Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CAR Cancerregisteret - oversigt LPR sygehuse PAS SEI-DAR PAT CAR DAR

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CAR Cancerregisteret - oversigt LPR sygehuse PAS SEI-DAR PAT CAR DAR"— Præsentationens transcript:

1 CAR Cancerregisteret - oversigt LPR sygehuse PAS SEI-DAR PAT CAR DAR
klinisk relevant! kontaktmodellen løbende opdatering af registreringerne på de ambulante forløb = besøgs(slut)registrering kun de få klinisk relevante diagnoser = dem, der handles på den aktuelle aktionsdiagnose ny kontakt ved væsentlig ændring i aktionsdiagnosen procedurer …hvordan dokumenterer vi vores aktiviteter (?) sygehuse praktiserende speciallæger PAS MiniPAS patologi- afdelinger SEI-CAR ”Fælles- indholdet” PAT SEI-DAR CAR LPR DAR arbejdsgange automatisering manuel kodning rykkerprocedurer kvalitetskontrol

2 CAR Cancerregisteret - oversigt LPR sygehuse PAS SEI-DAR PAT CAR DAR
praktiserende speciallæger PAS MiniPAS patologi- afdelinger SEI-CAR ”Fælles- indholdet” PAT SEI-DAR CAR LPR DAR arbejdsgange automatisering manuel kodning rykkerprocedurer kvalitetskontrol

3 Cancerregistrering & anmeldelse til CAR
Dagens program … absolut vejledende vi løser ikke alle problemer i dag vi finder måske ikke en gang løsningen men vi kan identificere problemerne og bestemme, hvordan de videre måske kan løses vi (SST) kan (også) have brug for at gå hjem og tænke videre over det … dialog

4 LPR og registrering og noget om det, der skal til …
afdelingslæge Ole B Larsen, Sundhedsdokumentation, Sundhedsstyrelsen intro og overordnet overblik lidt om principperne hvordan finder man sig selv og især hinanden … et organisatorisk projekt eksempler og diskussion … DRG … samme data -> mange formål finde optimum for krav i forhold til opfyldelse af formål klinisk relevant … dialog

5 registrene eksempler Landspatientregisteret (LPR) – sygehusenes patienter og aktiviteter somatik psykiatri ulykker selvmordsforsøg vold special-registreringer (udbygninger) -> andre register DUSAS – ydelser andre steder under det frie sygehusvalg Cancerregisteret (CAR) Dødsårsagsregisteret (DAR) Landsregisteret for Patologi (LRP) – bla. screeninger Fødselsregisteret Abortregisteret IVF-registeret Sygesikringsregisteret (SSR) – primærsektorens ydelser ”Genoptræning” Misdannelsesregisteret Børnedatabasen m.m.m. …

6 Cancerregisteret CAR   

7 Sundhedsstyrelsens cancerregister - baggrund
Kræftens bekæmpelse Den Almindelige Danske Lægeforenings Cancerkomité - radiumstationer 1912 Radiumfondet 1928 Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse - behandling af kræft – drift af radium stationerne indtil støtte den eksperimentelle og kliniske kræftforskning - sprede kundskab og kræftsygdommenes væsen og behandling - støtte nødlidende kræftpatienter Cancerregisteret Grundlagt i 1942 af dr. Johannes Clemmensen Overordnede formål udarbejdelse af statistik vedrørende kræftsygdommenes forekomst … og udvikling over tid forskning i disse sygdommes årsager og forløb en nærmere analyse af kræftsygdommenes forekomst med henblik på planlægning i sundhedsvæsenet

8 Sundhedsstyrelsens cancerregister - baggrund
data fra 1943 og frem (i elektronisk form) anmeldelse obligatorisk fra 1987 papirbaseret indberetning til og med 2003 fuld manuel kodningsproces i Cancerregisteret lægerne anvendte egne vokabularier _____________ 1997 blev registerdelen overført fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen …opdelt: registerdrift til SST behov for modernisering koordinering til andre driftsregistre uafhængig ”Forskerservice” den epidemiologiske kræftforskning fortsat i KB

9 CAR begreber & tolkninger Incidens = nye tilfælde = sygdommen
…der er mange data og indberetninger for denne samme sygdom …og for den samme behandling

10 CAR Cancerregisteret - oversigt LPR PAT CAR
mange indberetninger og oplysninger om den samme sygdom og dens behandling og forløb SEI-CAR [1] LPR PAT [n] CAR [n] oplysninger om undersøgelse og behandling og videre forløb (kontrol, recidiv, sygehusforbrug) Incidens sygdom (neoplasi) CPR diagnosetidspunkt morfologi lokalisation udbredelse (TNM) diagnosegrundlag

11 CAR Cancerregisterets anvendelser Kræftens Bekæmpelse
klinisk og epidemiologisk forskning sundhedsplanlægning monitorering kvalitetsudvikling og –opfølgning forebyggelse forskning/samkøringer… (”Forskerservice”) SST-publikationer (bla. kræftprofiler) nationale og internationale statistikker og projekter

12 Sundhedsstyrelsens cancerregister - baggrund
stigende anvendelse af data fra Cancerregisteret til løbende og mere detaljeret monitorering og forebyggelse ……

13 Sundhedsstyrelsens cancerregister - baggrund
moderniseringsprocessen gennemgribende reorganisering af det statistiske system bag CAR elektronisk indberetning (2004+) via LPR og SEI automatiseret kodning (2004+) … med manuel validering

14 CAR Cancerregisteret - oversigt LPR sygehuse PAS SEI-DAR PAT CAR DAR
praktiserende speciallæger PAS MiniPAS patologi- afdelinger SEI-CAR ”Fælles- indholdet” PAT SEI-DAR CAR LPR DAR arbejdsgange automatisering manuel kodning rykkerprocedurer kvalitetskontrol

15 CAR dataindsamling og automatisk kodeproces Tal fra Cancerregisteret
ca indkomne cancer-relaterede indberetninger pr. år ca nye incidencer pr. år Brutto-input til den automatiske kodningsproces Landspatientregisteret (LPR) Ca. 8 mio. indberetninger pr. år (inkl. ambulant behandling) Primærsektoren (SEI-CAR) Ca indberetninger pr. år

16 status & plan CAR Moderniseringen er gennemført, Cancerregisteret er opdateret …, og Cancerregisteret dannes nu løbende … endelige tal 2002 og nov. 2007 endelige tal maj 2008 endelige tal 2005 og okt. 2008 endelige tal primo 2009 endelige tal dec. 2009 endelige tal dec. 2010

17 modernisering af Cancerregisteret
Cancerregisteret …de nye årgange fuld elektronisk indberetning (PAS/SEI) …baseret på ICD10 …direkte kodning fra sygehusene/lægerne fuld integreret anvendelse af Patologiregisteret Cancerregisteret opdateres nu løbende ved automatisk processering af indkomne data gennem cancerlogikken 2004+ publiceres efter ICD10 2008 årgangen publiceret ultimo 2009 2009 årgangen publiceres ultimo 2010 kvalitetsprojekt med Kræftens Bekæmpelse validitet sammenholdt med kliniske databaser på store områder suppleret med stikprøve-audit på journalniveau

18 ”Cancerregisteret 2008” Modermærkekræft og anden hudkræft
5 10 15 20 25 30 Modermærkekræft i hud, mænd Modermærkekræft i hud, kvinder Anden hudkræft, mænd Anden hudkræft, kvinder

19 “Cancerregisteret 2008”

20 “Cancerregisteret 2008”

21 “Cancerregisteret 2008”

22 prævalens

23 ”NORDCAN” årsagsspecifik død

24 ”NORDCAN” årsagsspecifik død

25 lægesekr   

26 sundhedspolitik fx ventetider
mange anvendelser sygehus region LPR ”borgerservice” sundhedskvalitet ”Forskerservice” ”Datatilsynet” forskere sundhedspolitik fx ventetider kliniske databaser statistik - nationalt - internationalt DRG/DAGS

27 ? forudsætninger … LPR aflevering? det er råt – logisk det er en ramme
det er inddata til LPR det er slet ikke et brugersystem … hvad skal der så til? ? aflevering? LPR

28 ? forudsætninger … afleveringen
arbejdsgange, arbejdsgange, arbejdsgange … … hvem koder? … har afleveringen en form, der gør registrerings arbejdet nemt, hurtigt og korrekt? hvad gør vi egentlig her på gården? … og hvorfor? … nationale krav … lokale krav … bliver vi afregnet rigtigt? kendskab til anvendelserne fremmer forståelse og accept ? afleveringen

29 ? forudsætninger … afleveringen
arbejdsgange, arbejdsgange, arbejdsgange … … hvem koder? … har afleveringen en form, der gør registrerings arbejdet nemt, hurtigt og korrekt? hvad gør vi egentlig her på gården? … og hvorfor? … nationale krav … lokale krav … bliver vi afregnet rigtigt? kendskab til anvendelserne fremmer forståelse og accept ? afleveringen kendskab til de basale principper - model (kontakt/besøg) og - klassificering

30 ”Kontaktmodellen….kontakten”
I A

31 ”Kontaktmodellen….kontakten”
I A I

32 ? det nærmere kendskab … afleveringen
… herunder: hvad er kravene på forskellige områder? … hvad skal der til, for at det giver mening? … hvad er de lokale formål, behov og dermed krav? … hvordan finder jeg de relevante koder? … hvem er de få, der tager ansvar for de mange? … infrastruktur? … ? ? afleveringen

33 ? det nærmere ejerskab … grundlæggende … afleveringen
kend din bolchefabrik … hvad handler vi på, hvordan handler vi? ”hvordan vil vi dokumentere og præsentere os?” vidensopsamling, udveksling og tilbagemeldinger … følg op … ? afleveringen

34 ! forudsætninger … afleveringen
kendskab til de basale principper - model (kontakt/besøg) og - klassificering den aktuelle aktionsdiagnose de klinisk relevante bidiagnoser væsentlige komplikationer behandlinger i gang, som afd. er involveret i diktér epikrisen ved afslutning og, når der er væsentlige ændringer og (som minimum kontrollér) efter hvert besøg … systematisk opdatér diagnoser(ne) løbende ved væsentlige ændringer (kvalificering/ændring) ny ambulant kontakt ved væsentlig ændring i aktionsdiagnosen ... beskriver registreringerne denne patient i forhold til de andre patienter? …og på denne kontakt! ! afleveringen

35 registrene - informationsmodel
Kontaktmodellen administrative data – kontaktens rammer diagnoseregistrering – patientens tilstand procedureregistrering – ydelserne parametre, mål, resultater … begrebsdefinitioner klassifikationer teknisk-logiske valideringer A adm A I dia proc

36 ”Kontaktmodellen….kontakten”
”Fællesindholdet”s basisbegreber patientkontakten stamafdelingen slutregistrering A I A

37 ”Kontaktmodellen….kontakten”
”Fællesindholdet”s basisbegreber patientkontakten stamafdelingen slutregistrering udskrivning fra stationær kontakt skadestuekontakt ambulant kontakt med (0-n) besøg …hvad gjordes? …og hvorfor? A aktuelle kontakt diagnoser - aktionsdiagnose - bidiagnose(r) procedurer A I …(kun) det, der var relevant på kontakten / besøget !

38 meeen… det ”ambulante forløb” med besøg mm. !

39 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt

40 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt PAS ambulant besøg

41 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt PAS ambulant besøg LPR afregnes

42 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt PAS ambulant besøg LPR afregnes

43 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt aktionsdiagnose bidiagnose PAS diagnoser uden historik LPR LPR kontakt

44 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt obs. pro DZ031* PAS LPR

45 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt obs. pro DZ031* sygdom DC349 PAS LPR

46 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt obs. pro DZ031* sygdom DC349 kontrol DZ08* PAS LPR kontrol DZ08*

47 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt *ambulant kontakt aktionsdiagnose bidiagnose *aktionsdiagnose *bidiagnose PAS LPR LPR kontakt LPR kontakt

48 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt *ambulant kontakt aktionsdiagnose bidiagnose *aktionsdiagnose *bidiagnose PAS LPR LPR kontakt LPR kontakt

49 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt *ambulant kontakt PAS obs.pro sygdom kontrol LPR LPR kontakt LPR kontakt

50 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt *ambulant kontakt sygdom DC349 kontrol DZ08* PAS obs.pro LPR sygdom DC349 kontrol DZ08*

51 ”Kontaktmodellen….kontakten”
hvad gør man så ? …når der ikke er diagnosehistorik i LPR opdatér løbende skift kontakt (status) ved væsentlige ændringer … for at afregne besøget korrekt … for at få den rigtige slutregistrering i LPR

52 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
”hvilke behandlinger pågår ?” …i forhold til det enkelte besøg som afdelingen er involveret i

53 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
opfat det ambulante besøg som en enkeltstående patientkontakt …”slutregistrering” …hvad gjordes? …og hvorfor?

54 det ”ambulante forløb” med besøg mm.
ambulant kontakt opfat det ambulante besøg som en enkeltstående patientkontakt, der indberettes og afregnes PAS …hvad gjordes? …og hvorfor? afregnes

55 ....…”relevante diagnoser” ???
KONTAKT-modellen (ikke alle sygehistorier) Ingen diagnoser patienten ikke har eks: ‘obs pro’, ‘kontrol efter...’ Kvalificering af aktionsdiagnosen eks: abdominalia -> appendicit -> appendicit m. periappendikulær absces Relevante dvs. klinisk betydende bidiagnoser eks: diabetes, RA, CLL …men ikke i alle tilfælde ! Indikationer for udførte (og registrerede) procedurer Kronisk sygdom/tilgrundliggende lidelse registreres som bidiagnose, hvis klinisk betydende på kontakten Årsag(er) til aktionsdiagnose eks: (A) nyreinsufficiens; (B) diabetes m. nyrekomplikation Komplikation – ”det komplicerede forløb” – registreres som bidiagnose eks: asfyxi; respirationsinsufficiens; sternuminfektion; nyreinsufficiens; pneumoni… Husk at skifte kontakt ved væsentlige ændringer i aktionsdiagnosen … hvor der ikke skal overskrives jf. FI2009 afs. 5.3 A-dia <> proc B-dia <> proc

56 ....…”relevante procedurer” ???
= udførte og igangværende undersøgelser og behandlinger, der pågår under besøget/ kontakten, og som afdelingen er involveret i …over bagatelgrænsen også selvom medicinen ikke indtages på selve besøget strålefraktioner registreres husk assistancer …

57 ....…”relevante procedurer” ???
BWHA* Cytostatisk behandling BWG* Strålebehandling BOQE* Behandling med stamcellekoncentrat BOQF* Knoglemarvstransplantation BOHJ* Behandling med antistoffer og immunmodulerende behandling BWHB* Behandling med biologisk modificerende stoffer BWHC* Hormonel/antihormonel antineoplastisk behandling BWHW1 Dendritcellevaccination NABE Intensiv observation BAXY1 Intensiv neurorehabilitering på højt specialiseret central enhed BAXY2 Intensiv neurorehabilitering på decentral enhed BFCA0* Implantation af transvenøs kardial pacemaker BFCB0* Implantation af cardioverter-defibrillator BFFA* Eksternt anvendt procedure ved behandling af kardiale rytmeforstyrrelser BFFB* Radiofrekvensablation BGDA0* Respiratorbehandling BGDA1 Non-invasiv ventilation (NIV) BGHF1 Behandling med surfactant BOHA1 Fibrinolytisk behandling BOQP* Aferesebehandling BJFD* Dialysebehandling BKHD4* Abortus provocatus medicamentalis kræftbehandling BRSP*¤ Systematisk psykoterapi BRTB1* Tvangsbehandling med elektrokonvulsiv terapi ECT BRXA1* Behandling med elektroshock ECT BRXY8 Integreret tværfaglig smertebehandling (ITS) BUAL1 Total parenteral ernæring BVAA33A Telefonkonsultation kirurgiske procedurer radiologiske ydelser genoptræning genoptræningsplan fysio- og ergoterapeutiske ydelser (…?) neonatal hørescreening hjemmebesøg udebesøg telemedicin ...? + DRG/DAGS … hvad gør vi her på gården ???

58 ....…”relevante procedurer” ???
DRG/DAGS sætter pris på mange ydelser, men honoreres ikke direkte i alle sammenhænge ydelsesregistreringen og koderne er ikke fagspecikke overordnet niveau ~ behandling ”Som et minimum anbefales det, at alle ambulante besøg så vidt muligt dokumenteres med registrering af mindst en (1) klinisk ydelse til supplering af den administrative besøgsindberetning (besøgsdato), som under alle omstæn-digheder sker”

59 god registreringspraksis og det lokale overblik
… ingen data uden formål data skal opfylde alle relevante formål …hvad er jeres? kend din bolchefabrik find dit udpluk over bagatelgrænsen et godt brugersystem er helt afgørende ligeså gode arbejdsgange opsamling af erfaringer … … diskussion … … udbredning af viden tilbagemeld om anvendelse, behov, ønsker …

60 god registreringspraksis og det lokale overblik
klinisk relevant! kontaktmodellen løbende opdatering af registreringerne på de ambulante forløb = besøgs(slut)registrering kun de få klinisk relevante diagnoser = dem, der handles på den aktuelle aktionsdiagnose ny kontakt ved væsentlig ændring i aktionsdiagnosen procedurer …hvordan dokumenterer vi vores aktiviteter (?) … ingen data uden formål data skal opfylde alle relevante formål …hvad er jeres? kend din bolchefabrik find dit udpluk over bagatelgrænsen et godt brugersystem er helt afgørende ligeså gode arbejdsgange opsamling af erfaringer … … diskussion … … udbredning af viden tilbagemeld om anvendelse, behov, ønsker …

61 cancerregistrering cancerregistrering

62  1 4 3 5 ! ... fuld anmeldelse ... uafsluttede ambulante ...
AZCA1 TNM diagnosegrundlag mv. sygdom sygdom A A slutregistrering uafsluttede ambulante ... A I fuld anmeldelse ... foreløbig anm fuld anm. mistanke sygdom DZ031* rekv-PATO-svar ! ... A el. I A AZCA4 fuld anm. sygdom kontrol DZ08-9* 1 3 4 5

63   1 4 3 5 ! ... fuld anmeldelse ... uafsluttede ambulante ...
AZCA1 TNM diagnosegrundlag mv. sygdom sygdom A A slutregistrering uafsluttede ambulante ... A I fuld anmeldelse ... foreløbig anm fuld anm. mistanke sygdom DZ031* rekv-PATO-svar ! ... A el. I A AZCA4 fuld anm. sygdom kontrol DZ08-9* 1 3 4 5

64  1 4 3 5 ! ... fuld anmeldelse ... uafsluttede ambulante ...
AZCA1 TNM diagnosegrundlag mv. sygdom sygdom A A slutregistrering uafsluttede ambulante ... A I fuld anmeldelse ... foreløbig anm fuld anm. mistanke sygdom DZ031* rekv-PATO-svar ! ... A el. I A AZCA4 fuld anm. sygdom kontrol DZ08-9* 1 3 4 5

65 fuld anmeldelse til CAR (13.4.1)
AZCA1 TNM diagnosegrundlag AZCA1 TNM’ diagnosegrundlag’ AZCA4 diagnose diagnose’ diagnose’ A I A slutregistrering Anmeldelsen af sygdommen til Cancerregisteret skal foretages fuldt, jf. kodeteksterne til status 1 og 4, hvilket betyder, at anmeldelsen ikke betragtes som fyldestgørende og korrekt, før … - diagnosen er endelig og korrekt, herunder korrekt klinisk specificeret - TNM-stadium er komplet svarende til den endelige diagnose, inklusive eventuel korrektion efter kirurgisk staging og behandling (=pTNM, afs ) - diagnosegrundlagene (mikroskopiske og makroskopiske) er komplette, dvs. det samlede grundlag for den endelige diagnose Dette betyder, at den fulde anmeldelse for den samme afdeling kan strække sig over flere fortløbende kontakter, når anmeldelsen ikke foretages fuldt på den (de) indledende kontakt(er) Kravet om fuld anmeldelse rækker i forhold til den enkelte afdeling selvfølgelig kun så langt, som afdelingen har kontakt med patienten

66  1 4 3 5 ! ... fuld anmeldelse ... uafsluttede ambulante ...
AZCA1 TNM diagnosegrundlag mv. sygdom sygdom A A slutregistrering uafsluttede ambulante ... A I fuld anmeldelse ... foreløbig anm fuld anm. mistanke sygdom DZ031* rekv-PATO-svar ! ... A el. I A AZCA4 fuld anm. sygdom kontrol DZ08-9* 1 3 4 5

67 anmeldes ’ny’ med (+)AZCA1 mm.
nyanmeldelse (CAR) 2+ koder ved metastase og kendt primærtumor + kod alle metastaselokalisationer ved flere f.eks. (A)DC795B “knoglemetastase”; (B)DC793A “hjernemetastase”; (B)DC509 “brystkræft” 1 kode ved metastase (efter metastasens lokalisation) - uden klinisk tilstedeværende primærtumor - ved ukendt primærtumor f.eks. (A)DC780 Lungemetastase 1 kode ved ukendt primærtumor uden metastase = (A)DC809 “cancer uden specifikation” altså ny på afdelingen anmeldes ’ny’ med (+)AZCA1 mm.

68 sygdommen tidligere anmeldt af afdelingen#?
CAR /v. 1.2_ls /nov. 2009 sygdommen tidligere anmeldt af afdelingen#? nej ”ja” ja skal TNM og diagnosegrundlagene korrigeres? nyanmeldelse skal foretages nej NB: Metastasering og andet recidiv af tidligere anmeldt malign sygdom skal ikke nyanmeldes nej – primærtumor radikalt behandlet på tidligere kontakt anmeldelsespligtig progression af tidligere anmeldt sygdom? ja primærtumor klinisk til stede? ja nej metastase(r) diagnoseregistreres (DC77-79). Mindst en nyanmeldes med (+)AZCA1 og fuld tillægskodning, herunder: T: ukendt (=AZCD19) N: aktuelle status M: (+)AZCD41* primærtumor kendt? tilstedeværende primærtumor og eventuelle metastaser diagnoseregistreres. Alle tillægskodes med (+)AZCA4 Hvis primærtumor ikke er til stede mere, må den tidligere anmeldte primærtumor-diagnose ikke diagnoseregistreres nej ja metastase til stede? nej ja – kun metastase(r) diagnoseregistreres primærtumor diagnoseregistreres og nyanmeldes med (+)AZCA1 og fuld tillægskodning kræft med ukendt primærtumor inkl. symptomatisk karcinomatose, karcinoidt syndrom og malign kakeksi uden kendt primærtumor registreres som DC809 metastase til stede? metastase(r) diagnoseregistreres (DC77-79) med anmeldelsesstatus (+)AZCA4 /eller/ (+)AZCA1 og tillægskodning som primærtumor ja nej slut #) afdeling er lig med 6 karakterers niveau i sygehus-afdelingsklassifikationen

69 sundhedspolitik fx ventetider
anvendelser sygehus region LPR ”borgerservice” ”Forskerservice” sundhedskvalitet ”Datatilsynet” forskere kliniske databaser sundhedspolitik fx ventetider statistik - nationalt - internationalt DRG/DAGS

70 uddata til mange anvendelser
data til afledte registre og samkøringer kliniske databaser “Forskerservice” …det er her, man ansøger “Sundhedsdata” eSundhed - sygehusenes egne data administrationen har adgang person-niveau rådata diverse opgørelser og beregninger SST-publikationer vedr. kræft – se “NORDCAN” forskellige nøgletal mv. Borgerservice: egen-access “Mit sundhedsoverblik” på Sundhed.dk

71 spørgsmål, eksempler, gode ideer mmm.
og kig gerne på

72 nyttige links … & brug din egen administration og din registreringsorganisation …postkasse vedr. patientregistrering og koder …den generelle kode-browser Fællesindholdet og patientregistrering generelt og specialområder DRG Tal og analyser


Download ppt "CAR Cancerregisteret - oversigt LPR sygehuse PAS SEI-DAR PAT CAR DAR"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google