Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Udeskole, faglighed og læring i praksis”. Udeskole (NO) ”Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Udeskole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Udeskole, faglighed og læring i praksis”. Udeskole (NO) ”Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Udeskole."— Præsentationens transcript:

1 ”Udeskole, faglighed og læring i praksis”

2 Udeskole (NO) ”Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Udeskole indebærer dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden. Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær. Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning hvor ude- og indeaktiviteterne har nær sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden; dvs. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet". (A.N.Jordet, 1998) John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

3 Utomhuspædagogik (SV) "Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. Innebär: – att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. – att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. – att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.” Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 2004 (Linkjöping Universitet) John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

4 Udeskole (DK) ” er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure” Vejledende underpunkter kan være følgende: – Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion – Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. – Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng. UdeskoleNet 2008 John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

5 Uteskole 2010 er en måte å arbejde med skolens innhold på hvor elever og lærere bruker nærmiljø og lokal samfund som ressurs i opplæringen (=uddannelsen) – for å supplere og utfylle klasseromsundervisningen. Uteskole innebærer regelmæssig og målrettet aktivitet utenfor klasserommet. Arne Jordet 2010 : ”Klasserummet utenfor – Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom” John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

6 Udeskole læreres brug, foretrukken og strategi mht. udearealer Konklusion: – Skolens område, lokale grønne områder, ved aktiviteter også skove, åer og søer. – Lærerne foretrækker naturlig flora og fauna, vand, let tilgang, bål mulighed og læskur. Peter Bentsen 2010 ”Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools” John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

7 Udfordringerne Den ideelle udeskole curriculum (pensum, læseplan) ændres når realiteterne (hverdagen) viser sig. Lærerne lykkedes ikke at transformere udeskole ideen til praksis. Det bliver en vild blomst!! – Dvs. mere et koncept som beskriver dele af praksis end skole og læring baseret på et klar pædagogisk og didaktisk grundlag baseret på teoretisk og dokumenteret grundlag. NB! Det er her vi skal ind! Et hovedproblem bliver at der ikke er stærke relationer mellem det ”at gøre” og det ”at lære” i skolen! – Man kunne kalde det en akademisk hviskeleg! John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

8 Det interessante spørgsmål! At dokumentere en generel læringseffekt af samspillet mellem undervisning i inde- og uderum. === Det udvidede læringsrum! Hvordan gør vi det? – Dokumentation! – Refleksion! – Forsknings tilknytning! – Andet John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

9 Inde Ude Klasserum Bearbejdning, refleksion Ny forberedelse Klasserum Bearbejdning, refleksion Ny forberedelse Udeskole Praktiske aktiviteter Udeskole Praktiske aktiviteter Udeskole Praktiske aktiviteter Udeskole Praktiske aktiviteter Klasserum Bearbejdning, refleksion Ny forberedelse Klasserum Bearbejdning, refleksion Ny forberedelse

10 ”den kyndige” Elever og lærer skal have fælles oplevelser og erfaringer som de skal spille på i læringsprocessen - hele tiden med læreren i rollen som ”den kyndige”! Ikke kun elevernes hjemmeerfaringer (matematik/målestok/moren på plankontoret) John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

11 John Dewey Erfaringsbegrebet – en syntese af kropslig og mental aktivitet: aktiv og passiv! Den aktive dimension: eleven gør noget i eller med omgivelserne gennem en aktiv handling Den passive dimension: Eleven bliver påvirket af omgivelserne, ved at blive udsat for konsekvenserne af en handling. Den passive dimension indtræffer altså som en reaktion på den aktive. John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

12 Dewey udtrykker det således: ”Vi gør altså noget med tingen og så gør den noget med os igen” Er det det der sker i skolen: eleven får ikke lov til at reflektere over sine handlinger!! Kogebogsopskrifter m.m. Vi skal gøre mere i refleksive aktiviteter = erfaringer og eller læring! John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

13 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

14 Dansk Matematik Fag

15 Syretesten! Erfaringens dannende funktion: Kontinuitet og sammenspil: Syretesten: – 1. Bygger det eleverne nu skal gøre på tidligere aktiviteter og peger aktiviteten fremover. – 2. Er aktiviteten i sammenhæng med læreplanen (Fælles Mål) og kan eleven identificere sammenhængen John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

16 Niveau 5 Bus Niveau 4 Lokal omr Niveau 3 Skolens omr Ude CKF Niveau 2 Skolegård Ude CKF Niveau 1 Klasserummet CKF Fag Engelsk Idræt Matematik bruge matematik i relevante hverdagssituationer vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel. Dansk udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner Naturfag kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen undersøge enkle forhold vedrørende vejret, herunder temperatur og nedbør beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur Historie fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform

17 Ude CKF’er - læringsmål John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg

18 Ude CKF’er - læringsmål John Anderson UCSJ Læreruddannelsen Vordingborg


Download ppt "”Udeskole, faglighed og læring i praksis”. Udeskole (NO) ”Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Udeskole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google