Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Infomøde for mentorerne Tirsdag d. 29. juni 2010 Kl. 12.10 – 16.00.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Infomøde for mentorerne Tirsdag d. 29. juni 2010 Kl. 12.10 – 16.00."— Præsentationens transcript:

1 Infomøde for mentorerne Tirsdag d. 29. juni 2010 Kl. 12.10 – 16.00

2 Henvendelse fra en ansat ”Jeg kender en somalisk kvinde som skal begynde på SOSU Hjælperuddannelsen. Hun har prøvet at begynde før, men uddannelsen var meget svær for hende og hun vil prøve igen her efter sommer. Jeg tror at denne ordning er lige det, der skal til for at få hende igennem?”

3 Velkomst og præsentation Kort om dig selv. Hvad er din motivation for at fungere som mentor?

4 Baggrund for projekt ”Inklusion gennem relation” Skolens tidligere projekt ”Rummelig Ældrepleje” Analysemodel: Det Blå hus

5 Forløbets opbygning JuniAugustSept./okt. November (1. uge) (2. uge) (3. uge) (4. uge) (5. uge)(6. uge)(7. uge) Rekruttering af mentorer Infomøde for mentorer Tirs d. 29/6 12.10 – 16.00 Udvælgelse af elever Datingarrange-ment elev-mentor Aftal dato & tidspunkt med mentorerne Formøde Tirs. Fra 12.10 – 13.10 Fungerer som mentorer. I perioden fra 2. uge – 7. uge aftaler elev & mentor selv, hvornår de vil mødes. Min. 1 g/ugen Sparring (2 x 1 time) Gruppe 1 12.10 - 13.10 Gruppe 2 13.10 – 14.10 Sparring (2 x 1 time) Gruppe 3 12.10 – 13.10 Gruppe 4 13.10 – 14.10 Afsluttende arrangement elev- mentor Tirs 21/12-10 12.10 – 16.10 Diplom Opfølgning & evaluering

6 Dagens program Opmærksomhedspunkter i forhold til fastholdelses- / skubbe-ud-faktorer. Pause Udarbejdelse af Ram·plet model (opgave- og kompetenceprofil for mentorer). Pause PDSA-cirkel som metode til at skabe forandring. Info om det videre forløb.

7

8 Think-pair-share Er der noget fra oplægget, som har gjort indtryk på dig? Hvorfor? I får hver to minutter til at dele jeres tanker med sidemanden. Vi samler op i plenum efter pausen.

9 15 minutters pause: Hvil hjernen Stræk dig Rejs dig Snak med side-m/k’en

10 Opsamling i plenum

11 Think-pair-share Hvad synes du selv har været svært/nyt for dig, da du startede på Social & SundhedsSkolen? Hvad har været en god hjælp for dig i dit uddannelsesforløb? I forhold til to-sprogede elever: Hvilke udfordringer tror du særligt at de stilles overfor? På hvilken måde kan mentorer bidrage til, at de føler sig vel mødt og godt tilpas på skolen? Hvad kan du bidrage med? Hvad mener du er vigtigt i forhold til at fungere som mentor?

12

13 Jeg kan Ikke relevant for jobfunktionen Er på bar bund Er usikker Er på vej Rimelig sikker Sikker Kompetenceprofil Mentorer Social & SundhedsSkolen 2010 RAM·PLET model © Social & SundhedsSkolen, Herning 29.06.10 /ME Jeg kan Kan inspirere/oplære andre

14 Ram·plet model Grundantagelse: Uden et mål kan man ikke ramme plet Brainstorm og 0psamling Find overskrifter på baggrund af udsagnene – Hvad skal en mentor lave? hvori består mentorernes hovedopgaver? På sporet af kompetencer: Hvad skal en mentor kunne for at løse de forskellige hovedopgaver? Ram·plet modellens anvendelse; dannelse af alsidige grupper dokumentation

15 15 minutters pause: Hvil hjernen Stræk dig Rejs dig Snak med side-m/k’en

16 Klappe øvelse MÅL Plan – mit tiltag Do – jeg gør… Study – jeg ser at … Act – jeg erfarer/justerer mit tiltag

17 PDSA-cirklen i brug 2. Do 1. Plan 3. Study Hvem gør hvad – hvornår, hvordan og hvorfor? Pham har boet på plejehjemmet i 2 år. Han går sjældent ud af sit værelse og taler ikke med nogen. Jeg vil ved at lære få ord på vietnamesisk forsøge at få en dialog i gang med Pham og få ham til at åbne sig mere op. Jeg vil involverer mine kolleger og sammen vil vi prøve det i 14 dage 4. Action Hvad lærte vi af det? Hvilke ændringer skal med i de næste planer? Ved at bruge få ord (som at hilse) på Phams sprog åbner han mere op. Han lyser op hver gang vi går ind og spørger ham, om han har det godt. Han gentager sætninger på vietnamesisk og svarer på dansk. Han fortæller glad sine børn at jeg kan kan tale vietnamesisk og de griner lidt sammen over min accent. Hvad gjorde vi faktisk, og hvad var resultatet af det? I dag bankede jeg på hos Pham. Jeg gik ind, smilede og hilste på ham på vietnamesisk ”chao bac”. Han kiggede forundret på mig, men sagde ingenting. Har vi opnået det, vi ville hvorfor/hvorfor ikke? De første par gang vi hilste på Pham på vietnamesisk, forstod han ikke og blev usikker. Næste dag gik jeg hen til ham, holdt hans hånd og spurgte: ”bac khoe khong? Og derefter: har du det godt?” hvorefter han smilede, nikkede og sagde: ”Ja tak, jeg har det godt”. Vi fik et godt grin sammen.

18 Plan for det videre forløb September/oktober (find dato): Datingarrangement Præsentation af Ram·plet modellen + pjece November: Brush-up 1. scoring Gruppeopdeling


Download ppt "Infomøde for mentorerne Tirsdag d. 29. juni 2010 Kl. 12.10 – 16.00."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google