights in the Digital Environment - ”Three strikes and you’re out” - DRM circumvention (på linje med US DMCA) Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

35 ACTA – Den ideologiske/symbolske dimension Selve processen – Det som kaldes the ”country club” fremgangsmåde … eller ”Policy laundering” Fortsætter tendensen for bilaterale/plurilaterale aftaler frem for multilaterale aftaler (TRIPS+) og undergraver WTO og WIPO som institutioner – jvf. handelsaftale mellem USA og Sydkorea Ingen eller meget ringe involvering af civilsamfundet, interesseorganisationer eller NGO’ere – ej heller EU Parlamentet! Opretholder kløften mellem nord/syd – rig/fattig En række større lande holdes udenfor ACTA forhandlinger – f.eks. Kina, Rusland og Brasilien Hvad er de langsigtede konsekvenser for civilrettigheder og digitale rettigheder, herunder retten til ytringsfrihed og kommunikationsfrihed (privatlivets fred). Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

36 Stop Online Piracy Act Det oprindelige forslag gør det muligt for de amerikanske myndigheder og copyrightejerne at få en retskendelse mod websites uden for USA, som er involveret i krænkelser af ophavsretligt beskyttede materialer. Men som udgangspunkt handler SOPA ligesom ACTA (når vi taler om distribution af beskyttet indhold via nettet) om at skabe juridiske/politiske redskaber til at “ramme” ISP’s (Internet Service Providers), når de (tilsigtet eller utilsigtet) er med til at distribuere og formidle materialer, som er beskyttet af ophavsretsloven. Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

37 Debat Bibliotekerne befinder sig i et paradigmeskift fra analoge materialer til digitale materialer og formidling på nettet. Mellem materialer med copyright beskyttelse og materialer som er ”frit” tilgængelige. Bibliotekerne skal bevare kulturarven og formidle den nyeste viden og kulturproduktion – i det personlige møde, på nettet og ved brug af de nye (sociale) medier. Hvordan skal fremtidens folkebibliotek se ud? – Hvad skal rollen være i samfundet? – Hvad skal bibliotekaren arbejde med? Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013

38 Tak for i dag andrew.cranfield@kvinfo.dk Gentofte Centralbibliotek7. maj 2013


Download ppt "Copyright – Kulturens vogter eller fjende? Andrew Cranfield."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google