Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visionen og personalets tarv Konkrete bud fra en TR.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visionen og personalets tarv Konkrete bud fra en TR."— Præsentationens transcript:

1 Visionen og personalets tarv Konkrete bud fra en TR

2 Borgerservice – et herligt ord  Plejehjemmet  Spildevandsanlægget  Svømmehallen  Det danske biblioteksvæsen

3 Borgerservice i dag og i morgen Organisering  Fælles skranke og personale  Selvstændigt, men lokalefællesskab  Eget sted og hus  Det digitale rum

4 Et bud fra en TR….  Jeg tror på at den menneskelige kontakt, hjælp, vejledning og formidling ikke udelukkende skal erstattes, men blot suppleres med de digitale løsninger

5 Et andet bud fra en TR…  Jeg tror på at en selvstændig borgerservice i et lokalefællesskab giver gode muligheder for en synergieffekt

6 ”Bogbus og skattekort” Personale og uddannelse  Bibliotekarer eller HKere ?  Specialisering?  Generalisering?  Bibliotekarer er rigtig, rigtig gode til:  At udvælge, systematisere, genfinde og formidle  Men også til at være ydmyge, afventende og med en høj tilpasningsevne, når det virkelig gælder

7 Et tredje og fjerde bud fra en TR…..  Jeg tror at BFere og HKere side om side kan give den bedste borgerservice  Og at specialister er bedre end generalister, selv om vi alle kan en hel del og meget mere

8 Fremtiden er forandringer -fra træk på skulderen til krise  Erkendelse-indledende tiltag-implementering- integration-aftagende fokus  Den individuelle og organisationens cyklus følges ikke altid ad  Forandring udløser altid usikkerhed  Uforudsigelig, ukontrolerbar, uønsket og uforberedt giver negativ reaktion  Forandringsramte eller forandringsskabende- hvem har ejerskabet til forandringsinitiativet?

9 Et femte og sjette bud fra en TR….  Jeg tror på at selve forløbet omkring etablering af borgerservice kræver at vi alle bliver beviste om, hvad en forandringsproces indebærer – både lederen og medarbejderne.  Tag på kursus sammen med din leder/TR og lær om forandringsprocessernes psykologi

10 Forandringer kræver MED  MEDindflydelse Gensidig informationspligt på alle niveauer Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i sådan en form, at det giver reelle muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes synspunkter og forslag indgår i grundlaget for ledelsens og byrådets beslutninger  MEDbestemmelse 1899

11 Det kan tillidsrepræsentanten sikre….  At diskussionerne, utrygheden og iderigdommen får rum og rammer  At alle er MED  At arbejdsforholdene er i orden  At lønkravene bliver taget op til drøftelse

12 En hel stribe flere bud fra en TR….  Brug jeres TR som sparringspartner – TReren ved, hvad der bliver snakket om i frokoststuen  Inddrag MED/SU så hurtigt som muligt  Husk at anerkendelse ikke kun er løntrin, men glem ikke at løntrin kan være en glimrende måde også at anerkende et godt stykke arbejde på

13 Konkrete bud fra en TR  Digitale rum supplerer blot den menneskelige kontakt  Selvstændig borgerservice i lokalefællesskab foretrækkes  BFere og HKere side om side  Specialister er bedst  Kend forandringsprocessens psykologi

14  Tillidsrepræsentanten er den bedste sparringspartner en leder kan få  Inddrag MED/SU så hurtigt som muligt  Ingen nye arbejdsopgaver uden løntrin

15 Og lige til sidst…..  Husk at nogle af os hellere vil køre bogbussen end at skrive skattekort ud


Download ppt "Visionen og personalets tarv Konkrete bud fra en TR."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google