Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ewan Andreasen, projektleder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ewan Andreasen, projektleder"— Præsentationens transcript:

1 Ewan Andreasen, projektleder

2 Projektet September 2011 – juni 2012
7 deltagende biblioteker (Vejle, Århus, Kolding, Randers, Silkeborg, Odense, Herning) Væsentligste karaktertræk ved projektet Skabe overblik i bib.væsn. vifte af ukoord. Mob. tilbud + synkron. formidl.indsats Understøtte bib.tilbud -> fortsat relevans også på mob. Platforme Projekt skal kunne bruges som afsæt til konkret udvikling af mobile løsninger

3 Aktiviteter Fase 1: Analyse Fase 2: Design af løsninger
Statistik, Brugbarhed/Usability, Brugerhistorier, Løsningskategorisering Workshop (idéudvikling) Fase 2: Design af løsninger Idégenerering Konceptudvikling Workshop (metodeudvikling) Fase 3: Bearbejdning af idéer Markedsføring Forretningsmodeller Konference

4 Arbejdsmetoder Overblik Konceptudvikling Personas
Løsningskategorisering Konceptudvikling Idéudvikling Brugerhistorier Fokusgruppemøder Business Model Canvas Personas - ved idéprioritering, udarb. af brugerhistorier, rekruttering til fokusgrupper, konceptudvikling, ..

5

6 Nogle udfordringer: Brugen af 4-rumsmodellen og andre parametre til at kategorisere løsninger – pga. svage definitioner Forudsætningen for mobil-udvikling: App vs. Web? Én løsning eller flere løsninger? Sammenhæng mellem løsninger?

7 Output 5 Koncepter Markedsføringsmanual og –plan Overblik
”Brugermatch” ”Find materialets alternative versioner” ”Skan og find det usete” ”Virtuelt arrangement” ”Mood tagging” Markedsføringsmanual og –plan Overblik Komparativ analyse Løsningsskema

8 ”Brugermatch” En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Når en bruger har app’en installeret og aktiv vil brugeren udsende informationer om sig selv og sine boglige præferencer og samtidigt modtage tilsvarende informationer fra andre brugere som har app’en installeret.

9 ”Find materialets alternative versioner”
Kernen er at finde alternative materialetyper for det skannede materiale Baseret på en generel skanner-app identificeres et givet materiale vha. stregkode, billede eller RFID. Via bib.-systemet og eksterne udbydere af nettjenester findes titlen i andre materialetyper - og hvor de findes

10 ”Skan og find det usete”
Brugeren skanner en QR kode på hylden i biblioteket, hvilket fremkalder informationer om ”usynlige” materialer, såsom: Liste over udlånte materialer Liste over materialer som befinder sig et andet sted (bogvogn, magasin, udstilling, etc.) Liste over digitale materialer

11 ”Virtuelt arrangement”

12 ”Mood tagging” På basis af tagging af materialer at kunne klassificere materialer efter indholdstype og genrer på en sådan måde, at de senere kan fremsøges, hvis en bruger leder efter noget, der svarer til en bestemt stemning (mood): spændende …. ikke spænding uhyggelig.... hyggelig action... rolig dagligdag tidsaldre erotisk.... ikke-erotisk svær... let

13 Løsningsskema

14 Gudrun (vidensøgeren) Anne (Ikke-tid) Sherin (arbejdsbien) Stig (Køber selv mit mat.) Lene (Drive-in brugeren) Flemming (bib.-entusiasten) Kristine (Opdrageren) Kirsten (Har ikke behov mere) John (Specielle behov)

15 Hvordan vælges platform/teknologi?

16 De mobile biblioteksløsninger

17 3 typer ”bred” biblioteksløsning
Silkeborg: Hybrid app Hovedvægt: Værktøj Århus: Mobilt website Værktøj + inspiration ”Redia app’en”: Hybrid app Hovedvægt: Inspiration

18 Vejle Bibliotekernes App
Er en ”Redia app” Varianter hos KKB, Kolding, AAKB, Randers .. Bliver sandsynligvis basis for BAPPS

19 Vejle Bibliotekernes App
Koblet op mod: Hjemmesiden for åbningstider, arrangementer og nyheder Brønden for søgninger Bibliotekssystemet for lånerinformation/funktionalitet Webservices (ADHL, moreinfo) Funktionaliteter: Nyheder Arrangementer Lånerstatus Skan for mere info Del af en serie Anmeldelser (fra infomedia, i fuldtekst) Andre har også lånt Andet af.. Om forfatteren


Download ppt "Ewan Andreasen, projektleder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google