Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mundtlig eksamen Mat B Spørgsmålene til den mundtlige prøve skal offentliggøres i god tid inden prøven Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mundtlig eksamen Mat B Spørgsmålene til den mundtlige prøve skal offentliggøres i god tid inden prøven Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand."— Præsentationens transcript:

1 Mundtlig eksamen Mat B Spørgsmålene til den mundtlige prøve skal offentliggøres i god tid inden prøven Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Prøven er todelt. Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål suppleret med uddybende spørgsmål. Anden del former sig som en samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor med udgangspunkt i det overordnede emne.

2 Spørgsmålene Spørgsmålene dækker i princippet alt fra 0 til B.
Det enkelte spørgsmål udformes med en overskrift, der angiver det overordnede emne, og med konkrete delspørgsmål. Der vil være spørgsmål ikke alle overordnede emner, men ikke nødvendigvis i alt det, man har gennemgået indenfor hvert emne. I alle, eller næsten alle, spørgsmål vil det være muligt, oplagt eller endda et krav, at der indgår et eller flere beviser.

3 Eksempler på spørgsmål
Trigonometri Redegør for Pythagora’s sætning. Bevis cosinusrelationerne. Gør rede for anvendelse af cosinus- og sinusrelationerne. Differentialregning Redegør for sekant- og tangenthældninger for grafer. Bevis sætningen for differentiation af enten sum eller produkt. Redegør for anvendelse af differentialregning til bestemmelse af monotoniforhold. 2. grads polynomier og ligninger Gør rede for nogle væsentlige egenskaber ved andengradspolynomiet. Specielt ønskes sætningen om parablens toppunkt behandlet.

4 Før eksamen Gruppér spørgsmålene
Brainstorm for indhold for en gruppe af gangen Udvælg ud fra egne evner og ambitioner Planlæg rækkefølge Lav gode eksempler Øv fremlæggelsen

5 I forberedelsestiden Find dine forberedte noter frem
Lav et ark med 5-6 linjer – din disposition Øv fremlæggelsen, gerne på en tavle om muligt Tag den med ro og hav styr på tiden

6 Under eksaminationen Lad dine detaljerede noter blive i tasken – du får ikke brug for dem Placér din disposition, hvor du let kan komme til at se på den Præsenter kort din opgave og gå så i gang’ Tavleorden Tal! Lyt! Fisk efter hjælp, hvis du er gået i stå


Download ppt "Mundtlig eksamen Mat B Spørgsmålene til den mundtlige prøve skal offentliggøres i god tid inden prøven Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google