Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Yachtskipper 3 2009/2010 Terrestrisk navigation: Stedlinier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Yachtskipper 3 2009/2010 Terrestrisk navigation: Stedlinier"— Præsentationens transcript:

1 Yachtskipper 3 2009/2010 Terrestrisk navigation: Stedlinier Stedbestemmelse Fejl og usikkerheder

2 Terrestrisk navigation - hvordan ?
Denne metode benyttes, når sejladsen udføres og kontrolleres i et søkort ved hjælp af: Sømærker Punkter, pynter og fyr på land

3 Sejladsmetoder Bestikregning Fører frem til det gissede sted
Observationer af genstande Fører frem til det observerede sted

4 Forskellige stedlinier
Stedlinie ved mærke Stedlinie ved pejling Stedlinie ved afstand radar kimingsafstand ved højdevinkel ved gisning Stedlinie ved horisontal vinkelmåling Tværs og passere Lodskud

5 Hvad er en ”stedlinie” ? En stedlinie for skibet er en linie, hvor skibet befinder sig i henhold til observation

6 Hvad skal vi bruge det til ?: At finde vores ”sted”
En stedlinie for skibet er en linie, hvor skibet befinder sig i henhold til observation To eller flere stedlinier benyttes til stedbestemmelse

7 Stedlinie ved ”mærke” - den bedste !
To genstande overet kaldes et mærke Stedlinie: Man trækker en linie direkte i søkortet gennem de to genstande til den side hvor skibet befinder sig Mest pålidelige af alle stedlinier Bagpunkt - skal være højere end forpunktet Forpunkt

8 Stedlinie ved ”pejling” - den hyppigst anvendte
Stedlinie: Man retter pejlingen til en genstand for misvisning og deviation (til retvisende) og trækker gennem genstanden den kompaslinie, der er modsat skibet Større fejl jo længere genstanden er væk Reelt bestemmer man retningen af en storcirkel

9 Stedlinie ved ”afstand”
Stedlinie: Kender man genstandens afstand til skibet kan man tegne en cirkelbue med genstandens plads i centrum - cirkelbuen er en stedlinie for skibet Faktisk svarer en cirkel i kortet ikke til en cirkel på jorden Metoder: Radar, kimingsafstand, højdevinkel og gisning

10 Stedlinie ved ”horisontal vinkelmåling”
Stedlinie: Man bestemmer den horisontale vinkel mellem to genstande - den cirkelbue, som går igennem de to genstande og rummer den målte vinkel, en en stedlinie for skibet Faktisk svarer en cirkel i kortet ikke til en cirkel på jorden Stedlinien er ikke påvirket af fejl ved misvisning og deviation

11 Stedlinie ved ”lodskud”
Stedlinie: Hvor havbunden er jævnt skrånende, kan søkortets dybdelinier anvendes som en form for stedlinie Usikkert - men anvendeligt i f.eks. tåget vejr

12 Begreberne: ”tværs” og ”passere”
En genstand haves om tværs: Når vinkelret på den styrede kurs En genstand passeres: Når vinkelret på den beholdne kurs Ingen strøm og afdrift: Man passerer samtidig med at have om tværs

13 Man anvender ofte kombinationer af metoder
Lad os se på nogle eksempler 

14 To mærker eller dobbeltmærke

15 Mærke og pejling

16 Mærke og horisontalvinkel

17 Mærke og afstand

18 K r y d s p e j l i n g

19 Pejling og horisontalvinkel

20 P e j l i n g og a f t s a n d

21 To horisontale vinkler

22 Dobbelt afstand

23 Tre samtidige stedliner

24 Firestregspejling Virker kun hvis der ikke er strøm og/eller afdrift.

25 I k k e s a m t i d i g e s t e d l i n i e r
Hedder også stedbestemmelse ved udløben distance. Men baserer sig på den beholdne distance og den beholdne kurs. Usikkerheden ligger i de vurderinger man gør sig på strøm og afdrift og derfor vil den være mere nøjagtig jo højere fart man har – for så bliver påvirkningen relativt mindre !!!!

26 Fejl og usikkerheder Læs i Navigation 1 - side


Download ppt "Yachtskipper 3 2009/2010 Terrestrisk navigation: Stedlinier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google