Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 1 Audit med eksplicitte kriterier Kriterier …? OBS: terminologiforvirring! DSKS 2003: Sundhedsvæsenets.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 1 Audit med eksplicitte kriterier Kriterier …? OBS: terminologiforvirring! DSKS 2003: Sundhedsvæsenets."— Præsentationens transcript:

1 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 1 Audit med eksplicitte kriterier Kriterier …? OBS: terminologiforvirring! DSKS 2003: Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og –definitioner  Kriterier = standarder Begrebsbasen:  Begrebet findes ikke www.dsks.dk

2 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 2 Audit med eksplicitte kriterier Hvor kommer kriterierne fra: Litteraturen – ”best practice” Eksempler? Akkrediteringsstandarder Eksempler? Lokale standarder Eksempler? Andet Eksempler?

3 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 3 Audit med eksplicitte kriterier  Kriterier (Standarder!) kan ikke defineres grundigt nok! Eksempler?

4 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 4 Audit med eksplicitte kriterier I H:S fordrer akkrediteringsfirmaet (Joint Commission), at man auditerer to gange årligt på 20 udvalgte journaler med ca. 100 standarder – af de sammenlagt 368 akkre- diteringsstandarder. Derudover auditerer man to gange årligt på udvalgte – ”fokuserede” standarder. Eksempler vises og udleveres.

5 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 5 Audit med eksplicitte kriterier - øvelse Vi vil øve os i grupper à ca. 3 med ca. 3 journaler. Vi nøjes med at tage stilling til:  A.1: Cave  A.2.3: Behandlingsplan  A.3: Sygeplejevurdering  A.4: Socialt  A.5: Fysisk funktionsvurdering  A.7: Kontaktperson  G.1: Indikation for ordination  G.2: Effekt af med.  N.1.1: Tobak  N.2.1: Alkohol

6 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 6 Gruppearbejde kriteriebaseret audit Grupper à ca. 3 3 journaler Ca 30 min Værsgo’

7 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 7 Opsamling på kriteriebaseret audit Hvordan var det? Hvad var nemt? Hvad var svært?

8 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 8 Audit – Øvelse kriteriebaseret audit Opsamling: Key learning points Datadef. nødvendige præcise Hele jr. Med Der er alligevel aldrig tid nok

9 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 9 Pause

10 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 10 Velkommen tilbage

11 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 11 Audit - praktiske eksempler I det følgende vil vi vise et par praktiske eksempler på skemaer og vejledninger Vi vil vise eksempler fra almen praksis (APO) og fra RingkjøbingAmt Formålet er primært at få idéer til egen audit

12 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 12 Audit i praksis – Audit Projekt Odense APO Projekt ved Syddansk Universitet, Almen Medicin, siden 1989 Laver klassiske kvalitetscirkler i almen praksis

13 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 13 Audit i praksis – Audit Projekt Odense APO Har – efter britisk forbillede – udviklet et meget simpelt registreringsskema, der kan bruges til næsten hvad som helst. Oversigtsartikel Ugeskrift for Læger 2002; 164: 5390-3: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESK RIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2002/UFL_2002_46/ UFL__2002_46_38880

14 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 14 Audit i praksis – Audit Projekt Odense APO

15 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 15 Audit i praksis – APO To eksempler omdeles: Sekundær forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom … Praksispersonalets medvirken ved ordination af lægemidler … Læg især mærke til Vejledningerne Diskutér nødvendigheden og detaljeringsgraden af sådan en vejledning

16 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 16 Audit i praksis – APO Desuden omdeles et blankt skema – til eget brug (skidt med copyright å’ så’n) Velegnet til enkle, kvantitative opgørelser med veldefinerede kategorier – især prospektivt fx i ambulatorier ol.

17 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 17 Audit i praksis – eksempler fra Ringkjøbing Amt Til almindelige, retrospektive journal- gennemgange kan man bruge forskellige designs. Vi vil vise jer nogle eksempler fra dagliglivet ude hos os www.kvalitetsafdelingen.ringamt.dk

18 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 18 Audit i praksis – eksempler fra Ringkjøbing Amt Individuelle genoptræningsplaner: Som led i opfølgningen på genoptrænings- planer udførtes en kombineret intern (sygehusenes terapeuter) og ekstern (kommunernes ditto) audit på 45 genoptræningsplaner 19/45 (42 %) bortfaldt, fordi de ikke fulgte reglerne.

19 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 19 Audit i praksis – eksempler fra Ringkjøbing Amt

20 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 20 Audit i praksis – eksempler fra Ringkjøbing Amt Vejledning i at udfylde genoptræningsplanen samt auditskema omdeles. Diskutér fordele og ulemper ved det valgte design – kombination af intern og ekstern audit. Diskutér designet af audit- skemaet. Forslag til forbedring?

21 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 21 Audit i praksis – eksempler fra Ringkjøbing Amt Mere på www.kvalitetsafdelingen.ringamt.dk -> publikationerwww.kvalitetsafdelingen.ringamt.dk

22 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 22 Audit i praksis – eksempler fra Ringkjøbing Amt Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Fælles retningslinjer = SST’s: Alle pt. skal screenes for ernæringsmæssig risiko, og der skal handles derefter.

23 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 23 Audit i praksis – eksempler fra Ringkjøbing Amt Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Ernæringsenheden (diætisterne) vil undersøge, i hvilket omfang det efterleves. På afsnittene er der udpeget og ud- dannet kost-nøglepersoner. Det er dem, der skal auditere.

24 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 24 Audit i praksis – eksempler fra Ringkjøbing Amt Vejledning og skema omdeles. Diskutér skema, vejledning og design. Forslag til forbedring?

25 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 25 Audit - hjemmeopgave Find et godt emne Find nogen at være sammen med om det Få ledelsen med på idéen Find journaler – helst tilfældig (konsekutiv) stikprøve

26 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 26 Audit - hjemmeopgave Find tid Gå i gang Nå, så langt I kan Reflektér Rapportér

27 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 27 Audit - hjemmeopgave Send rapport elektronisk til apbr@ringamt.dk Senest mandag den 5.marts 2007 kl 1600 Formålet med opfølgningsdagen er at opsamle og udveksle erfaring Afhængigt af produkternes kvantitet og kvalitet planlægger vi opfølgningsdagen Opponent-model? Åben model?

28 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 28 Audit - hjemmeopgave Støder I på spørgsmål undervejs, så send en mail til PBR. Er der generelle spørgsmål, når I indsender jeres produkt, så formulér dem. Så ser vi, om vi kan forberede noget generelt ifm. opfølgningsdagen.

29 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 29 Supplerende læsning - ud over litteraturlisten i klaringsrapporten: Audit af sygeplejen - en metode til for- bedring af praksis. Glindvad J, Mølgaard E. I: Uhrenholdt m.fl (red). Fokus på sygepleje. Kbh: Munksgaard, 2002 Prioritér lokale kvalitetsforbedringer. Antonsen M, Glindvad J. Tidsskr. for Dansk Sundhedsvæsen, 2005 (3 - april): 90-94.

30 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 30 Supplerende læsning - ud over litteraturlisten i klaringsrapporten: “Den blå bibel: Kjærgaard J & al (eds). Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kbh.: Munksgaard, 2001. NIP har udgivet en meget enkel lille 4 siders vejledning: www.nip.dk -> Publikationer -> Manual for journalaudit – april 2006 www.nip.dk

31 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 31 Supplerende læsning Og for de virkelig avancerede: Are audits wasting resources by measuring the wrong things? A survey of methods used to select audit review criteria. Hearnshaw HM & al. Qual Saf Health Care 2003; 12: 24-28 NICE. Principles for Best Practice in Clinical Audit. 2002. 206 sider. Link: http://www.nelh.nhs.uk/BestPracticeClinicalAudit.pdf

32 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 32 Audit i praksis - Afslutning og evaluering Målopfyldelse: I hvilket omfang har I nu – synes I: tilstrækkelig indsigt i audit-metoden til : selv at kunne igangsætte en audit-proces, til mere generelt at udfylde rollen som kvalitetskoordinator. ”Tror I på, I kan?!”

33 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 33 Audit i praksis - Afslutning og evaluering Proces: Hvilke to – tre ting skal jeg gøre anderledes næste gang, jeg møder en flok som jer -? Fik I, hvad I kom efter -? Var der noget, der kunne undværes -?

34 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 34 Audit i praksis - Afslutning og evaluering Key learning points Gå i gang – øv dig Start low – go slow Keep It Short and Simple – Stupid Audit er godt til noget – ikke til alt Reflektér – metaposition

35 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 35 Audit i praksis - Afslutning og evaluering Tak for i dag ….! På gensyn 13. marts …! Peter Barner-Rasmussen Kvalitetskoordinator Tlf. 9927 6320 – 2144 7501 Mail: apbr@ringamt.dk www.kvalitetsafdelingen.ringamt.dk


Download ppt "Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet 1 Audit med eksplicitte kriterier Kriterier …? OBS: terminologiforvirring! DSKS 2003: Sundhedsvæsenets."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google