Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jordbearbejdning Kartoffelskimmel Vækststandsning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jordbearbejdning Kartoffelskimmel Vækststandsning"— Præsentationens transcript:

1 Jordbearbejdning Kartoffelskimmel Vækststandsning
Kartoffelproduktion Jordbearbejdning Kartoffelskimmel Vækststandsning ved Lars Møller og Knud Bastholm

2 Kartofler og jordbehandling
”Jo løsere og skjørere Jorden dertil i Forvejen giøres, desto overflødigere Frugt kand man vente. Dyb Pløjning, som giver Plads for Regnen, befordrer og Vextens Overflødighed. Den bør pløjes én eller to Gange i Efteråret og to Gange i Foråret.” Jacob Kofoed Kartoflens Avl og Brug

3 Harvedybde til fabrikskartofler
Udbytte og Pct. merudb., 3 forsøg stivelse hkg knolde 17,2 448 Alm. harvedybde (10 cm) 17,3 19 Dyb harvning (25 cm) LSD ns Oversigten 1997 s. 223

4 Direkte lægning i stub

5

6 Direkte lægning i stub Norske forsøg på lerjord i spisekartofler i perioden Senere fremspring, vækst og afmodning Samme udbytte Lidt lavere udbytte i år med kort vækstsæson Lidt højere udbytte i år med lang vækstsæson Ingen kvalitetsforskelle Kilde: Riley & Ekeberg Acta Agric. Scand. Ekeberg & Riley Soil & Tillage Research

7 Direkte lægning i stub

8 Direkte lægning i stub

9 Pløjet og harvet før lægning

10 Pløjet og harvet før lægning

11 Rotorharve før lægning

12 Rotorharve før lægning

13 Dyb stubharvning før lægning

14 Direkte lægning i stub Forsøgsplan: Pløjning / harvning
5. april / 17. april Dyb stubharvning (15 cm) 17. april Direkte i stub 18. april Rotorharve 18. april Alle kartofler er lagt 18. april Oversigten s. 272

15 Direkte lægning i stub Frem- spirings- hastighed* Plante- farve
31. Juli** Pløjning og harvning 48 5 Dyb stubharvning 45 5 Direkte i stub 43 8 Rotorharve 37 8 * Pct. fremspirede planter 29 dage efter lægning ** 0-10, hvor 10 er stærk grøn Oversigten s. 272

16 Direkte lægning i stub Udb. og merudb. hkg knolde
Udb. og merudb. kr. pr. ha Pløjning og harvning 318 14.320 Dyb stubharvning -12 450 Direkte i stub 1 780 Rotorharve 3 1.260 ns LSD Oversigten s. 272

17 Direkte lægning i stub Ingen forskel med hensyn til:
rodfiltsvamp på de fremspirende planter mængden af tokimbladet ukrudt kamhøjde kartoffelskimmel på top og knolde grønne knolde og deforme knolde udbytte og kvalitet

18 Kartoffelskimmel Sporulering Spredning Infektion Latensperiode
Sporedannelse sker om natten Kræver høj luftfugtighed i mere end 10 sammenhængende timer nattemperatur over > 10°C Spredning Infektion Latensperiode

19 Relativt antal sporangier
450 Bintje 400 Oleva 350 Danva 300 250 Kuras Relativt antal sporangier 200 150 100 50 2.7 6.7 3.8 7.8 28.6 10.7 14.7 18.7 22.7 26.7 30.7 11.8 15.8 19.8 23.8 27.8 Dato Oversigten s. 265

20 Relativt antal sporangier
Risikotal >7 10 20 30 40 50 Risikotal 450 400 350 300 250 Relativt antal sporangier 200 150 100 50 2.7 6.7 3.8 7.8 28.6 10.7 14.7 18.7 22.7 26.7 30.7 11.8 15.8 19.8 23.8 27.8 Dato Oversigten s. 265

21 De daglige risikotal kan ikke anvendes til det ,de har været anvendt til, når først der er fundet skimmel i marken.

22

23

24 ”Skimmelstyring” i forsøg i 2002
Forsøgsplan: Hel dosis 1. Rutine med 0,4 l Shirlan, 10 dages interval 2. Skimmelstyring med 0,4 l Shirlan 3. Rutine med 0,2 l Shirlan, 7 dages interval 4. Skimmelstyring med 0,2 l Shirlan Halv dosis Oversigten s. 266

25 ”Skimmelstyring” Antal behandlinger Flauenskjold Flakkebjerg
Jyndevad Tylstrup Borris Hel dosis Rutine 7 9 8 - 6 Skimmelstyring Halv dosis Rutine 10 13 14 9 8 7 Skimmelstyring Oversigten s. 266

26 ”Skimmelstyring” Sparet behandlingsindex Hel dosis Skimmelstyring 1,4
1,8 Halv dosis

27 ”Skimmelstyring” Gennemsnitlig angrebsprocent Producent Dianella Oleva
Kuras Kuras Oleva Hel dosis Rutine 0,4 10,6 1,4 2,3 - 27,8 1,0 3,1 18,3 Skimmelstyring Halv dosis Rutine 0,4 5,6 1,3 3,1 16,0 0,3 17,1 2,1 6,6 20,5 Skimmelstyring Oversigten s. 266

28 Skimmelstyrings problemer
Usikker prognose Svært at måle luftfugtighed Sporulering er ikke eneste begrænsende faktor Teknisk fejl i 2002

29 Vækststandsning af kartofler
ved Knud Bastholm

30 Vækststandsning Formål Krav: at sikre kartoflernes kvalitetsegenskaber
kogekvalitet, lagerkvalitet læggekartoflers egenskaber - knoldstørrelse forebygge virus og knoldskimmel Krav: Effektiv teknik med stor kapacitet Hurtig vækststandsning Ingen gengroning Undgå køreskader

31 Vækststandsningsmetoder
Aftopning (slagler / rotor) Rodunderskæring Gasbrænding fladebrænder rækkebrænder Båndsprøjte Marksprøjte

32 Vækststandsningsmetoder
Aftopning (slagler / rotor) Rodunderskæring Gasbrænding fladebrænder rækkebrænder Båndsprøjte Marksprøjte

33 Vækststandsningsforsøg - Tylstrup Forsøgsstation 2000-2002
Nedvisningskarakter (blade og stængler) Genvækst Knoldstørrelsesfordeling Knoldenes udkogningsgrad Mørkfarvning af karstrenge Indsunkne navleender Sort: Bintje

34 Nedvisningstidspunkt
Sen nedvisning både Reglone og gasbrænding virker effektivt alle afprøvende metoder lykkes, når aftopning er effektiv gasforbrug kan reduceres fra 60 til 30 kg pr. ha blæser og brandtæppe kan reducere gasforbruget yderligere til 15 kg pr. ha rodunderskæring virker effektivt Oversigten s. 267

35 Nedvisningstidspunkt
Tidlig nedvisning effektiv aftopning er af stor betydning for et godt resultat Reglone virker sikkert, men langsomt (30-40 hkg tilvækst efter behandling) gasbrænding, rodunderskæring og båndsprøjtning medfører risiko for genvækst, især ved mangelfuld aftopning båndsprøjtning er følsom for vind og kræver præcis kørsel Oversigten s. 267

36 Aft kg gas Aft kg gas + blæser eller Aft kg gas + blæser + brandtæppe 100 3 liter Reglone pr. ha 80 30 kg gas på fuld top 60 Pct. effekt på stængler 40 20 5 10 15 20 Antal dage efter behandling Oversigten s. 268

37 Aft kg gas Aft kg gas + blæser eller Aft kg gas + blæser + brandtæppe 8 3 liter Reglone pr. ha 6 30 kg gas på fuld top Pct. genvækst 4 2 5 10 15 20 Antal dage efter behandling Oversigten s. 268

38 Aftopning + rodunderskæring 3 liter Reglone pr. ha
100 Aftopning + rodunderskæring 3 liter Reglone pr. ha 80 60 Pct. effekt på stængler 40 20 5 10 15 20 Antal dage efter behandling Oversigten s. 268

39 Nedvisningshastighed
Udb. og merudb. hkg Antal nedvisnings- dage* 453 15 3 liter Reglone pr. ha 30 kg gas på fuld top 19 20 Aftop. og båndspr. -15 11 -52 Aftop. og 15 kg gas *: daglig tilvækst 3,5 hkg Oversigten s. 268

40 Kapacitet og maskinomkostninger
4 rk. brænder + aftopper Marksprøjte Investering, kr. 80.000 Kapacitet, ha/time 1,9 3,9 15 kg gas/ha, kr./ha 127 3 l Reglone, kr./ha 573 Maskinomkostninger: kr./ha ved 60 ha 823 317 kr./ha ved 160 ha 531 151 Forudsætning: afskrivning 5 år, traktor 80 kr/time, timeløn 125 kr, gas 8,5 kr/kg

41 Behandlingsudgifter 1000 Gas 900 Reglone kr/ha 800 700 600 500 40 60
120 140 160 Antal ha der årligt behandles

42 2 sæt i Danmark i 2002 320 ha chipskartofler


Download ppt "Jordbearbejdning Kartoffelskimmel Vækststandsning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google