Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Kick-off for projekt Science-kommuner 2008-2010 Vejle 1.4.2008 Mødets formål: Etablere fælles opfattelse af mål, opgavedeling og arbejdsform.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Kick-off for projekt Science-kommuner 2008-2010 Vejle 1.4.2008 Mødets formål: Etablere fælles opfattelse af mål, opgavedeling og arbejdsform."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Kick-off for projekt Science-kommuner 2008-2010 Vejle 1.4.2008 Mødets formål: Etablere fælles opfattelse af mål, opgavedeling og arbejdsform blandt projektets deltagere Mødeledelse: Hans Colind Hansen, Dansk Naturvidenskabsformidling

2 Science-kommune - hvad? Definition af en Science-kommune: - en kommune med en strategi for udvikling af naturfagsområdet, der spiller sammen med kommunens strategi for erhvervsudvikling

3 Science-kommune - hvordan? Styrke og synliggøre naturfagskæden i kommunen i samspil med de interesserede lokale aktører - både de formelle og uformelle

4 Best practice til Science-kommune Naturfagskoordinator Naturfagsbestyrelse Netværk af naturfagslærere Før MellemUd Videre Ungdom Forskning & Erhverv Ind Uformelle læringsmiljøer

5 Historien om Science-kommuner (SK) 3.11.06: Science Team K-afslutning - indsats virker! Dec. 06: 98 kommuner tilbydes STK-erfaringer Forår 07: STK Road-show i kommuner 30.05.07: Første møde om SK. (Projektønsker) Sep. 07: 45 kommuner interesseret i SK-ide 14.11.07: Andet møde om Science-kommuner. (Projektoplæg) Dec. 07: 19 kommuner tilmeldt projekt ”SK 2008-2010” 19.2.08: Strategi-anbefaling til UVM ”Et fælles løft” 22.2.08: Endelig UVM-ansøgning om ”SK 2008-2010” 1.4.08: Kick-off ”SK 2008-2010” Efterår 2008: National naturfagstrategi - kommuner i fokus

6 4 indsats-ønsker fra 30.5.07 1.Netværk, viden og inspiration til funktionen som ”kommunal naturfagskoordinator” 2.Konsulentstøtte til den enkelte kommune i udviklingen af ”Science-kommunen”. 3.Synliggørelse af og interessevaretagelse for naturfagsområdet lokalt, regionalt og nationalt 4.Adgang til ekstra ressourcer udover kommunens egne ressourcer til f.eks. udviklingsprojekter, materialeindkøb, events og transport til uformelle læringsmiljøer

7 Projektmål (fra UVM-ansøgning 08) udvikling af ca. 25 Science-kommuner i landets fem regioner Indikator: SK’er har formuleret naturfagsstrategi, der følges i årlige kvalitetsrapport. formidle ”best practices” til naturfagsudvikling til alle kommuner med interesse for ideen om Science-kommuner Indikator: SK’s erfaringer formidles til alle interesserede kommuner - løbende via Wiki samt ved et årligt statusmøde

8 Projektperiode og - finansiering 1. april, 2008 til 31. marts, 2011 - finansiering år for år

9 Projektdeltagere 29 interesserede (1 tilmeldt ”følgekommune”) 50 ”øvrige” 19 Science Kommuner 19 kommuner med 25 % af de 7-16 årige fra landets fem regioner

10 Projektdeltagere fordelt på regioner KommuneRegion BallerupHS HelsingørHS HvidovreHS RudersdalHS TårnbyHS HolstebroMidt ViborgMidt RandersMidt SilkeborgMidt MariagerfjordNord GreveSjæll. KalundborgSjæll. KøgeSjæll. RoskildeSjæll. AssensSyd Faab.-Midt.Syd OdenseSyd SønderborgSyd VejleSyd

11 Projektorganisation

12 Arbejdsdeling projekt/kommune Projekt Science-kommuner 19 suveræne kommuner/naturfagskoordinatorer

13 SK’er vil udvikle sig forskelligt Under samme målsætning kan og vil SK’er udvikle sig forskelligt m.h.t. -fokus, -omfang, -hastighed, -metoder, Vigtigste værdi for SK’er er måske netværk og ”best practises” fra andre kommuner. Projektet kan også være en ”ydre drivkraft” for SK’er

14 Aktiviteter i et projektår Projektet finansierer desuden DPU’s løbende evaluering med offentliggørelse via wikien ”Science-kommuner”

15 Erfaringer at trække på!

16 En ”tænke-model” og anbefalinger

17 Anbefalinger til kommuner! 1.Træf en politisk beslutning om at styrke interesse for naturfag og teknik - og skriv det ind i kommuneplanen. (Holdninger før håndører!) 2.Brug en naturfagsbestyrelse og en naturfagskoordinator, der fastholder strategisk fokus og sammenhæng på naturfagsområdet 3.Lad naturfagsbestyrelsen opstille en naturfagsstrategi, der: har 10-20 års horisont, spiller sammen med strategien for erhvervsudvikling, involverer alle naturfag og skoleformer, stiller klare krav til aktører, trækker på ekstern ekspertise finansieres fra kommune, stat, skoler, lokalt erhvervsliv og evt. fonde (”noget for noget”)

18 Planer i Science-kommunen Kommuneplan Årsplan Naturfagsstrategi Erhvervsudvikling- strategi

19 Checkliste og fælles udfordringer 1 1a 1b 1c 1d 1e 2 3 4 5? Bilag 1

20 Aktuelle udfordringer i SK? Dialog i fire regionale grupper: Sæt dine krydser i arbejdsbilag 1 Bordrunde med præsentation af ”krydser” (samles på fælles flipover) Find 2 fælles udfordringer, projektet kan hjælpe med Kl. 12.30 frokost i Torvehallerne (4 blandede grupper)

21 Erfaringer at trække på!

22 Workshop - aftaler og planer Regionale møder Bilaterale møder Brug af wiki VIP-events i uge 39 Statusmøde 6. november

23 Processer i Science-kommunen Udvikling af naturfaglige kulturer i naturfagskæden - på den enkelte skole (ledelse, organisering, efterudd.) - i kommunen (lærernetværk og naturfagsbestyrelse) Koordination - indenfor naturfagskæden - mellem formelle og uformelle læringsmiljøer - mellem politikere, forvaltning og naturfagsbestyrelse Faglig og didaktisk udvikling - efteruddannelse, erfaringsudveksling, ”best practises” - projekter i naturfagskæden og skoletjeneste Synliggørelse af naturfag og naturfagskæden - naturfagsuge med fælles event i kommunen + presse - kvalitetsrapport, der formidles og drøftes bredt

24 Årsplan i Science-kommunen Kvalitetsrapport i kommunalbestyrelsen Januar Okt. April Jul i Aftale Evaluering Dialog Budget Dialog. Kvalitetsrapport færdig Godkendelse i kommunalbestyrelsen Handleplaner udarbejdes Handleplaner fra kvr. kombineres med aftalerne fra de dialogbaserede aftaler Årets cyklus for det politiske niveau sammenholdt med kvalitetsrapporten Politiske niveau Kvalitetsrapporten Administration Udvælgelse af indikatorer Talmateriale til kvalitetsrapport er færdigbehandlet Strategi- og budgetseminar Prioritering af indsatsområder (fagudvalg) Budget-seminar Tilpasning Budget / mål Budgetønsker udarbejdes Dialog Erfaringsopsamling Det kommende års budget i forhold til skoleudvikling og i indgående kontrakter Evaluering af udviklings- projekter (hel/del) Naturfagskonference Naturfagsuge

25 Årsplan 08-09 (1)

26 Årsplan 08-09 (2) Dialog i fire regionale grupper: (Arbejdsbilag 2) Aftal tid og sted for regionale møder (nr. 1.2) Drøft videndeling via wikien - hvad er realistisk? Afklar behov for ”bilaterale” møder m. projektleder (nr. 2.1 og 2.2) Fastlæg en VIP-naturfagsevent i uge 39 Drøft tid, sted og indlæg til statusmøde 6. november

27 ”Kunderne” vælger det bedste!

28 www.science-kommuner.dk og http://science-kommuner.wikispaces.com/ Følg med på:

29

30 Danske Science Gymnasier er fordelt på 20 kommuner i fem regioner. 8 af kommunerne er Science-kommuner


Download ppt "Velkommen til Kick-off for projekt Science-kommuner 2008-2010 Vejle 1.4.2008 Mødets formål: Etablere fælles opfattelse af mål, opgavedeling og arbejdsform."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google