Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmetode SWOT-analyse på eksisterende set-up Andres erfaringer med enstrenget erhvervsfremme- system VISION Version 1 Hvilke krav stiller visionens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmetode SWOT-analyse på eksisterende set-up Andres erfaringer med enstrenget erhvervsfremme- system VISION Version 1 Hvilke krav stiller visionens."— Præsentationens transcript:

1

2 Arbejdsmetode SWOT-analyse på eksisterende set-up Andres erfaringer med enstrenget erhvervsfremme- system VISION Version 1 Hvilke krav stiller visionens realisering til vores organisering? Udredning af perspektiverne ved et enstrenget erhvervsfremme- system.

3 Manglende sammenhæng: Ingen fælles erhvervsservicestrategi, mange baglande og ringe sammenhæng mellem produkterne Organiseringen er svær at forklare for erhvervsliv og samarbejdspartnere Organisering hindrer yderligere professionalisering, slagkraft og skabelse af et fagligt miljø Manglende ressourceoptimering Uklare snitflader mellem erhvervsservice og politik samt mellem turisme og erhverv Gode grundprodukter til iværksættere og virksomheder Trofast medlemsskare Samling af erhvervsaktører omkring konkrete initiativer til gavn for erhvervslivet Gode personlige kompetencer og netværk Behov for samlet strategi, produkter og kompetencer og ressourceoptimering Én synlig indgang fremstår attraktiv for erhvervsliv og samarbejdspartnere Behov for produkter og kompetencer, der er attraktive for medlemsvirksomheder, medarbejdere, professionalisering mm. Styrker Forretningsimplikatio- ner og fremtiden Gode produkter og enkeltstående pro- jekter hos erhvervsaktørerne God kontakt til et bredt netværk af erhvervsaktører og virksomheder i Silkeborg Kommune Gode personlige kompetencer, erfaring og netværk Forretningsplatform Synergier ved kompetencesamling i én organisation: Individuelle styrker bliver fælles, ”flow” fra forretningsidé til vækst, fagligt miljø med tyngde, udvikling af spidskompetencer mv. Synliggørelse af egne og andres kompetencer til gavn for erhvervslivet ”Parathed til at tage fat og stå sammen”, når erhvervsnetværkene bringes sammen Solide rammebetingelser og synlighed Muligheder Mangel på fælles vision og strategi medfører manglende fælles retning: Manglende synlighed og gennemslagskraft medfører dårligere erhvervsudvikling Silkeborg taber ”markedsandele” til andre kommuner: Stærke kompetencemiljøer trækker virksomheder ud af kommunen Stadig sværere for erhvervsfremmeaktørerne at tiltrække arbejdskraft, medlemsvirksomheder og baglande. Trusler Svagheder

4 Sikre fælles strategi for den udførende erhvervsservice Udvikle et kompetent og slagkraftigt rådgivningsmiljø Et sammenhængende serviceforløb, fra idé til vækst, der matcher erhvervslivets behov Opnå accept lokalt, regionalt og nationalt som en attraktiv og professionel erhvervsfremmeaktør Udfordringen

5 Andres erfaringer med etablering af at enstrenget erhvervsfremmesystem (nr. 1)  Afsæt i en kendt og delt vision udgør en frugtbar platform for etablering af et enstrenget erhvervsfremmesystem  Overvej sondringen erhvervsservice vs. erhvervspolitik - virksomhederne efterspørger begge dele o Demokratisk legitimitet o Erhvervsfremmeorganisationen som med- og modspiller  Kritisk masse - en organisation uden faglig tyngde holder ikke o Mulighed for at blive en regional / national spiller o Et stærkt fagligt miljø kan tiltrække andre institutioner o Et stærkt fagligt miljø tiltrækker ressourcer o Gode back-up funktioner giver momentum

6  Tænk i virksomhedssituationer og dermed i pakkeforløb, som sikrer flow og relevans i rådgivningstilbuddene  Hav blik for snitflader og mulige samarbejdsrelationer til turistområdet  Repræsentantskaber kan både balancere interesser og bruges dynamisk  Størrelse giver synlighed men gør det ikke alene - langt sejt træk Andres erfaringer med etablering af at enstrenget erhvervsfremmesystem (nr. 2)


Download ppt "Arbejdsmetode SWOT-analyse på eksisterende set-up Andres erfaringer med enstrenget erhvervsfremme- system VISION Version 1 Hvilke krav stiller visionens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google